× بستن تبلیغات
نوامبر
28
2017

پرسشنامه های استاندارد مدیریتی

 • پرسشنامه احساس مثبت به همسر PFQ الری و همکاران ۱۹۷۵
 • پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa لی و همکاران ۱۹۷۵
 • پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران ۱۹۷۳
 • پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون ۱۹۸۰
 • پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴
 • پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III ۱۹۸۵
 • پرسشنامه بازاریابی رابطه مند،تبلیغات دهان به دهان
 • پرسشنـامه امیــدواری اشنـايدر و همکاران (۱۹۹۱)
 • پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۴
 • پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (RSPWB) ریف ۱۹۸۹
 • پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – ۱۰۰ ماده ای ۱۹۶۸
 • پرسشنامه بازخوردهاي خوردن گارنر و گرفينكل (۱۹۷۹)
 • پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو ۱۹۸۶
 • پرسشنامه پاسخ های مقابله ای بلینگز و موس ۱۹۸۱
 • پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم
 • پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن ۱۹۷۰
 • پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰
 • پرسشنامه تجزیه روان تنی (SDQ-20) 1996 نیجنهویس و همکاران
 • پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ۱۹۹۰
 • پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر و همکارن ۱۹۷۴
 • پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر ۱۹۸۸
 • پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI فلوید و همکاران ۲۰۰۵
 • پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) 1960
 • پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳- ۱۹۷۰(MCMI-III)
 • پرسشنامه خودپنداره راجرز ۱۹۶۱
 • پرسشنامه خلاقیت عابدی ( ۱۳۷۲ )
 • پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986
 • پرسشنامه رابطه ولی فرزندی مادر مارک فاین و همکاران ۱۹۸۳
 • پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵
 • پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵
 • پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۱۱۵ سوالی ۱۹۸۹
 • پرسشنامه روابط متقابل شخصي ۲FIBRO-B ویلیام شونز ۱۹۶۶
 • پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) 1990
 • پرسشنامه سبك هاي تصميم گيري عمومي (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵
 • پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976
 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ ۱۹۹۳
 • پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ ۱۹۸۶
 • پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور ۱۹۹۵
 • پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی
 • پرسشنامه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
 • پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری
 • پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز
 • پرسشنامه پذیرش و عمل –نسخه دوم(AAQ-II)
 • پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس (CDI)
 • پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند) OSI-R
 • پرسشنامه خود توصيفگري بدني مارش (۱۹۹۶)
 • پرسشنامه تحریف های شناختی
 • پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R)
 • پرسشنامه خودکارآمدی بندورا
 • پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی مدیران
 • پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی بانک
 • پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ -(FMI-SF( (فرم کوتاه)
 • پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران
 • پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (JSS)
 • فرم خودسنجی نوجوان(YSR)
 • پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی
 • پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو TAS
 • مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک
 • پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (ریف)
 • پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)
 • پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده
 • مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرو
 • پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر
 • مقیاس رشد اجتماعی وایلند
 • پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو
 • مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری
 • پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
 • پرسشنامه سبک رهبری کلارک
 • پرسشنامه طرحواره رهاشدگی یانگ
 • پرسشنامه کیفیت زندگی-IRQOL -فرم ۲۲ سوالی
 • آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (۱۹۸۹)برای کودکان
 • پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
 • آزمون خودپنداره بک
 • پرسشنامه تست استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت
 • پرسشنامه افسردگي بك (BDI)
 • پرسشنامه سبک مدیریت کلاس
 • پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز
 • پرسشنامه راههای رسوخ و نفوذ مدهای غیر متعارف و ناهنجار
 • پرسشنامه خودسنجی ترس های بالینی کودک
 • پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر
 • پرسشنامه رهبری معنوی فرای
 • پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)
 • پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب ۱۹۸۳
 • پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد ۱۳۸۹
 • پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس ۱۹۹۲
 • پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین ۱۹۴۹
 • پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران ۱۳۹۰
 • پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران ۱۳۸۷
 • پرسشنامه فراشناخت (اسپرلينگ و همکاران(۲۰۰۱))
 • پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران ۱۹۸۹
 • پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت
 • پرسشنامه قاطعیت AI گمنریل و ریکی ۱۹۷۵
 • پرسشنامه فراشناختی ولز ۱۹۹۷
 • پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (۲۰۱۱)
 • پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵)
 • پرسشنامه مدیریت دانش
 • پرسشنامه مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان
 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۵۰
 • پرسشنامه میزان پایبندی باورهای دینی در نحوه تربیت و پرورش فرزندان
 • پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند
 • پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS)
 • پرسشنامه نیمرخ سازمان یادگیرنده
 • پرسشنامه نگرش به دین آلپورت ۱۹۵۰
 • پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)
 • پرسشنامه یادگیری سازمانی وسازمان یاد گیرنده
 • شاخص تمایل جنسی هالبرت ( HISD) 1992
 • دانلود فایل کامل مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱
 • مقیاس ۲۰ ماده­ای ناگویی خلقی تورنتو (۲۰TAS- 1986 )
 • شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو . هودسن (IMS)
 • مقیاس احساس گناه موشر ۱۹۶۸
 • پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)
 • مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)
 • پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸)
 • پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر
 • پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی
 • پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی
 • پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز
 • ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)
 • پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)
 • پرسشنامه خودتنظیمی ورزشی (ریان و کنل )۱۹۸۹
 • پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران(OCQ)
 • پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)
 • پرسشنامه انسجام خانوادگی السون ۱۹۹۹
 • پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک
 • پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن
 • مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای. اشتراوس (CTSP)2002
 • مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون ۲۰۰۳
 • مقیاس تکانشوری بارات ۱۹۶۵
 • پرسشنامه خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران ۲۰۰۴
 • مقیاس خود سنجی هوش هیجانی شات ۱۹۹۸
 • مقیاس خود پنداره کودکان پیرز – هریس۱۹۶۹
 • مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز ۱۹۹۸
 • مقیاس رابطه ­ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (۱۹۸۳)
 • پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز ۱۹۹۶
 • مقیاس عشق هاتفیلد و رپسون ۱۹۹۹
 • مقیاس عزت نفس روزنبرگ ۱۹۶۵
 • مقیاس سنجش اضطراب کتل ۱۹۷۰
 • پرسشنامه خلاقیت و نوآور ی سازمانی
 • مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون
 • راهنمای آزمونS.C.L-90
 • مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
 • پرسشنامه خود بیمار انگاری
 • آزمون اندر يافت كودكان C. A. T
 • راهنمای آزمون کمرویی
 • راهنمای استفاده از شاخص کرنل(فرم N2)
 • راهنماي اجراي ماتريس هاي پيشرونده ريون سري هاي A . AB . B ( رنگي )
 • راهنمای اجرای آزمون ریون پیشرفته
 • پرسشنامه روان شناسی رانندگی
 • پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس(۱۹۹۸)
 • پرسشنامه سبک هویت (ISI-6G)
 • پرسشنامۀ ترس ( مارکز وماتئوس ۱۹۷۹)
 • مقياس سنجش استعداد وابستگي به مواد
 • پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب، ۱۳۹۰)
 • پرسشنامه استاندارد شجاعت
 • پرسشنامه بررسی سنجش کیفیت زندگی در مناطق شهری
 • فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) (گودمن، پرایس، راسموسن)
 • پرسشنامه علاقه به مادیات
 • پرسشنامه رفتار سنخ الف
 • پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی
 • پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند(pbs)
 • آزمون هوشی آر.بی.کتل – اندازه گیری عامل G مقیاس ۲– فرم های A و B
 • الگوی تغییر یافته ماتریکس راهنمای درمان سوء مصرف مواد (کتابچه بیماران)
 • پرسشنامه قدرت تخیل
 • آزمون مازهاي پورتئوس
 • پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
 • پرسشنامه مسئولیت نگرشها (RAS)
 • مقياس تجارب عرفاني M- Scale
 • مقیاس تاب آوری (CD-RIS)
 • مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ)
 • مقیاس نشخوار ذهنی- تامل (قربانی، ۲۰۰۸)
 • مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)
 • مقياس خودشناسی انسجامی
 • پرسشنامه هوش فرهنگی استاندارد شده‌ ارلي وانگ
 • پرسشنامه احساس ناکامی گیلبرت و آلن ۱۹۹۸
 • مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)
 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
 • پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد وروث
 • پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی دانشجویان لنینک و کیل
 • پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوان
 • پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL -90-R)
 • پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی
 • پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد
 • پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند
 • پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF)
 • پرسشنامه سخت رویی کوباسا
 • پرسشنامه سرسختی ذهنی( SMTQ)
 • پرسشنامه روحیه معلمان
 • مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک
 • پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی – POMS
 • پرسشنامه حالات خلقی برومز
 • پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی
 • پرسشنامه فشار روانی یا استرس مسلچ-MSI
 • پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزش (SCAT)
 • پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی
 • پرسشنامه درک موفقیت ورزشی رابرتز و ترشر (PSQ)
 • پرسشنامه بهوشیاری (MAAS) – براون و رایان
 • پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی-PMQ
 • پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)
 • پرسشنامه رهبری اخلاقی وتعهد سازمانی
 • پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی(PSDQ) مارش و همکاران ۱۹۹۴
 • مقياس سنجش اهمال كاري سازماني
 • پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی- ۲-BREQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی
 • پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز ۲۰۰۷
 • پرسشنامه معنی یا هدف زندگی ماهولیك و کرامباف (PIL)
 • پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی ۲۲ سوالی
 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
 • پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا
 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۶۳
 • پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)
 • دانلود دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران ۱۹۸۹
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI 2008
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی، ۱۹۹۰)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، ۱۳۹۳)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات ، توانایی برقراری ارتباط موثر
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه ابزار سنجش خانواده(FAD)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سلامت عمومی
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی آیزنک ویژه نوجوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ( ناهاپیت و گوشال ، ۱۹۹۸)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی ۲۸ سوالی برادبری و گریوز
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن
 • دانلود دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان
 • دانلود دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ
 • دانلود دانلود آزمون حافظه بالینی وکسلر
 • دانلود دانلود پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند
 • دانلود دانلود پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)
 • پرسشنامه استاندارد اخلاق اداری کارکنان
 • دانلود پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس
 • دانلود دانلود پرسشنامه آزمون آرکی تایپ‌های زنانه
 • دانلود آزمون آرکی تایپ های مردان
 • دانلود دانلود پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله
 • دانلود دانلود پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو
 • دانلود داناود پرسشنامه شادکامی آکسفورد
 • دانلود دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک های دفاعی آندرز و همکاران
 • دانلود پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)
 • دانلود دانلود پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سلامت خانواده اصلی(FOS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی
 • دانلود دانلود پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار
 • دانلود دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI
 • دانلود دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی و سلامت (ویر و شربورن)
 • دانلود دانلود پرسشنامه مقیاس عشق
 • دانلود دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی
 • دانلود دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
 • دانلود دانلود پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو
 • دانلود پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI
 • دانلود دانلود پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان
 • دانلود دانلود پرسشنامه دلبستگی بزرگسال AAI
 • دانلود دانلود پرسشنامه آمادگی افراد برای ابتلا به اعتیاد
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو(TSIS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر MDBQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی
 • دانلود دانلود پرسشنامه بیگانگی شغلی
 • دانلود دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم (AAQ-II)
 • دانلود دانلود پرسشنامه نشانه های افت روحیه در افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش تحریفات شناختی
 • دانلود دانلود پرسشنامه آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT)
 • دانلود دانلود پرسشنامه توصیف خصلتهای شخصیتی افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی
 • دانلود دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش سازماني کارکنان
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸)
 • دانلود دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران
 • دانلود دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه ی ترس از تصویر بدن(BICI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصی كالیفرنیا ، رفتار اجتماعی ثورپ، كلارك و تیكز ۱۹۵۳
 • دانلود دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)
 • دانلود دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
 • دانلود دانلود پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) – فرم زنان
 • دانلود دانلود پرسشنامه تحریک پذیری
 • دانلود دانلود پرسشنامه تعارضات درون سازمانی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان
 • دانلود دانلود پرسشنامه جو توانمندسازی سازمانی اسکات و ژافه
 • دانلود دانلود پرسشنامه شوخ طبعی افراد (SHQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي
 • دانلود دانلود پرسشنامه شیوه و سبک زندگی
 • دانلود دانلود پرسشنامه بررسی سبک فرزند پروری والدین بامریند
 • دانلود دانلود پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
 • دانلود دانلود پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازمان نو آورانه
 • دانلود دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
 • دانلود دانلود پرسشنامه شادی و نشاط
 • دانلود دانلود پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ( برن رویتر)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی
 • دانلود دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه‌ عدالت زناشويي
 • دانلود دانلود پرسشنامه عاطفه خودآگاه
 • دانلود دانلود پرسشنامه مثلث شناختي (CTI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه احتياط (ميزان محتاط بودن)
 • دانلود دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز
 • دانلود دانلود پرسشنامه مدیریت دانش
 • دانلود دانلود پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)
 • پرسشنامه مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني)
 • پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)
 • پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی
 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
 • پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا ۱۹۸۵
 • پرسشنامه تفسیر مسئولیت (RIS)
 • پرسشنامه خود بیمار انگاری
 • دانلود دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
 • دانلود دانلود پرسشنامه خودكارآمدي بندورا
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
 • دریافت پرسشنامه رایگان و استانداردپرسشنامه مدیریت

  heartsmanagement.persianblog.ir/post/74

  دریافت پرسشنامه رایگان و استاندارد نویسنده: mahmodi – ۱۳٩٢/۱/٢٧ . پرسشنامه های پژوهش های خود را …

  نمایش دانلود پرسشنامه – Modir.ir

  www.modir.ir/Articles/T8P1.aspx

  بخش های زیادی مانند … دانلود پرسشنامه رفتار های کاری مخرب … پرسشنامه استاندارد

  پرسشنامه مهارتهای مدیریتیپرسشنامه مادسیج

  madsg.com/پرسشنامه-مهارتهایمدیریتی

  دریافت پرسشنامه مهارتهای مدیریتی از سایت مادسیج هدف: این پرسشنامه به بررسی مهارت های

  پرسشنامه های استاندارد مدیریتی | نمونه پرسشنامه محقق ساخته

  made-questionnaire.ir/tag/پرسشنامههای

  پرسشنامه،تحلیل پایان نامه ارشد دکتری. محصولات. موضوعات ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

  دانلود رايگان پرسشنامه های مدیریتی

  com.rozblog.com/post/1090

  دانلود رايگان پرسشنامه های مدیریتی . … پروژه:اصول طراحی و استاندارد سیم کشی و برق ساختمان …

  پرسشنامه مدیریتی | نمونه پرسشنامه محقق ساخته

  made-questionnaire.ir/پرسشنامههایاستاندارد

  پرسشنامه محقق ساخته مدیریتی،پرسشنامه استاندارد روایی پایایی spss،پرسشنامه استاندارد

  امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از سایت مدیر فراهم شد

  www.modir.ir/News/6724.aspx

  امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از … پرسشنامه ای استاندارد و پرسشنامه ای عادی در …

  پرسشنامه – madsg.com

  madsg.com/questionnaire

  پرسشنامه استاندارد تله های زندگی یانگ پرسشنامه استاندارد تله های زندگی توسط جفری یانگ با …

  دانلود رایگان پرسشنامه های مدیریتی بایگانی | مدیریت صنعتی

  m-sanati.ir/tag/دانلود-رایگان-پرسشنامههای

  بایگانی برچسب: دانلود رایگان پرسشنامه های مدیریتی. دانلود پرسشنامه های مدیریتی (سری دوم)

  پرسشنامه استاندارد – سایت های مهم مدیریتی

  kharidasan1393.mihanblog.com/post/245

  پرسشنامه استاندارد – سایت های مهم مدیریتی – – پرسشنامه استاندارد

  دانلود آنلاین فوری انواع پرسشنامه های استاندارد مدیریتی

  https://phdkar.ir/دانلود-پرسشنامهاستاندارد

  لیست دانلود پرسشنامه های استاندارد مدیریت دانش،مدیریت ورزشی،حقوق،روانشناسی،مدیریتی

  دانلود پرسشنامه های استاندارد مدیریت دانش،استراتژی،رضایت

  https://phdkar.ir/پرسشنامههایاستاندارد

  دانلود پرسشنامه استاندارد های شایستگی … دانلود پرسشنامه ارزش‌های مدیریتی در حکومت …

  وبسایت پرسش نامه ها – questionnaires.ir

  www.questionnaires.ir

  پرسشنامه استاندارد تعالی … برنامه ریزی و جانشین پروری و همچنین انتقال مهارت های مدیریتی:

  پرسشنامه های استاندارد – arshadsara.ir

  https://arshadsara.ir/shop/questionnaire

  مرجع پرسشنامه های معتبر استاندارد و دارای روایی و پایایی , مدیریتی روانشناسی توسط ارشد سرا .

  پرسشنامه مدیریت

  heartsmanagement.persianblog.ir

  انواع پرسشنامه های استاندارد در سایت … دانلود رایگان کتاب مدیریتی و سایر رشته ها .

