پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994

پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994

پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 34
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2

پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه ی الگوهای ارتباطی خانواده: این ابزار یك مقیاس خودسنجی است كه توسط فیتزپاتریك و ریچی (1994) طراحی شده و بدین وسیله درجه موافقت یا عدم موافقت پاسخ دهنده را در دامنه ای پنج درجه ای (5= كاملا موافقم، 1= كاملا مخالفم) درباره ی 26 گویه كه در زمینه ارتباطات خانوادگی او هستند، خواهد سنجید.

این ابزار ابعاد گفت و شنود و همنوایی را میسنجد، بدین صورت كه 11 گویه اول مربوط به بعد همنوایی و 15 گویه بعد مربوط به بعد گفت و شنود است. كوئرنر و فیتزپاتریك (2002) روایی محتوایی، ملاكی و سازه و پایایی (آلفای كرونباخ، و بازآزمایی) این مقیاس را مطلوب گزارش كرده اند. در ایران نیز كوروش نیا (1385) پایایی این ابزار را به روش ضریب آلفای كرونباخ برای بعد گفت و شنود 87/0 و برای بعد همنوایی 81/0 به دست آورده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *