پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 43
فرمت فایل docx
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مقیاس اضطراب وجودی گود: این مقیاس را لورنس و كاترینا گود در سال 1974 در 32 ماده ساخته‌اند. این آزمون در پژوهش كنونی به روش آلفای كرونباخ اعتباریابی گردید، كه ضریب آلفای خوبی برابر با 888/0 =α به دست آمد. هم‌سانی درونی این پرسش‌نامه به روش دونیمه‌سازی نیز به دست آمد كه عبارت است از:

جدول 2 ـ پایایی مقیاس اضطراب وجودی به روش دونیمه‌سازی

آلفای كرونباخ

بخش اول

721/0

بخش دوم

862/0

هم‌بستگی بین دو فرم

780/0

ضریب اسپرمن ‌ـ براون

876/0

ضریب دونیمه‌سازی گاتمن

868/0

هالت در سال 1994 به منظور مطالعة روایی مقیاس اضطراب وجودی اقدام به پژوهشی با نمونة آماری 447 نفر كرد. یافته‌های این پژوهش نشان داد كه این پرسش‌نامه با آزمون‌های هدفمندی در زندگی پیگردی اهداف معرفتی و افسردگی، روایی همگرا و واگرای مطلوبی دارد. هم‌بستگی كل 66/0 بود كه نشان از قدرت روایی بالای این آزمون دارد. (غباری بناب و همکاران، 1382).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *