پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 22
فرمت فایل docx
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ


مشخصات « پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

تعداد سوال: 22 سوال

نوع فایل: word

این پرسش نامه را مزلچ (1986) ، از گروه پالوآتو در کالیفرنیا تهیه کرده است ( عزیزی ، فیض آبادی ، صالحی ، 1387) و رایج ترین ابزار اندازه گیری فرسودگی شغلی است . که از 22 گویه برای اندازه گیری فراوانی و شدت این پدیده در ابعاد سه گانه ، خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت وفق دادن موفقیت فردی به کار می رود. تعداد و شماره گویه های مربوط به هر یک از مولفه های پرسش نامه فرسودگی شغلی مزلچ در جدول 3-5 آورده شده است .

پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی

پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی

پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی مقدمه و تاریخچه دارد روایی و پایایی دارد نمره گذاری و تفسیر دارد گارانتی بازگشت وجه
دسته بندی پرسشنامه
بازدید ها 29
فرمت فایل docx
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی

فروشنده فایل

کد کاربری 7243

کاربر

پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی

پرسشنامه ISI به منظور جهت گیری هویت افراد توسط برزونسکی در سال ۱۹۸۹ ساخته و در سال ۱۹۹۲ مورد تجدید نظر قرار گرفت. این آزمون یک ابزار خود گزارشی ۴۰ عبارتی است که از ۴ زیر مقیاس تشکیل یافته است که شامل جهت گیری اطلاعاتی، جهت گیری هنجاری، جهت گیری سردرگم/اجتنابی و تعهد است .

محتوای فایل :

1- مقدمه و تاریخچه

2-پرسشنامه 40 عبارتی

3-روایی و پایایی

4- نمره گذاری و تفسیر

تعدادی از سوالات :

1- نسبت به اعتقادات دینی خود علم و آگاهی دارم.

2- درباره آنچه در زندگی ام انجام دهم ساعت ها فکر کرده ام.

…..

….

پرسشنامه قدردانی شش سوالی QS6

پرسشنامه قدردانی شش سوالی QS6

دانلود پرسشنامه قدردانی شش سوالی QS6 تفسیر و نمره گذاری دارد روایی و پایایی دارد منابع دارد گارانتی بازگشت وجه
دسته بندی پرسشنامه
بازدید ها 70
فرمت فایل docx
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

پرسشنامه قدردانی شش سوالی QS6

فروشنده فایل

کد کاربری 7243

کاربر

دانلود پرسشنامه قدردانی شش سوالی QS6

محتوای فایل :

1) تاریخچه و معرفی پرسشنامه

2) مولفه های پرسشنامه

3) روایی و پایایی پرسشنامه

4) نمره گذاری پرسشنامه

5) سوالات پرسشنامه

6) تحلیل یا تفسیر بر اساس میزان نمره پرسشنامه

7) منابع

دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان نمره گذاری تفسیر روایی و پایایی و منابع دارد گارانتی بازگشت وجه دارد
دسته بندی پرسشنامه
بازدید ها 29
فرمت فایل pdf
حجم فایل 86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3

دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

فروشنده فایل

کد کاربری 7243

کاربر

دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

تعداد سوالات : 30

تعداد صفحات : 3

فرمت : pdf

محتوای فایل :

1) مولفه های پرسشنامه

2) روایی و پایایی پرسشنامه

3) نمره گذاری پرسشنامه

4) سوالات پرسشنامه 30 تا

5) تحلیل یا تفسیر بر اساس میزان نمره پرسشنامه

6) منابع

پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی

پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی

دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی نمره گذاری پرسشنامه تفسیر پرسشنامه روایی و پایایی و منبع دارد
دسته بندی پرسشنامه
بازدید ها 31
فرمت فایل pdf
حجم فایل 369 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3

پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی

فروشنده فایل

کد کاربری 7243

کاربر

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی

تعداد سوالات : 20

تعداد صفحات : 3

فرمت : pdf

پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی

محتوای فایل:

