× بستن تبلیغات
جستجوی آرشیو " پرسشنامه"
اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( یادگیری در مورد محیط مدیران)

پرسشنامه ( یادگیری در مورد محیط مدیران) پرسشنامه ( یادگیری در مورد محیط مدیران) پرسشنامه ( یادگیری در مورد محیط مدیران) دسته بندی مدیریت بازدید ها 27 فرمت فایل doc حجم فایل 6 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه 1-آیا شما تمایل دارید در مورد ماهیت محیط مدیران سطوح عالی، میانی و عملیاتی آگاه باشید؟ 2-آیا شما برای مدیریت عواملی […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( مشتری ، یادیگیری و کارآفرینی)

پرسشنامه ( مشتری ، یادیگیری و کارآفرینی) پرسشنامه ( مشتری ، یادیگیری و کارآفرینی) پرسشنامه ( مشتری ، یادیگیری و کارآفرینی) دسته بندی مدیریت بازدید ها 17 فرمت فایل doc حجم فایل 8 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها پرسشنامه ( مشتری ، یادیگیری و کارآفرینی) کاملاً موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملاً مخالفم گرایش به مشتری نخستین عاملی که اهداف کسب و کار را […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( مصاحبه های گروهی)

پرسشنامه ( مصاحبه های گروهی) پرسشنامه ( مصاحبه های گروهی) پرسشنامه ( مصاحبه های گروهی) دسته بندی مدیریت بازدید ها 23 فرمت فایل doc حجم فایل 7 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه مصاحبه های گروهی اطلاعات ارزشمندی را در مورد سازمان به داوطلبان می دهد. مصاحبه های گروهی نسبت به مجموعه ای از مصاحبه های انفرادی چشم انداز واقع […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( مهارتهای جستجوی شغلی)

پرسشنامه ( مهارتهای جستجوی شغلی) پرسشنامه ( مهارتهای جستجوی شغلی) پرسشنامه ( مهارتهای جستجوی شغلی) دسته بندی مدیریت بازدید ها 32 فرمت فایل doc حجم فایل 6 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه به خوبی انجام می دهم(DW): نیاز به بهبود دارم(I) ………. 1- من از مهارت های شبکه ای جهت شناسایی بازار پنهان شغلی استفاده می کنم. ………. 2- […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( موانع اقدام)

پرسشنامه ( موانع اقدام) پرسشنامه ( موانع اقدام) پرسشنامه ( موانع اقدام) دسته بندی مدیریت بازدید ها 13 فرمت فایل doc حجم فایل 7 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه کمبود حمایت خانوادگی آب و هوا 1 3 5 7 1 3 5 7 خستگی زمان 1 3 5 7 1 3 5 7 مسئولیتهای خانوادگی حمل و نقل مقیاس […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( نگرش نسبت به پول)

پرسشنامه ( نگرش نسبت به پول) پرسشنامه ( نگرش نسبت به پول) پرسشنامه ( نگرش نسبت به پول) دسته بندی مدیریت بازدید ها 16 فرمت فایل doc حجم فایل 7 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه گزاره ها 1. من گاهی چیزهایی می خرم که می دانم افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. 2. من مرتباً پولم را برای […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( هوش فرهنگی)

پرسشنامه ( هوش فرهنگی) پرسشنامه ( هوش فرهنگی) پرسشنامه ( هوش فرهنگی) دسته بندی مدیریت بازدید ها 22 فرمت فایل doc حجم فایل 7 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه من از نوع دانش فرهنگی که در تعامل با افراد دارای سوابق فرهنگی مختلف استفاده میکنم، آگاهی دارم. من از دانش فرهنگی که در تعاملات چند فرهنگی به کار می […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( ارزش های کاری)

پرسشنامه ( ارزش های کاری) پرسشنامه ( ارزش های کاری) پرسشنامه ( ارزش های کاری) دسته بندی مدیریت بازدید ها 65 فرمت فایل doc حجم فایل 7 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه صداقت به عنوان یک ارزش اخلاقی. روحیه رهبر در هدف گذاری و حل مسئله. آموزش حرفه ای خوب کارکنان. مشارکت کارکنان در توسعه استراتژی شرکت. مقیاس پرسشنامه […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( ارزش های کاری)

