پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3- 1970(MCMI-III)

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3- 1970(MCMI-III)

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 1970(MCMIIII)
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 7
فرمت فایل docx
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3- 1970(MCMI-III)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3- 1970(MCMI-III)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون سه(MCMI ) می باشد. MCMI-III در سال های دهه 1970 توسط تئودور میلون ، نظریه پرداز شخصیت و همکارانش تدوین شد. این پرسشنامه دارای 175 گزاره در مورد شخصیت و رفتار است که مراجع بر حسب اینکه آیا درباره وی صدق می کند یا نه بصورت “درست” یا ” غلط” به آنها پاسخ می دهد. توانایی خواندن آزمودنی دست کم باید در سطح کلاس هشتم باشد. این پرسشنامه دارای28 مقیاس می باشد که از این 28 مقیاس، 4مقیاس(شاخص های Z,Y,X,V که به ترتیب به سنجش روایی، افشاگری ، مطلوبیت و خودکم شماری می پردازند) به روایی و اعتبار آن اختصاص دارد، 11مقیاس الگوهای شخصیت بالینی(شامل اسکیزوئید ، اجتناب ، افسردگی ، وابسته ، نمایشی ، خودشیفته ، جامعه ستیز ، آزارگر ، وسواسی ، منفی گرا وخودآزار ) را اندازه گیری می کند، 3مقیاس نشانگر الگوهای شخصیتی شدید(شامل اسکیزوتایپال ، مرزی ، پارانوییا ) است، 7مقیاس نشانگان بالینی(شامل اضطراب، اختلال جسمانی شکل ، دوقطبی ، افسرده خویی ، وابستگی به الکل، وابستگی به مواد و اختلال استرس پس از ضربه ) را اندازه گیری می کند و 3 مقیاس دیگر نشانگان بالینی جدی(اختلال تفکر، افسردگی عمده و اختلال هذیانی ) را مورد سنجش قرار می دهد.


ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون سه(MCMI[1] ) می باشد. MCMI-III در سال های دهه 1970 توسط تئودور میلون[2]، نظریه پرداز شخصیت و همکارانش تدوین شد. این پرسشنامه دارای 175 گزاره در مورد شخصیت و رفتار است که مراجع بر حسب اینکه آیا درباره وی صدق می کند یا نه بصورت “درست” یا ” غلط” به آنها پاسخ می دهد. توانایی خواندن آزمودنی دست کم باید در سطح کلاس هشتم باشد. این پرسشنامه دارای28 مقیاس می باشد که از این 28 مقیاس، 4مقیاس(شاخص های Z,Y,X,V که به ترتیب به سنجش روایی، افشاگری[3]، مطلوبیت[4] و خودکم شماری[5] می پردازند) به روایی و اعتبار آن اختصاص دارد، 11مقیاس الگوهای شخصیت بالینی(شامل اسکیزوئید[6]، اجتناب[7]، افسردگی[8]، وابسته[9]، نمایشی[10]، خودشیفته[11]، جامعه ستیز[12]، آزارگر[13]، وسواسی[14]، منفی گرا [15]وخودآزار[16]) را اندازه گیری می کند، 3مقیاس نشانگر الگوهای شخصیتی شدید(شامل اسکیزوتایپال[17]، مرزی[18]، پارانوییا[19]) است، 7مقیاس نشانگان بالینی(شامل اضطراب، اختلال جسمانی شکل[20]، دوقطبی[21]، افسرده خویی[22]، وابستگی به الکل، وابستگی به مواد و اختلال استرس پس از ضربه[23]) را اندازه گیری می کند و 3 مقیاس دیگر نشانگان بالینی جدی(اختلال تفکر، افسردگی عمده و اختلال هذیانی[24]) را مورد سنجش قرار می دهد.


[1] -Millon clinical Multiaxial Inventory

[2] -Theodore Millon

[3] -disclosure

[4] -desirability

[5] -debasement

[6] -schizoid

[7] -avoidant

[8] -depressive

[9] -dependent

[10] -histrionic

[11] -narcissistic

[12] -antisocial

[13] -sadistic

[14] -compulsive

[15] -negativistic

[16] -masochism

[17] -schizotypal

[18] -borderline

[19] -paranoid

[20] -somatoform

[21] -bipolar

[22] -dysthymia

[23] -posttraumatic stress disorder

[24] -delusional disorder

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *