× بستن تبلیغات
اکتبر
14
2017

پرسش نامه سلامت سازمانی

پرسش نامه سلامت سازمانی

پرسش-نامه-سلامت-سازمانیدانلود پرسش نامه با موضوع سلامت سازمانی،
در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
مؤلفه های پرسش نامه
تعریف مفهومی متغیر پرسش نامه
تعریف عملیاتی متغیر پرسش نامه
مقیاس پرسش نامه
سؤالات
مدل عملکرد سازمانی 
نمره گذاری پرسش نامه
تحلیل براساس مؤلفه های پرسش نامه
تحلیل براساس میزان نمره پرسش نامه
روایی و پایایی پرسش نامه

دانلود فایل

The post پرسش نامه سلامت سازمانی appeared first on سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو.

لینک منبع و پست :

پرسش نامه سلامت سازمانی


http://doc.lono.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/

پرسشنامه سلامت سازمانی – مادسیج
madsg.com/پرسشنامه-سلامت-سازمانی/‎Cached
Similar7 آوريل 2013 … پرسشنامه فهرست سلامت سازمانی (OHI ) هوی و همکاران ( ۱۹۹۶ ) که این پرسشنامه هفت
بعد سلامت سازمانی یعنی ۱٫ یگانگی نهادی ۲٫ نفوذ مدیر ۳٫ ملاحظه …
پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی در مدارس ابتدایی (OHI‐E) – پرسشنامه …
questionnaire1.com/ohi-e-questionnaire/‎Cached4 دسامبر 2015 … Organizational Health Inventory for Elementary Schools (OHI-E). Hoy & Woolfolk‚
۱۹۹۳٫. جملات زیر بیانگر مدرسه شما است، لطفاً نظر خود را در مورد …
[PDF] ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 1 : ﺿﻤﯿﻤﻪ
libepl.um.ac.ir/parameters/libepl/filemanager/123/%5Bpe193.pdf‎Cached
Similarﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﻌﻠﻢ ﮔﺮاﻣﯽ. : ﺑﺎ ﺳﻼم ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.
ﻣﺪارس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠـﺎم ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان. ” ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ …
پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس | ترجمه مقالات ISI – پارس تز ایرانیان
parsthesis.com/پرسشنامه-سلامت-سازمانی-مدارس/‎Cachedدر اين پژوهش جهت سنجش سلامت سازماني مدارس از پرسشنامه سلامت سازماني
Organizational Health Inventory (OHI) استفاده گردیده است. اين پرسشنامه داراي 44
گويه است …
پرسشنامه سلامت سازمانی کارکنان از هوی و فیلدمن و پارسونز | انجمن …
porseshname.com/?id=1107‎Cachedابعاد سلامت سازماني. سطح نهادی. يگانگي نهادي. سطح اداری. نفوذ مدير. ملاحظه گري.
ساخت دهي. پشتيباني منابع. سطح فنی. روحيه. تأكيد علمي …
پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI) – سایت علمی و آموزشی ایران تحقیق
www.irantahgig.ir/?p=92399‎Cached7 آوريل 2016 … پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI) توسط هوی و همکاران در سال 1996 طراحی و تنظیم شد.
این پرسشنامه شامل 44 سوال و در برگیرنده 7 مولفه سلامت سازمانی …
پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه – روان سنجی
www.ravansanji.ir/?organizational_health_School‎Cached
Similarپرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه. Organizational health of School questionnaire با
توجه به مقیاس زیر نظر خود را در باره هر عبارت مشخص کنید. 1= به ندرت رخ می دهد .
[PDF] An Investigation into the Organizational Health of Schools in … – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/29713890402.pdf‎Cached
Similarو ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ. اي. ﺑﻮد . ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. OHI. ﻫـﻮي و. ﻫﻤﻜﺎران.
1998(. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . داده. ﻫﺎ. ي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن. ﻫـﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ. ﻧﻈﻴﺮ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ.
پرسشنامه سلامت سازمانی OHI – ارشد سرا
https://arshadsara.ir/product/پرسشنامه-سلامت-سازمانی-ohi/‎Cachedپرسشنامه سلامت سازمانی OHI استفاده شده است که توسط هوي و فيلدمن (1996) تنظیم
شده است وهفت بعد سلامت سازمانی …
[DOC] سلامت سازماني – دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
tahavol.moe.gov.ir/getattachment/9b0f1487-ca36…/سلامت-سازماني‎Cached
Similarدر اين مقاله سعي شده است مفهوم سلامت سازماني، ويژگيهاي سازمان سالم، مولفه هاي سلامت
سازماني، ….. وي با پرسشنامه (OHD) به سنجش سلامت سازماني پرداخته است.
دانلود رایگان پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران OHI:
counseling.vcp.ir/…سازمانی/1392877-دانلود-رایگان-پرسشنامه-سلامت-سازمانی-هوی-و-همکاران-OHI.html‎Cached
Similar18 ژوئن 2015 … این پرسشنامه 44 سؤالی است که هوی و همکارانش (1966) آن را طراحی کرده اند و توسط
علاقه بند (1378، نقل از حسینی نصب و مصطفی پور، 1391) به …
دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی و همکاران …
organizational.blog.ir/…/دانلود%20رایگان%20پرسشنامه%20استاندارد%20سلامت%20سازمان…‎Cached۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی و
همکاران» ثبت شده است – سلامت سازمانی.
[PDF] دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/559018‎Cachedﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻋﻨﻮان. : ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ. ﻣﺪﯾﺮان … ﺷﺨﺼ
. ﺘﯿ. ﯽ. و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻼﻣﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧ .ﯽ. ﯾ. ﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. ﻧﺸﺎن. داد. ﮐﻪ. از. اﺑﻌ. ﺎد. ﺳﻼﻣﺖ. رواﻧ. ﯽ. ﯾﻣﺪ. ﺮان.
[PDF] دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/581676‎Cached،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻮي و. ﻓﻠﺪﻣﻦ. (. 1987. ) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﻮدﺳﺎﮐﻒ. (.
1991. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از. روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده …
پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی – مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده
www.projeha.net/پرسشنامه-استاندارد-سلامت-سازمانی‎Cached
Similarپرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی,پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیدمن,منبع
پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی و همکاران, نمره دهی پرسشنامه استاندارد سلامت …
پرسشنامه سلامت سازمانی | آمارتولز
amartools.ir/?tag=پرسشنامه-سلامت-سازمانی‎Cached9 ا کتبر 2014 … پرسشنامه فهرست سلامت سازمانی (OHI ) هوی و همکاران ( ۱۹۹۶ ) که این پرسشنامه هفت
بعد سلامت سازمانی یعنی ۱٫ یگانگی نهادی ۲٫ نفوذ مدیر ۳٫ ملاحظه …
پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (1996) – Modir.ir
www.modir.ir/Articles/5027.aspx‎Cached
Similarپرسشنامه ی اصلاح شده سلامت سازمانی (OHI) هوی و فیلدمن (1996) که قبلا …
پرسشنامه مذکور شامل 44 سوال می باشد که به بررسی 7 مولفه 1-یگانگی نهادی، 2-نفوذ
مدیر، …
بررسی رابطه توسعه رفتار اخلاقی توسط مدیران با سلامت سازمان …
journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13943
ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی با 21 سؤال و پرسشنامه محقق
ساخته توسعه رفتار اخلاقی با 35 سؤال بوده است که پایایی آن روی نمونه‌ای 30 نفری
با …
پرسشنامه سلامت سازمانی(OHI) هوی و فیلدمن (1996) | دانلود پرسشنامه و …
edu-admin.ir/…/پرسشنامه-سلامت-سازمانیohi-هوی-و-فیلدمن-1996/‎Cached
Similar13 مارس 2014 … توضیحات. سازنده ابزار: هوی و فیلدمن (1996). تعداد گویه/سوال: 44. مولفه/زیر مقیاس:
3 مولفه: نهادی، فنی و اداری. مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت.
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺗﻬ – اداره کل آموزش و پرورش …
teo.ir/images/part/maghale/upload/63.pdf‎Cached
Similarﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. OHI. ﻫﻮي و ﻫﻤﻜﺎران. 1998(. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . داده ﻫﺎي
ﮔﺮدآوري ﺷﺪه ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ. (. دو ﺟﻤﻠﻪ اي. ) ، آزﻣﻮن. U. ﻣﺎن. –.
بررسي رابطه سبك رهبري با سلامت سازماني در مدارس متوسطه پسرانه …
mpes.sbu.ac.ir/article/view/7262‎Cachedبدين منظور برای تعيين سبک رهبري مديران مدارس از پرسشنامه توصيف رفتار رهبر
برای تعيين سلامت سازمانی مدارس، پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس متوسطه را كه …
بررسی رابطه سلامت سازمانی و قدرت مدیران در ادارات تربیت‌بدنی استان …
journals.pnu.ac.ir/article_902_177.html‎Cached
Similarهمچنین، پایایی پرسشنامه منابع قدرت مدیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/
94 و پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی 0/86 بود. تجزیه‌وتحلیل آماری دادهها با استفاده