پرسشنامه ( ارزش های کاری) پرسشنامه ( ارزش های کاری) پرسشنامه ( ارزش های کاری) دسته بندی مدیریت بازدید ها 30 فرمت فایل doc حجم فایل 7 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه صداقت به عنوان یک ارزش اخلاقی. روحیه رهبر در هدف گذاری و حل مسئله. آموزش حرفه ای خوب کارکنان. مشارکت کارکنان در توسعه استراتژی شرکت. مقیاس پرسشنامه […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( آگاهی از بیو تکنولوژیکی و دانش بیولوژیکی و ژنتیک)

پرسشنامه ( آگاهی از بیو تکنولوژیکی و دانش بیولوژیکی و ژنتیک) پرسشنامه ( آگاهی از بیو تکنولوژیکی و دانش بیولوژیکی و ژنتیک) پرسشنامه ( آگاهی از بیو تکنولوژیکی و دانش بیولوژیکی و ژنتیک) دسته بندی مدیریت بازدید ها 25 فرمت فایل doc حجم فایل 9 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه 1- آیا شما پیش از این، در زمینه بیوتکنولوژی […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( امنیت شخصی غذا)

پرسشنامه ( امنیت شخصی غذا) پرسشنامه ( امنیت شخصی غذا) پرسشنامه ( امنیت شخصی غذا) دسته بندی مدیریت بازدید ها 40 فرمت فایل doc حجم فایل 6 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه 1. من مطمئن هستم که رفتارهای من در زمینه آماده مردن غذا، باعث ایجاد خطرات غذایی برایم نمی شود. 2. من فکر میکنم که به تمام نکات […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( ایدئولوژی اخلاقی)

پرسشنامه ( ایدئولوژی اخلاقی) پرسشنامه ( ایدئولوژی اخلاقی) پرسشنامه ( ایدئولوژی اخلاقی) دسته بندی مدیریت بازدید ها 20 فرمت فایل doc حجم فایل 8 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه یک شخص باید مطمئن باشد که اقداماتش هرگز به صورت عمومی، حتی به میزان کمی به دیگران ضربه نمی زند. ریسک های موجود برای دیگران را هرگز نباید تحمل کرد، […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( برچسب های موادغذایی)

پرسشنامه ( برچسب های موادغذایی) پرسشنامه ( برچسب های موادغذایی) پرسشنامه ( برچسب های موادغذایی) دسته بندی مدیریت بازدید ها 14 فرمت فایل doc حجم فایل 8 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه نظر موافقان 1. من احساس می کنم که اگر واقعاً بدانم چه چیزی می خورم، خوشحال تر خواهم شد. 2. مطالعه برچسب ها در داشتن یک سبک […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( پرسشنامه حرفه ای)

پرسشنامه ( پرسشنامه حرفه ای) پرسشنامه ( پرسشنامه حرفه ای) پرسشنامه ( پرسشنامه حرفه ای) دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی بازدید ها 16 فرمت فایل doc حجم فایل 8 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه من توانائی یادگیری جهت تبدیل شدن به یک طراح گل را دارم.(تنظیم گلها برای فروش) من توانائی یادگیری جهت تبدیل شدن به یک افسر آزمایش […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( تضاد بین کارو خانواده)

پرسشنامه ( تضاد بین کارو خانواده) پرسشنامه ( تضاد بین کارو خانواده) پرسشنامه ( تضاد بین کارو خانواده) دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی بازدید ها 12 فرمت فایل doc حجم فایل 7 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه 1. به خاطر زمانی که صرف کار می کنم، برای من دشوار است که مسئولیت های خانوادگی ام را انجام دهم. 2. […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه (تضاد کار- خانواده)

پرسشنامه (تضاد کار- خانواده) پرسشنامه (تضاد کار- خانواده) پرسشنامه (تضاد کار خانواده) دسته بندی مدیریت بازدید ها 22 فرمت فایل doc حجم فایل 8 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه درگیری شغلی بیشتر اهداف زندگی شخصی، مبتنی بر شغل هستند. شغل من، تمام آن چیزی است که من هستم. من شخصاً به میزان زیادی درگیر انجام شغلم هستم. من با […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( تغییرات ژنتیکی مواد غذایی)