معرفی پرسشنامه

مولفه های پرسشنامه

نمره گذاری پرسشنامه

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی

منبع

همراه با ضمانت دانلود

پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران 1973

پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران 1973

پرسشنامه SCL90R دراگوتیس و همکاران 1973
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 13
فرمت فایل docx
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران 1973

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران 1973

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روایی پایایی و نمره گذاری
این آزمون شخصیتی کوتاه پاسخ علاوه بر تشخیص بیماران روانی در مورد معتادین به الکل و مواد مخدر،ناتوانی های جنسی،بیماران سرطانی،بیماران با نارحتی های شدید جسمی و افرادی که نیازمند مشاوره هستند و یا برای غربال کردن ( به خصوص در مواقع استخدام) با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است.
فرم اولیه این پرسشنامه(SCL-90) به وسیله دراگوتیس،لیپمن و کوری (1973) برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمانی و روانی طرح ریزی شده است. دراگوتیس و همکاران در سال 1984 پرسشنامه مذکور را مورد تجدیدنظر قرار داده و فرم نهایی آن را به نام فهرست تجدیدنظرشده علائم روانی (SCL-90-R) منتشر کردند.
این فهرست کوتاه پاسخ شامل 90 سوال پنج گزینه ای(هیچ =0،کمی =1 ،تا حدی =2 ،زیاد =3،خیلی زیاد =4 )است.
محتوای این آزمون 9 بعد مختلف را به شرح زیر می سنجد :
1. شکایت جسمانی (So):فرد کارکرد بیمارگونه بدن خود را ادراک می کند.
2. وسواس-اجباری (Oc):فرد بر افکار،تکانه ها و اعمالی تمرکز می کند که ناخواسته هستند.
3. حساسیت در روابط بین فردی (Is):فرد احساس عدم کفایت،خود کم بینی و احساس ناراحتی در ارتباط با دیگران می کند.
4. افسردگی (Dp):فرد احساس درماندگی و ناامیدی می کند، نسبت به لذت زندگی بی علاقه است و خلق و خوی افسرده دارد.
5. اضطراب (An):فرد از اضطراب زیادی برخوردار است.
6. پرخاشگری (Ag):فرد دارای افکار،اعمال و احساس های ناشی از خشم است.
7. ترس مرضی (Ph):فرد دارای ترس شدید غیرمنطقی نسبت به یک محرک خاص است.
8. افکار پارانوییدی (Pa):فرد نسبت به دیگران بدبین است و سوءظن دارد.
9. روان پریشی (Ps):فرد دارای ویژگی های روان پریشی (ضعیف تا حاد) است.

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران 1975

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران 1975

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران 1975
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 14
فرمت فایل docx
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران 1975

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران 1975

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

این پرسشنامه توسط دانگ یولی لی، ارنست تی، هالبرگ، الن جی سلمون و ریچارد الف هاس، دارای 33 سوال می‌باشد که طی آن هر آزمودنی به یکی از سه گزینه یعنی: رفتار مبتنی بر ابراز وجود، غیر وجود و پرخاشگرانه است، پاسخ می‌گوید.
روش نمره گذاری این پرسشنامه به این صورت است که یکی از سه پاسخ به عنوان پاسخ مناسب (ابراز وجودی) در نظر گرفته می‌شود و به آن نمره 1 داده می‌شود و به بقیه پاسخ‌ها نمره صفر تعلق می‌گیرد. به این معنی که، برای سوالها31،32،28،29،20،21،23،26،6،10، 14به پاسخ “الف”، برای سوال های 1،7،9،12،15،30،33،25،27،18،19،22 به پاسخ” ب” و برای سوال های 3،4، 5،8،11،13،16،17 و 24 به پاسخ”ج” یک نمره تعلق می‌گیرد. در نهایت مجموع نمرات حاصل، معرف نمره کل آزمودنی می‌باشد.

پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975

پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975

پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 8
فرمت فایل docx
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975

روایی:دارد

پایایی:دارد

منبع: دارد

ویژگی های روانسنجی

این پرسشنامه توسط کی.دانیل. الری، فرانسیس فینچام ، و هیلاری ترکویتز ساخته شد دارای 17 سوال است که در سال 1975 ساخته شد. پایایی آزمون از طریق آزمون مجدد با فاصله 1 تا 3 هفته 93/0، و ضریب همبستگی با پرسشنامه رضایت زناشویی 7/0 گزارش شده است. (توکونیز و الیری، 1981).

پرسشنامه دارای 2 بخش است که بخش اول شامل 8 سوال که با اعداد 1 (برای احساس شدیدا منفی) تا 7 (برای احساس شدیدا مثبت) مشخص می شود.

بخش دوم شامل 9 عبارت است. و به همان صورت بالا نمره گذاری می شود. PFQ توسط مظاهری و پوراعتماد (1380) ترجمه شده است و همسانی درونی آن را 89/0 محاسبه کرده است.

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III 1985

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III 1985

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACESIII 1985
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 28
فرمت فایل docx
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III 1985

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران

FACES-III 1985

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسونو همکاران FACES-III
« مقیاس انطباق پذیری و همبستگی خانواده» یک ابزار 20 سوالی است که برای سنجش دو بعد عمدۀ عملکرد خانواده ، یعنی همبستگی و انطباق پذیری تدوین شده است. این مقیاس بر اساس الگوی حلقوی پیچیدۀ عملکرد خانواده ساخته شده است که بر وجود سه بعد محوری در عملکرد خانواده ، یعنی همبستگی ، انطباق پذیری (قدرت تغییر کردن) و ارتباط تأکید دارد. « FACES-III » سومین ابزار از یک رشته ابزار است که برای سنجیدن دو بعد از این سه بعد ساخته شده است. این ابزار برای قرار دادن خانواده ها در«الگوی حلقوی پیچیدۀ» تدوین شده است و این کار را با سنجیدن نظر اعضاء نسبت به خانوادۀ خود در وضع حاضر (ادراک) و در وضعیت دلخواه (ایده آل) آنها انجام می دهد. بنابر این، در این مقیاس به همان 20 سوال به دو طریق متفاوت پاسخ داده می شود.
این پرسشنامه را می توان با تغییر واژه های بعضی از سوالهای آن روی زن و شوهر ها نیز اجرا کرد
( مثلاً سوال اول به این صورت تغییر می کند ،« ما از یکدیگر کمک می گیریم» ). برای هر یک از سه بعد عملکرد خانواده ، مقیاس های درجه بندی بالینی نیز وجود دارد.

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 43
فرمت فایل docx
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مقیاس اضطراب وجودی گود: این مقیاس را لورنس و كاترینا گود در سال 1974 در 32 ماده ساخته‌اند. این آزمون در پژوهش كنونی به روش آلفای كرونباخ اعتباریابی گردید، كه ضریب آلفای خوبی برابر با 888/0 =α به دست آمد. هم‌سانی درونی این پرسش‌نامه به روش دونیمه‌سازی نیز به دست آمد كه عبارت است از:

جدول 2 ـ پایایی مقیاس اضطراب وجودی به روش دونیمه‌سازی

آلفای كرونباخ

بخش اول

721/0

بخش دوم

862/0

هم‌بستگی بین دو فرم

780/0

ضریب اسپرمن ‌ـ براون

876/0

ضریب دونیمه‌سازی گاتمن

868/0

هالت در سال 1994 به منظور مطالعة روایی مقیاس اضطراب وجودی اقدام به پژوهشی با نمونة آماری 447 نفر كرد. یافته‌های این پژوهش نشان داد كه این پرسش‌نامه با آزمون‌های هدفمندی در زندگی پیگردی اهداف معرفتی و افسردگی، روایی همگرا و واگرای مطلوبی دارد. هم‌بستگی كل 66/0 بود كه نشان از قدرت روایی بالای این آزمون دارد. (غباری بناب و همکاران، 1382).