  بانک پروژه ، پایان نامه، مقاله و پرسشنامه مدیریتی

  farhadmodir.rozblog.com

  مرجع انواع پروژه ها و پرسشنامه های مدیریتی,بانک پروژه ، پایان نامه، مقاله و پرسشنامه

  دانلود پرسشنامه های مدیریتی | مدیریت صنعتی

  m-sanati.ir/دانلود-پرسشنامههایمدیریتی

  برای دانلود پرسشنامه ها روی لینک های … دانلود پرسشنامه های مدیریتی. … استاندارد و خود …

  پرسشنامه استاندارد – پنج سبک مدیریتی ضد توسعه در ایران

  kharidasan1393.mihanblog.com/post/681

  پرسشنامه استاندارد – پنج سبک مدیریتی ضد توسعه در ایران – – پرسشنامه … نوشته های مدیریتی.

  صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

  porseshname.com

  اکثر پرسشنامه هایپرسشنامه سنجش مؤلفه های سازمانی و مدیریتیپرسشنامه استاندارد

  ساخت پرسشنامه محقق ساخته آماری لیکرت – پرسشنامه مدیریتی

  porseshnameha.blogfa.com/tag/پرسشنامهمدیریتی

  ساخت پرسشنامه محقق ساخته آماری لیکرت – پرسشنامه مدیریتی … نمونه پرسشنامه های استاندارد

  سایت پرسشنامه های استاندارد مدیریتی

  www.cloob.com/u/cadavre00/125778664/سایت_پرسشنامه

  سایت بانک پرسشنامه های استاندارد مدیریتی پرسشنامه های محقق ساخته free standard questionnaire bank

  لیست پرسشنامه های مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی)

  www.e-modiran.com/downloads/…/t:لیست_پرسشنامه_های

  پرسشنامه های مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی) … پرسشنامه شبکه مدیریتی

  مدیریت و آموزش – دانلود رایگان پرسشنامه

  educationalviewpoint.blogfa.com/post/25

  البته بعید به نظر می رسد همه پرسشنامه ها استاندارد باشند) … مرجع دانلود پرسشنامه های

  آموزش نگارش پرسشنامه پایان نامه تمام گرایش‌های مدیریت

  https://www.parsmodir.com/thesis/questionnaire.php

  آموزش نگارش پرسشنامه پایان نامه تمام گرایش‌های … نخست می توانید از یک پرسشنامه استاندارد

  پرسشنامه های استاندارد مدیریتی

  https://www.slideshare.net/ssuserbb9269/ss-75977671

  پرسشنامه های استاندارد مدیریتی 1. ‫مديريت‬ ‫پژوهشنامه‬2)‫گروهي‬ ‫و‬ ‫فردي …

  انواع پرسشنامه – ساخت پرسشنامه

  questionnair.persianblog.ir

  سفارش طراحی و ساخت پرسشنامه های … به مناسب مدیریتی کد: 6021 پرسشنامهپرسشنامه استاندارد

  پرسشنامه سید محمد مقیمی – bargozideha.com

  www.bargozideha.com/tag/پرسشنامه-سید-محمد-مقیمی

  این مجموعه حاوی پرسشنامه های استاندارد در موضوعات مختلف مدیریتی است. 2- سازمان و مدیریت …

  بایگانی‌ها پرسشنامه مدیریتیپرسشنامه

  porseshnameha.com/downloads/category/پرسشنامه

  پرسشنامه مدیریتی. 3000 تومان. پرسشنامه سنجش زبان مطلوب دولت. پرسشنامه سنجش زبان مطلوب دولت.

  گروه پژوهشی مدیران کامیاب – پرسشنامه های استاندارد مدیریت

  modirkam.blogfa.com/category/3

  گروه پژوهشی مدیران کامیاب – پرسشنامه های استاندارد مدیریت – انتشار مطالب تخصصی و پژوهشی در …

  پژوهش و پرسشنامه استاندارد – تاریخچه مدیریت کیفیت و بهره وری

  abazizi.mihanblog.com/post/1185

  پژوهش و پرسشنامه استاندارد – تاریخچه مدیریت کیفیت و بهره وری – WWW.rava20.ir … نوشته های مدیریتی.

  پرسشنامه استاندارد سبک های تصمیم گیری مشتریان – پرسشنامه

  porseshnameha.com/downloads/پرسشنامهاستاندارد

  پرسشنامه استاندارد سبک هایپرسشنامه استاندارد سبک هایپرسشنامهپرسشنامه مدیریتی.

  دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت – پرسشنامه

  https://www.iran-porsesh.com

  پرسشنامه های ارایه شده در انجمن پرسشنامه ایران استاندارد هستند که روایی و پایایی آنها مورد …

  پرسشنامه استاندارد مدیریت :: ترم آخر

  termeakhar.blog.ir/tag/پرسشنامه استاندارد

  ۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پرسشنامه استاندارد مدیریت» ثبت شده است – دانلود پرسشنامه های

  پژوهش و پرسشنامه استاندارد – رازهای مدیریتی از زبان مدیران …

  abazizi.mihanblog.com/post/130

  پژوهش و پرسشنامه استاندارد – رازهای مدیریتی از زبان مدیران برتر آمریکا … نوشته های مدیریتی.

  پرسشنامه های مدیریت و سازمان – دانلود پرسشنامه رایگان

  ariapajoh.blogfa.com/tag/دانلود-پرسشنامه-رایگان

  ساخت و ارسال پرسشنامه های استاندارد تهیه و تدوین پرسشنامه های اینترنتی ارائه انواع …

  مدیران آموزشی Educational Administrators

  edu-administrators.persianblog.ir/page/1

  دانلود پرسشنامه ویژگی‌های روان‌سنجی مهارت‌های مدیریتیپرسشنامه استاندارد های

  مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامهپرسشنامه مدیریتی

  godarzimanager.blogfa.com/tag/پرسشنامهمدیریتی

  مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامهپرسشنامه مدیریتی – طراحی پرسشنامه-دانلود پرسشنامه

  ساخت پرسشنامه محقق ساخته آماری لیکرت – 14 مرحله طراحی یک …

  porseshnameha.blogfa.com/post/26

  مدیریتیپرسشنامه … مدیریت-پرسشنامه هایپرسشنامه های استاندارد

  پرسشنامه های مدیریتی – سید احمد محمدی حسینی

  https://sites.google.com/site/seyedahmadmohammadihoseini/tama

  پرسشنامه های مدیریتی. در این قسمت انواع پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته در رشته های

  پرسشنامه های استاندارد مدیریتی | نمونه پرسشنامه محقق ساخته

  payanname33.com/tag/پرسشنامههایاستاندارد

  ارشیو برچسب ها : پرسشنامه های استاندارد مدیریتی. ۲۵. دی

  پرسشنامه رایگان

  questionnaire1.com

  پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه نگرش معلمان دانش … پرسشنامه رایگان شیوه های مدیریتی

  پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض

  parsdanesh.rozblog.com/post/122/پرسشنامهاستاندارد

  پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت تعارضلینک منبع و پست :پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت …

  پرسشنامه استاندارد مدیریت | پروپوزال روش تحقیق مدیریت

  https://payanname33.com/tag/پرسشنامهاستاندارد

  دانلود آنلاین انواع پرسشنامه های مدیریتی،بازاریابی،تولید،منابع انسانی،عملکرد،تعهد …

  جهت دریافت پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته مدیریت

  www.cloob.com/u/cadavre00/97278056/جهت_دریافت…

  جهت دریافت پرسشنامه های استاندارد و … پرسشنامه های استاندارد مدیریتی www.shop.phdkar.ir …

  پرسشنامه | منابع انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت

  https://shop.phdkar.ir/category/پرسشنامه

  منابع انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت پروپوزال دکتری،پرسشنامه محقق ساخته

  پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی – فارکو …

  farko.ir/پرسشنامه-محقق-ساخته-انتقال…

  پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی دانلود پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های

  پرسشنامه | پرسشنامه,پروپوزال,پایان نامه ارشد مدیریت

  https://shop.phdkar.ir/tag/پرسشنامه

  دانلود رایگان نمونه پرسشنامه محقق ساخته استاندارد پایایی و روایی,questionnaire design free download

  نمونه پرسشنامه های استاندارد کارشناسی ارشد

  https://www.bargozideha.com/share/adlb1wlt-نمونه…

  جهت دریافت پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته مدیریت ـ در … چند نمونه پرسشنامه مدیریتی

  لیست پرسشنامه های مدیریت مالی

  www.e-modiran.com/…پرسشنامه_های_مدیریت_مالی

  لیست پرسشنامه های مدیریت مالی | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان …

  پرسشنامه استاندارد مدیریت،پرسشنامه استاندارد مدیریتی

  https://www.slideshare.net/ssuserbb9269/ss-75571490

  پرسشنامه استاندارد مدیریت،پرسشنامه استاندارد مدیریتیهای استاندارد

        مطالب مرتبط

  درباره نویسنده:

  فرستادن دیدگاه

  نوشته‌های تازه

  آخرین دیدگاه‌ها

  × بستن تبلیغات