پرسشنامه ( تغییرات ژنتیکی مواد غذایی) پرسشنامه ( تغییرات ژنتیکی مواد غذایی) پرسشنامه ( تغییرات ژنتیکی مواد غذایی) دسته بندی مدیریت بازدید ها 16 فرمت فایل doc حجم فایل 8 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه 1- آیا شما تاکنون درباره غذاهای تولید شده در اثر تغییرات ژنتیکی چیزی شنیده اید؟ بله خیر 2- با وضع موجود دانش شما، اگر […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( تفکر افراد پس از رویدادهای منفی)

پرسشنامه ( تفکر افراد پس از رویدادهای منفی) پرسشنامه ( تفکر افراد پس از رویدادهای منفی) پرسشنامه ( تفکر افراد پس از رویدادهای منفی) دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی بازدید ها 21 فرمت فایل doc حجم فایل 8 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه 1. اگر چه در اولین لحظه پس از آشفتگی احساس بدی دارم، اما در طول زمان […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( سنجش ماکیاولیسم)

پرسشنامه ( سنجش ماکیاولیسم) پرسشنامه ( سنجش ماکیاولیسم) پرسشنامه سنجش ماکیاولیسم دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی بازدید ها 19 فرمت فایل doc حجم فایل 6 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه ………. 1- بهترین روش اداره افراد این است که به آنها آن چیزی را بگوییم که می خواهند بشنوند. ………. 2- هنگامی که شما از کسی می خواهید کاری […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه (ضریب هوشی تنوع)

پرسشنامه (ضریب هوشی تنوع) پرسشنامه (ضریب هوشی تنوع) پرسشنامه (ضریب هوشی تنوع) دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی بازدید ها 34 فرمت فایل doc حجم فایل 6 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه من درباره قوانین و رسوم چندین فرهنگ مختلف آگاهی دارم ……………. من می دانم که درباره گروه های دیگر، کلیشه هایی دارم ……………. من با افرادی که متفاوت […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه (گرایشات اخلاقی)

پرسشنامه (گرایشات اخلاقی) پرسشنامه (گرایشات اخلاقی) پرسشنامه (گرایشات اخلاقی) دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی بازدید ها 30 فرمت فایل doc حجم فایل 7 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه 1- اقدامات افراد باید به لحاظ………تشریح شود. الف) خوب یا بد بودن ب)درست یا غلط بودن 1- هنگام اخذ یک تصمیم اخلاقی، افراد باید به ……… توجه کنند. الف) وجدان خود […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( آزمون IQ اخلاقی)

پرسشنامه ( آزمون IQ اخلاقی) پرسشنامه ( آزمون IQ اخلاقی) پرسشنامه ( آزمون IQ اخلاقی) دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی بازدید ها 59 فرمت فایل doc حجم فایل 18 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه 1- شما مدیری هستید که هب تازگی در یک شرکت تولیدی بزرگ استخدام شده اید. کنفرانس تجاری که شما به خاطر سازمان در آن حضور […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه( فعالیت های کار و خانه)

پرسشنامه( فعالیت های کار و خانه) پرسشنامه( فعالیت های کار و خانه) پرسشنامه( فعالیت های کار و خانه) دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی بازدید ها 56 فرمت فایل doc حجم فایل 7 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه بعد از کار، من به خانه بر می گردم در حالی که آنقدر خسته هستم که نمی توانم کارهائی که تمایل به […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه ( ادراک شخصیت)

پرسشنامه ( ادراک شخصیت) پرسشنامه ( ادراک شخصیت) پرسشنامه ( ادراک شخصیت) دسته بندی مدیریت بازدید ها 18 فرمت فایل doc حجم فایل 6 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها پرسشنامه ( ادراک شخصیت) شخص اول(A) : این مرد، گرم و صادق است. خوش اخلاق می باشد، باهوش است و نسبت به موضوعاتی که مطرح می کند تعصبی ندارد، او فردی مسول با اعتماد به نفس بالا […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه (مهارتهای نظارت)