[PDF] اصل مقاله – دانشگاه تهران
https://jipa.ut.ac.ir/article_35545_02a98e84b277178296d802eb86413d83.pdf‎Cachedﺳـﻼﻣﺖ. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﺑـﺎ. ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. داﻧﺸﮕﺎه. ﺗﻬﺮان. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﺑﺰار. ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ رواﻳـﻲ آن. ﺗﻮﺳﻂ ا. ﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﺄﺋ. ﻴـﺪ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن ﺗﻮﺳـﻂ ﺿـﺮﻳ.
[PDF] ﺛﯿﺮ رﻫﺒﺮي ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺄﺗ ﺑﺮرﺳﯽ ( ﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎ – پژوهش های مدیریت عمومی
jmr.usb.ac.ir/article_2059_87c31e9218781ec87a83f24eadf9aa04.pdf‎Cachedآوري داده. ﻫﺎ از دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي رﻫﺒﺮي ﻣﻌﻨﻮي و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺑﺮاي ﺑﺮ. رﺳﯽ آﻟﻔﺎي
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﻧﺮم. -. اﻓﺰار spss. و ﺑﺮاي. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ و ﻧﻤﻮدار آﻣﺎره.
[PDF] ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺪﻳﻘ
miladhospital.com/…/CompletingTheQuestionnaire/…/OfOrganizationalHealth.pdf‎Cachedﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﺪﻳﺮان و ﺷـﻜﻞ اﺻـﻼح ﺷـﺪه. ي. اﺑـﺰار. ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎ. ﻧﻲ. (
OHI) … ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت دﻻﻟﺖ دارد و ﺑﻪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.
ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان …
smrj.ssrc.ac.ir/article_48_1.html‎Cached
Similarبرای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه سلامت سازمانی بر اساس الگوی مایلز، پرسش‌نامه تعهد
… اس 16 نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی …
[PDF] ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ راﺑﻄﻪ واﺣ – مدیریت بهداشت و درمان
jhm.srbiau.ac.ir/article_2377_27c8129664129805f0fdde79cead64e1.pdf‎Cachedاﺑﺰار. ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﻮرﺗﺮ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد .
داده. ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ. رﺳﻤﯽ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد. اﯾﻔﺎ ﺟﻤﻊ. آوري ﺷﺪ . در ﺗﺤﻠﯿﻞ داده.
پرسشنامه سلامت نظام اداری – آپارات

► 0:20https://www.aparat.com/v/R6uXg
26 Jul 2017 – 20 sec
سارینا پرسشنامه ارزیابی سلامت نظام اداری، این پرسشنامه حاوی 48 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت می باشد که جهت سنجش سلامت نظام اداری طراحی شده است.
[PDF] ﻣﺪارس در ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷﻲ راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣ
www.ensani.ir/storage/Files/20120328152431-2024-40.pdf‎Cached
Similarﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، در ﻣﺪارس. ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ. ﺷﻬﺮ. ﻗﺰوﻳﻦ. ﺑﻪ. روش. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﺪ. ه اﺳﺖ . روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﮔﻴﺮي. ﺧﻮﺷﻪ. اي. و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري. 180. ﻣ. ﻌﻠﻢ. اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﺸﻜﻞ از دو. ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧ.
بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه
www.ensani.ir/fa/content/368981/default.aspx‎Cachedچکیده: هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه
سلامت سازمانی مدرسه (SOHQ) در نمونه ای از معلمان ایرانی بود. به این منظور، از بین …
[PDF] ﻫﺎي ي ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺷﺎﺧﺺ راﺑﻄﻪ اﻧﺸﮕﺎه آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ
jha.iums.ac.ir/article-1-1022-en.pdf‎Cachedﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻛﻪ. رواﻳﻲ اﻳـﻦ اﺑـﺰار از ﻃﺮﻳـﻖ اﺧـﺬ. ﻧﻈﺮ. 7. ﺗﻦ از.
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ. ﺑﺮاﺑـﺮ. 88. درﺻـﺪ. ﺳـﻨﺠﻴﺪه
.
بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در …
www.iaujournals.ir/article_518749_0.html‎Cachedبرای تعیین خویشتن شناسی مدیران از پرسشنامه دیوید. … کـه شـامل یـازده گزینـه مـ
یشـد وبرای سلامت سازمانی از پرسشنامه استاندارد سلامت سـازمانی (OHI)5 کـه شـامل44

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و بهره‌وری کارکنان شاغل در دانشگاه …
jpm.iaut.ac.ir/article_519437.html‎Cachedابزار گردآوری دادهها شامل دو پرسشنامه بهرهوری و سلامت سازمانی میباشد که پرسشنامه
بهرهوری به صورت محقق ساخته بوده، که بر اساس مدل اچیو طراحی شده و حاوی شاخصهای …
[PDF] ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي داﻧ
applications.emro.who.int/…/Payavard_Salamat_2013_6_6_412_422.pdf‎Cachedﻫﺎي دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. Hoy. و. Feldman. و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ . از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. (
. درﺻﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و وارﻳﺎﻧﺲ. ) و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ. (. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و رﮔﺮ. ﺳﻴﻮن. ).
بررسی رابطه بین عملکرد مدیران با سلامت سازمانی
journals.miau.ac.ir/article_1062.html‎Cachedهدف این پژوهش بررسی تأثیر عملکرد مدیران بر سلامت سازمانی بوده است. … ابزار
تحقیق شامل پرسشنامه ی محقق ساخته سنجش عملکرد مدیران و شکل اصلاح شده ی ابزار

[PDF] رابطه سلامت سازمانی با تخلفات و فساد اداری (مطالعه موردی … – Civilica
https://www.civilica.com/PdfExport-ICPEEE01_2249=رابطه-سلامت-سازمانی-با-تخلفات-و-فساد-اداری-مطالعه-موردی-سازمان-ثبت-اسناد-و-املاک-ا…‎Cachedﺭﺍﺑﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﯼ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ: ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ). ﻣﺤﻞ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: … ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﺩﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ۴۴ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻫﻮﯼ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ(۱۹۹۸ ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ.
[PDF] ﺗﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﺑ
qpr.iauctb.ac.ir/article_512042_d31b223258a3c2a285efa867396046d1.pdf‎Cachedﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري، ﺑﺎ اﺟﺮاي دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن ﻧـﺸﺎن داد …
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻼﻓﺼﻞ و ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪارس راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ داري وﺟـﻮد دارد و در …
[PDF] ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران – دانشکده علوم تربیتی و …
psychology.iiau.ac.ir/Files/22/Content/8.pdf‎Cached
Similarﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻧﺴﯿﺲ ﻟﯿﮑﺮت. (. 1961. )،. 94. 0/. ؛ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ
ﻣﺎﺳﻼچ. (. 1982. )،. 87. 0/. ؛ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮي و ﺗﺎرﺗﺮ (. 1997. )،. 79. 0/. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
[PDF] بررسی سلامت روان کارکنان سازمان آتش‌نشانی با استفاده از پرسش‌نامه سل
hakim.hbi.ir/article-1-322-fa.pdf
ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﮑﯿﻢ. 56. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ. ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ. 28. ﺳ. ﺆ. اﻟﯽ. در ﺳﺎل. 1384 …. رواﻧﯽ، ﺑﺮای ﻫـﺮ ﻓـﺮد و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻫﺰﯾﻨـﻪ و. ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدی را ﺑ.
سلامت سازمانی | پژوهش بیست
pajoohesh20.ir/?tag=سلامت-سازمانی‎Cachedپرسشنامه سلامت سازمانی · پرسشنامه. ۰۱/شهریور/۱۳۹۵. بدون دیدگاه. نویسنده: مدیر.
پرسشنامه سلامت سازمانی. ادامه مطلب …
رابطه سلامت سازمانی و عدالت سازمانی با بهره‌وری نیروی انسانی در …
jpe.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-28-2&sid=1…‎Cachedجهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه سلامت سازمانی مایلز (2006) با 44 سوال و در هفت مولفه (
انسجام نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظهگری، ساختدهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید …
بررسی رابطه بين هوش هيجانی مديران با سلامت سازمانی( نمونه موردی …
1001daneshjo.ir/هوش-هيجانی-مديران-با-سلامت-سازمانی/‎Cached
Similarبرای سنجش هوش هیجانی مدیران از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (1995) و همچنین به
منظور ترسیم نیمرخ سلامت مدرسه از پرسشنامه سلامت سازمانی استفاده شد. ضریب …
[PDF] بررسی رابطه‌ی سلامت‌سازمانی مدارس و فرسودگی شغلی … – دانشگاه شاهد
tlr.shahed.ac.ir/article-1-496-fa.pdf‎Cachedﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. اﺳﺖ . ﺑﺮاي
ﺗﺠﺰﻳﻪ و … آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪارس ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ …
پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و جو سازمانی با عملکرد …
pqfile.com/downloads/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-سلامت-سازما/‎Cached9 سپتامبر 2017 … پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و جو سازمانی با عملکرد … (مقیلی،حسن
پور،2010) سلامت سازمانی ،چارچوبی برای مفهوم سازی جو عمومی …
پرسش نامه استاندارد سلامت سازمانی مدرسه (هوی و تارتر) | CH دانلود!
chdl.ir/2017/…/29978-پرسش-نامه-استاندارد-سلامت-سازمانی-مدر.html‎Cached23 فوریه 2017 … دسته بندی: عمومی» پرسش نامه دانلود پرسش نامه استاندارد سلامت سازمانی مدرسه (هوی و
تارتر)، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: این …
[PDF] ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻛﻴ
journals.iau-garmsar.ac.ir/psy/library/upload/…/af_26275227.pdf‎Cached
Similarﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي. ﻃﺒﻘﻪ اي ﻧﺴﺒﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ . اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ
ﻛﺎري. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﮔﻠﺪﺑﺮگ و ﻫﻴﻠﺮ ﺑﻮده. اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ.
لیست همه ی پرسشنامه های استانداردrava20.ir | rava20.ir
rava20.ir/پرسشنامه-استاندارد/
Q9- پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس( ۴۴سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش
نمره … Q9-3-پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت ( ۴۲سوال – ۷ صفحه – دارای

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی …
harold.jrl.police.ir/content.php?pagename=show-article…id…‎Cachedبه منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی استاندارد عدالت سازمانی نیهوف مورمن و پرسشنامه
استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر (2001) و پرسشنامه سلامت سازمانی ﻫﻮﻱ ﻭ ﻓﻴﻠﺪ …
پرسشنامه های مدیریت – ویراستاری پایان نامه
www.pajouheshkade.ir/index.php/2015…/2015-04-23-04-47-05‎Cachedپرسشنامه استفاده شده جهت جمع آوری اطلاعات ابعاد متغیر سلامت سازمانی ، پرسشنامه
سلامت سازمانی هوی و همکاران ( 1996 ) می باشد که این پرسشنامه هفت بعد سلامت …
پرسشنامه سلامت عمومی روانشناختی GHQ28 | مرکز مشاوره تخصصی مبنا
https://iksw.ir/test/پرسشنامه-سلامت-عمومی-روانشناختی-ghq28/‎Cachedاولین مرکز مجاز تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی در تهران …. این پرسشنامه
وضعیت سلامت روان شما ، طی ماه گذشته را بررسی می نماید. می خواهیم درباره کسالت و
ناراحتی های پزشکی و این که سلامت عمومی شما در طی یک ماه گذشته تا به امروز چگونه …
ارتباط نگرش شغلی با سلامت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان …
shm.shahroodut.ac.ir/article_284_51.html‎Cached
Similarابزار این تحقیق شامل پرسشنامه های سلامت سازمانی هوی و فلدمن (1996)، و سنجش
نگرش … نتیجه‌گیری: بهبود در نگرش شغلی کارکنان می‌تواند به بهبود سلامت
سازمانی و …
دانلود رایگان پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران ohi – آبتین بلاگ
dlfile.abtinblog.com/…/دانلود+رایگان+پرسشنامه+سلامت+سازمانی+هوی+و+همکاران+OHI‎Cachedپرسشنامه سلامت سازمانی حاضر در کتاب “سازمان سالم” اثر گراهام لووز آورده شده و دارای
25 سوال می باشد که پنج بعد سلامت سازمانی زیر را می سنجد: 1- محیط کاری پر …
بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرهنگ سازمانی مدیران سازمانهای دفاعی
edu.bojnourdiau.ac.ir/article_519868_111511.html‎Cachedابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هویوفلدمن (1996) و پرسشنامه
استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) بوده که روایی و پایایی آنها تایید شده است.
بررسی رابطه‌ی بین سلامت سازمانی مدارس و رضایت شغلی معلمان مقطع …
educationscience.cfu.ac.ir/article_202_0.html‎Cachedبرای گردآوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه سلامت سازمانی ] [OHI [1]و رضایت شغلی [JDI] [2] …
است که پرسش‌نامه سلامت سازمانی به دلیل مبتنی بودن بر نظریه سلامت سازمانی هوی …
[PDF] بررسي تأثير سلامت سازماني بر مديريت دانش در بانك سپه … – بانک سپه
www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/…/abstract9.pdf‎Cached
Similarﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ. ﭼﮑﯿﺪه … وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻋﻤﺎل
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ ﻧﻈـﺮات آﻧـﺎن و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﺳـﺆاﻻت ﺳـﻼﻣﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. 827/0.
دانلود رایگان مقاله ارتباط سلامت سازمانی و نگرش مثبت کارکنان …
https://www.linkedin.com/…/دانلود-رایگان-مقاله-ارتباط-سلامت-سازمانی-و-نگرش-مثبت-کالج-پروژه‎Cached13 ژانويه 2016 … دانلود رایگان مقاله ارتباط سلامت سازمانی و نگرش مثبت کارکنان … ابزار جمع آوری داده
ها یک پرسشنامه ۴۱ سوالی است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا …
رابطه سلامت سازمانی با دلبستگی شغلی در معلمان تربیت بدنی استان …
journals.nkums.ac.ir/index.php/INCARPHSD/article/view/655‎Similarجهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه مشخصات فردي، سلامت سازمانی (OHI) و دلبستگي
شغلي ادوارز و كليپارتيك (1984) که روایی آن تایید شده و پایایی آن محاسبه گردیده …
[PDF] مهران قربان شیرودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/…/مهران%20قربان%20شیرودی.pdf‎Similarب. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺳﻨﻨﺪج. داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ. ” M.A. ” ﮔﺮاﯾﺶ. : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ. ﻋﻨﻮان. : ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺪﯾﺮان.
[PDF] بررسی رابطه بین عوامل سازمانی با سلامت روانی کارکنان سازمان‌های دولت
yafte.lums.ac.ir/article-1-2073-fa.pdf‎Cachedﮔﯿﺮي ﻃﺒﻘﻪ. اي ﻧﺴﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. (. 28. -. GHQ
. ) ، ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎردﻧﺰ و ﻣﺘﺰﮐﺎس، اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ ﺟﻤﺸﯿﺪي. ﻧﮋاد، ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮﺳﻤﺎن و دﯾﭗ.
[PPT] pourpasha@yahoo.com اشرف السادات علوی
hamayesh.chalous-samacollege.ir/index.php/2015-09-13…/6-‎Cached13 سپتامبر 2015 … بکارگیری روش آنتروپی در رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سلامت سازمانی (مطالعه … از
پرسشنامه استاندارد توصیف سلامت سازمانی که توسط هوی و فیلدمن …
لیست پرسشنامه های علوم اجتماعی – مرکز خدمات روانشناسی سینا
www.sinacps.ir/لیست-پرسشنامه-های-علوم-اجتماعی/‎Cached
Similarپرسشنامه عوامل اقتصادی -اجتماعی مرتبط با اگاهی سازمانی کارکنان اموزش وپرورش.
پرسشنامه مطالعه تطبیقی اثرات روابط غیر … پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه (OHi).
بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان – سایک نیوز
psychnews.ir/3609/بازنگری-پرسشنامه-سلامت-روان-دانشجویا.html‎Cached14 سپتامبر 2016 … مدیرکل مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از بازنگری پرسشنامه سلامت روان
دانشجویان در کارنامه سلامت در سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: …
اصفهان خرید | پایان نامه بررسي رابطه بين سلامت سازماني و تعهد …
www.esfkharid.ir/پایان-نامه-بررسي-رابطه-بين-سلامت-سازما/‎Cached30 ا کتبر 2014 … پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس راهنمایی دخترانه
دولتی ….. اعتبار وپایایی پرسشنامه سلامت سازمانی وتعهد سازمانی…
دانلود رایگان پرسشنامه سلامت رواني ( GHQ ) گلدبرگ | آنلاین پروژه
www.onlineprojeh.ir/…/دانلود-رایگان-پرسشنامه-سلامت-رواني-ghq-گ/‎Cachedپرسشنامه ای که پیش رو دارید در راستای اجرای پژوهش با موضوع بررسی مقایسه ای
سلامت روانی دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی است. پرسشنامه سلامت روانی ( GHQ
) …
مديريت و سياست گذاری بهداشت و درمان – پرسشنامه
hcpm.blogfa.com/post-246.aspx‎Cached
Similarپرسشنامه تعیین موانع سازمانی خلاقیت. – پرسشنامه سنجش کارآفرینی. – پرسشنامه
سنجش سلامت عمومی. – پرسشنامه تعیین شخصیت. – پرسشنامه سنجش ویژگیهای …
تاثیر سلامت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی، نقش میانجی: جو خلاقیت
www.nowavari.ir/article_14835.html‎Cachedبرای‌ جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه استفاده شد. … نتایج حاصل از پژوهش نشان داد
که سلامت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با شدت (414/0)، سلامت سازمانی بر جو …
سلامت سازماني و شاخص هاي آن – گوناگون
bah1359.tebyan.net/post/2010‎Cachedدر این مقاله سعی شده است مفهوم سلامت سازمانی، ویژگیهای سازمان سالم، مولفه های سلامت
سازمانی، ….. وی با پرسشنامه (OHD) به سنجش سلامت سازمانی پرداخته است.
[PDF] رابطه رهبری اخلاقی و سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی
iranethics.ir/files/site1/pages/vol_7_no_3_5_91.pdf‎Cached20 آوريل 2012 … ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎي. 12. ﺳـﺆاﻟﻲ رﻫﺒـﺮي اﺧﻼﻗـﻲ،. 37. ﺳـﺆاﻟﻲ. ﺳﻼﻣﺖ
روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و. 8. ﺳﺆاﻟﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ.
بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس …
journals.iau.ir/article_521433_0.html‎Cachedابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد شده، شامل پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی
بارتون ای جی و پرسشنامه سلامت سازمانی OHI هوی و همکاران می‌باشد. داده‌ها با استفاده از

باشگاه آماری ها و پرسشنامه های استاندارد – خرید پرسشنامه استاندارد و …
myshopstat7.ir/post/23/خرید-پرسشنامه-استاندارد-و-معتبر‎Cachedپرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) فرم 28 سؤالی · پرسشنامه … پرسشنامه سلامت معنوی
پولوتزین و الیسون -۱۹۸۲ … پرسشنامه یادگیری سازمانی تمپلتون و همکاران (2002).

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

× بستن تبلیغات