پرسشنامه (مهارتهای نظارت) پرسشنامه (مهارتهای نظارت) پرسشنامه (مهارتهای نظارت) دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 135 فرمت فایل doc حجم فایل 6 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها پرسشنامه (مهارتهای نظارت) کاملاً موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملاً مخالفم 1-من برای برقراری ارتباط با همکاران، در هر زمان که به من نیاز باشد، خودم را آماده می کنم. 2-من در هر زمان مناسب، بازخور سازنده ارائه […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه آلکسی تیمیا

پرسشنامه آلکسی تیمیا پرسشنامه آلکسی تیمیا پرسشنامه آلکسی تیمیا دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 140 فرمت فایل doc حجم فایل 15 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها پرسشنامه آلکسی تیمیا این پرسشنامه شامل 20 سؤال می باشد. لطفاً هر عبارت را با دقت بخوانید، سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را مشخص کنید. سؤالات کاملاًمخالفم مخالف نظری ندارم موافق کاملاًموافق 1-من اغلب نمی توانم بگویم چه احساسی […]

اکتبر
14
2018

پرسشنامه

پرسشنامه پرسشنامه پرسشنامه دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 73 فرمت فایل doc حجم فایل 19 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها پرسشنامه فرضیه اصلی : گردشگری مبتنی بر طبیعت در محیط های بسته ساخته دست بشری( همچون باغ وحش ها، باغ های گیاه شناسی، باغ های پرندگان و آکواریوم ها) و در محیط های باز طبیعی قابل انجام است که هر یک از کشور های اکو از […]

ژانویه
25
2018

دانلود پرسشنامه مدل کرک پاتریک

دانلود پرسشنامه مدل کرک پاتریک جهت دانلود انواع پرسشنامه های استاندارد در موضوعات مختلف روی لینک زیر کلیک نمایید دانلود پرسشنامه  , سایت پرسشنامه, در صورتی که در روند  خرید و دانلود هر کدام از فایل ها مشکلی داشتید به صورت 24 ساعته با شماره 09214087336 از طریق تلگرام یا واتسآپ در ارتباط باشید تحقیق اثربخشي دوره هاي آموزشي (مدل كرك پاتريك) دسته بندي : مدیریت » مدیریت آموزش جزئیات و دریافت   دانلود تحقیق با موضوع اثربخشي دوره هاي آموزشي […]

ژانویه
25
2018

دانلود پرسشنامه مدیریت

جهت دانلود انواع پرسشنامه های استاندارد در موضوعات مختلف روی لینک زیر کلیک نمایید دانلود پرسشنامه  , سایت پرسشنامه, در صورتی که در روند  خرید و دانلود هر کدام از فایل ها مشکلی داشتید به صورت 24 ساعته با شماره 09214087336 از طریق تلگرام یا واتسآپ در ارتباط باشید دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت – پرسشنامه www.iran-porsesh.com دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانلود پرسشنامه مدیریت دانلود رایگان پرسشنامه دانلود … دانلود رایگان پرسشنامه های مدیریت – پرسشنامه […]

نوامبر
28
2017

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ۱۹۹۰

پرسشنامه احساس مثبت به همسر PFQ الری و همکاران ۱۹۷۵ پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa لی و همکاران ۱۹۷۵ پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران ۱۹۷۳ پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون ۱۹۸۰ پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴ پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III ۱۹۸۵ پرسشنامه بازاریابی رابطه مند،تبلیغات دهان به دهان پرسشنـامه امیــدواری اشنـايدر و همکاران (۱۹۹۱) پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۴ پرسشنامه […]

نوامبر
28
2017

پرسشنامه مدیریت دولتی

پرسشنامه احساس مثبت به همسر PFQ الری و همکاران ۱۹۷۵ پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa لی و همکاران ۱۹۷۵ پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران ۱۹۷۳ پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون ۱۹۸۰ پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴ پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III ۱۹۸۵ پرسشنامه بازاریابی رابطه مند،تبلیغات دهان به دهان پرسشنـامه امیــدواری اشنـايدر و همکاران (۱۹۹۱) پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۴ پرسشنامه […]

نوامبر
28
2017

پرسشنامه مدیریت دولتی

پرسشنامه احساس مثبت به همسر PFQ الری و همکاران ۱۹۷۵ پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa لی و همکاران ۱۹۷۵ پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران ۱۹۷۳ پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون ۱۹۸۰ پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴ پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III ۱۹۸۵ پرسشنامه بازاریابی رابطه مند،تبلیغات دهان به دهان پرسشنـامه امیــدواری اشنـايدر و همکاران (۱۹۹۱) پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۴ پرسشنامه […]

نوامبر
28
2017

پرسشنامه روانشناسی اجتماعی

پرسشنامه احساس مثبت به همسر PFQ الری و همکاران ۱۹۷۵ پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa لی و همکاران ۱۹۷۵ پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران ۱۹۷۳ پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون ۱۹۸۰ پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴ پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III ۱۹۸۵ پرسشنامه بازاریابی رابطه مند،تبلیغات دهان به دهان پرسشنـامه امیــدواری اشنـايدر و همکاران (۱۹۹۱) پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۴ پرسشنامه […]

نوامبر
28
2017

نمونه پرسشنامه پایان نامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر PFQ الری و همکاران ۱۹۷۵ پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa لی و همکاران ۱۹۷۵ پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران ۱۹۷۳ پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون ۱۹۸۰ پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴ پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III ۱۹۸۵ پرسشنامه بازاریابی رابطه مند،تبلیغات دهان به دهان پرسشنـامه امیــدواری اشنـايدر و همکاران (۱۹۹۱) پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۴ پرسشنامه […]

اکتبر
14
2017

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی (شوت و همکاران)

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی (شوت و همکاران) دانلود پرسش نامه استاندارد هوش هیجانی (شوت و همکاران)،در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات:یک پرسش نامه خودسنجی 41 سوالی است که برای سنجش هوش هیجانی خصیصه­ ای ساخته شده است (آستین و همکاران، 2004). آزمودنی ­ها به سؤالات این مقیاس بر مبنای رتبه­ بندی پنج لیکرت (1- کاملاً موافقم تا 5- کاملاً مخالفم) پاسخ می ­دهند. این پرسش نامه در واقع نسخه تجدید نظر […]

اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه سبکهای فرزندپروری ادراک شده گرولینک و همکاران(1997)

دانلود پرسشنامه سبکهای فرزندپروری ادراک شده گرولینک و همکاران(1997) پرسشنامه سبکهای فرزندپروری ادراک شده گرولینک و همکاران(1997) در 5 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن:این پرسشنامه توسط گرولینک و همکاران(1997) تدوین شده است. این مقیاس دارای دو نسخه کودکان و دانشجویان کالج است. مقیاس برای استفاده آزمودنیهایی که در سالهای پایانی نوجوانی یا کمی بزرگتر طراحی شده است و دارای 42 گویه، 21 […]

اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه سبک هویت

دانلود پرسشنامه سبک هویت دانلود پرسشنامه  سبک هویت در 3 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: هدف: ارزیابی سبک های هویت مختلف در افراد این پرسشنامه شامل 34 گویه است و 6 نوع سبک هویتی را مشخص می نماید و هدف آن ارزیابی سبک های هویت مختلف در افراد جامعه می باشد. Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions […]

اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK)

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK) دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK) در 5 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: در اين پرسشنامه 16 سؤال در 4 حيطه يادگيري شامل: 1) ديداري 2) شنيداري 3) خواندني و نوشتني 4) مهارتي وجود داشت.پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK) به وسیله دانشگاه لینکلن نیوزیلند، در سال 1998 تدوین یافت. این رویکرد بر سه […]

اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI) دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI) در 7 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: هدف: سنجش سبک های یادگیری در افراد در چند سال اخیر این پرسشنامه در پژوهش های روانشناسی پرورشی و یادگیری به خصوص برای تشکیل سبک های یادگیری به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه سبک های یادگیری افراد […]

اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی دانلود پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی در 4 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: هدف: بررسی سبک های مورد استفاده مدیران این پرسشنامه دارای 32 گویه و دو سبک رابطه مدار و ضابطه مدار را مورد بررسی قرار می دهد….روایی و پایایی:پرسشنامه فوق توسط آقای محمد حسنی در سال 1375 تدوین و به عنوان پایان نامه هنجار […]

اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر)

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر) دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر) در 4 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: هدف: اندازه گیری رفتارهای ارتقا ء دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی، خودشکوفایی) این پرسشنامه دارای 54 سوال بوده و هدف آن اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت […]

اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)

دانلود پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان) دانلود پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)  در 4 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: هدف: خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری این پرسشنامه از جمله پرسشنامه های محقق ساخته است که دارای 35 سوال می باشد. هدف آن خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است، دارای 35 بیانیه توصیفی می باشد، […]

اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه خودكارآمدي بندورا

دانلود پرسشنامه خودكارآمدي بندورا دانلود پرسشنامه خودكارآمدي بندورا در 6 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: هدف:بررسی سنجش خودکارآمدی در میان دانش آموزان پرسشنامه اي كه بندورا براي سنجش خود كار آمدي پنداري  ساخته است شامل 55 گويه است كه خود كار آمد پنداري  را در شش زمينه مي سنجد كه عبارتند از :1-    خود كارآمدی پنداري از نظر موفقيت تحصيلي 2-    خودكارآمدی […]

اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)

دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA) دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA) در 5 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: هدف: درجه بندی اضطراب کودکان و نوجوانان این مقیاس در سالهای بین 1960 و 1967 توسط ماکس هامیلتون  ساخته شده و برای ارزیابی شدت اضطراب جزو مقیاس های بالینی قرار گرفت . در حال حاضر این آزمون از شناخته شده ترین […]

اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه خود بیمار انگاری

دانلود پرسشنامه خود بیمار انگاری دانلود پرسشنامه خود بیمار انگاری در 12 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: هدف: ارزیابی میزان حس خودبیمارانگاری در افراد این پرسشنامه برای افرادی که بیش از 70 سال دارند ، معتبر نیست و عامل خودبیمار انگاری را در مورد افرادی که بیماری های شدیدی داشته اند ، نشان نخواهد داد.از این رو لازم است تاعامل اصلاحی سن […]

اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه تفسیر مسئولیت (RIS)

دانلود پرسشنامه تفسیر مسئولیت (RIS) دانلود پرسشنامه تفسیر مسئولیت (RIS) در 9 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: می خواهیم بدانیم که عکس العمل شما در مقابل افکار مزاحم دردو هفتۀ گذشته چه بوده است ؟افکار مزاحم، افکاری هستند که به طور ناگهانی وارد ذهن شما می شوند و ممکن است اختلالی در آنچه که فکر می کنید یا آنچه که انجام می […]

اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

دانلود پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد دانلود پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد در 2 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: هدف: بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی این پرسشنامه دارای 16 سوال است و هدف کلی آن بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی در افراد مختلف می باشد. این پرسشنامه به […]

اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی

دانلود پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی دانلود پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی در 2 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: هدف: بررسی ۴ بعد از موانع خلاقیت سازمانی در پژوهش طالعی فر و همکاران (1389) براي بررسي سازگاري و پايايي پرسشنامه در دسترس، به کمک نرم افزار spss 15  تحليل پايايي به کمک آلفاي کرونباخ صورت پذيرفت که نتايج حاكي از پايايي قابل قبول ابزار […]

اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)

دانلود پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS) دانلود پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS) در 5 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: هدف: بررسی میزان مهارت های اجتماعی در نوجوانان پرسشنامه مهارت خاي اجتماعي ايندربيتزن و فوستر (1992)، حاوي 39 عبارت پنج گزينه اي است كه آزمودني پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه اي از گزينه هاي اصلا نمي كند […]

اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني)

دانلود پرسشنامه مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني) دانلود پرسشنامه مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني) در 5 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: هدف: بررسی منبع کنترل (درونی یا بیرونی) پرسشنامه زير براي سنجش انتظارات افراد در منبع کنترل تدوين شده است، که داراي 29 ماده که هر ماده داراي يک جفت سئوال (الف و ب) مي باشد. از آزمودني خواسته مي […]

برگه‌ها :123456»

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

× بستن تبلیغات