× بستن تبلیغات
نوامبر
28
2017

پرسشنامه روانشناسی اجتماعی

 • پرسشنامه احساس مثبت به همسر PFQ الری و همکاران ۱۹۷۵
 • پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa لی و همکاران ۱۹۷۵
 • پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران ۱۹۷۳
 • پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون ۱۹۸۰
 • پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴
 • پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III ۱۹۸۵
 • پرسشنامه بازاریابی رابطه مند،تبلیغات دهان به دهان
 • پرسشنـامه امیــدواری اشنـايدر و همکاران (۱۹۹۱)
 • پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۴
 • پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (RSPWB) ریف ۱۹۸۹
 • پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – ۱۰۰ ماده ای ۱۹۶۸
 • پرسشنامه بازخوردهاي خوردن گارنر و گرفينكل (۱۹۷۹)
 • پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو ۱۹۸۶
 • پرسشنامه پاسخ های مقابله ای بلینگز و موس ۱۹۸۱
 • پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم
 • پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن ۱۹۷۰
 • پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰
 • پرسشنامه تجزیه روان تنی (SDQ-20) 1996 نیجنهویس و همکاران
 • پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ۱۹۹۰
 • پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر و همکارن ۱۹۷۴
 • پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر ۱۹۸۸
 • پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI فلوید و همکاران ۲۰۰۵
 • پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) 1960
 • پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳- ۱۹۷۰(MCMI-III)
 • پرسشنامه خودپنداره راجرز ۱۹۶۱
 • پرسشنامه خلاقیت عابدی ( ۱۳۷۲ )
 • پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986
 • پرسشنامه رابطه ولی فرزندی مادر مارک فاین و همکاران ۱۹۸۳
 • پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵
 • پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵
 • پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۱۱۵ سوالی ۱۹۸۹
 • پرسشنامه روابط متقابل شخصي ۲FIBRO-B ویلیام شونز ۱۹۶۶
 • پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) 1990
 • پرسشنامه سبك هاي تصميم گيري عمومي (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵
 • پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976
 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ ۱۹۹۳
 • پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ ۱۹۸۶
 • پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور ۱۹۹۵
 • پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی
 • پرسشنامه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
 • پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری
 • پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز
 • پرسشنامه پذیرش و عمل –نسخه دوم(AAQ-II)
 • پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس (CDI)
 • پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند) OSI-R
 • پرسشنامه خود توصيفگري بدني مارش (۱۹۹۶)
 • پرسشنامه تحریف های شناختی
 • پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R)
 • پرسشنامه خودکارآمدی بندورا
 • پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی مدیران
 • پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی بانک
 • پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ -(FMI-SF( (فرم کوتاه)
 • پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران
 • پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (JSS)
 • فرم خودسنجی نوجوان(YSR)
 • پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی
 • پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو TAS
 • مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک
 • پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (ریف)
 • پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)
 • پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده
 • مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرو
 • پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر
 • مقیاس رشد اجتماعی وایلند
 • پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو
 • مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری
 • پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
 • پرسشنامه سبک رهبری کلارک
 • پرسشنامه طرحواره رهاشدگی یانگ
 • پرسشنامه کیفیت زندگی-IRQOL -فرم ۲۲ سوالی
 • آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (۱۹۸۹)برای کودکان
 • پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
 • آزمون خودپنداره بک
 • پرسشنامه تست استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت
 • پرسشنامه افسردگي بك (BDI)
 • پرسشنامه سبک مدیریت کلاس
 • پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز
 • پرسشنامه راههای رسوخ و نفوذ مدهای غیر متعارف و ناهنجار
 • پرسشنامه خودسنجی ترس های بالینی کودک
 • پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر
 • پرسشنامه رهبری معنوی فرای
 • پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)
 • پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب ۱۹۸۳
 • پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد ۱۳۸۹
 • پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس ۱۹۹۲
 • پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین ۱۹۴۹
 • پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران ۱۳۹۰
 • پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران ۱۳۸۷
 • پرسشنامه فراشناخت (اسپرلينگ و همکاران(۲۰۰۱))
 • پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران ۱۹۸۹
 • پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت
 • پرسشنامه قاطعیت AI گمنریل و ریکی ۱۹۷۵
 • پرسشنامه فراشناختی ولز ۱۹۹۷
 • پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (۲۰۱۱)
 • پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵)
 • پرسشنامه مدیریت دانش
 • پرسشنامه مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان
 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۵۰
 • پرسشنامه میزان پایبندی باورهای دینی در نحوه تربیت و پرورش فرزندان
 • پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند
 • پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS)
 • پرسشنامه نیمرخ سازمان یادگیرنده
 • پرسشنامه نگرش به دین آلپورت ۱۹۵۰
 • پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)
 • پرسشنامه یادگیری سازمانی وسازمان یاد گیرنده
 • شاخص تمایل جنسی هالبرت ( HISD) 1992
 • دانلود فایل کامل مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱
 • مقیاس ۲۰ ماده­ای ناگویی خلقی تورنتو (۲۰TAS- 1986 )
 • شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو . هودسن (IMS)
 • مقیاس احساس گناه موشر ۱۹۶۸
 • پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)
 • مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)
 • پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸)
 • پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر
 • پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی
 • پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی
 • پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز
 • ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)
 • پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)
 • پرسشنامه خودتنظیمی ورزشی (ریان و کنل )۱۹۸۹
 • پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران(OCQ)
 • پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)
 • پرسشنامه انسجام خانوادگی السون ۱۹۹۹
 • پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک
 • پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن
 • مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای. اشتراوس (CTSP)2002
 • مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون ۲۰۰۳
 • مقیاس تکانشوری بارات ۱۹۶۵
 • پرسشنامه خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران ۲۰۰۴
 • مقیاس خود سنجی هوش هیجانی شات ۱۹۹۸
 • مقیاس خود پنداره کودکان پیرز – هریس۱۹۶۹
 • مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز ۱۹۹۸
 • مقیاس رابطه ­ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (۱۹۸۳)
 • پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز ۱۹۹۶
 • مقیاس عشق هاتفیلد و رپسون ۱۹۹۹
 • مقیاس عزت نفس روزنبرگ ۱۹۶۵
 • مقیاس سنجش اضطراب کتل ۱۹۷۰
 • پرسشنامه خلاقیت و نوآور ی سازمانی
 • مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون
 • راهنمای آزمونS.C.L-90
 • مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
 • پرسشنامه خود بیمار انگاری
 • آزمون اندر يافت كودكان C. A. T
 • راهنمای آزمون کمرویی
 • راهنمای استفاده از شاخص کرنل(فرم N2)
 • راهنماي اجراي ماتريس هاي پيشرونده ريون سري هاي A . AB . B ( رنگي )
 • راهنمای اجرای آزمون ریون پیشرفته
 • پرسشنامه روان شناسی رانندگی
 • پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس(۱۹۹۸)
 • پرسشنامه سبک هویت (ISI-6G)
 • پرسشنامۀ ترس ( مارکز وماتئوس ۱۹۷۹)
 • مقياس سنجش استعداد وابستگي به مواد
 • پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب، ۱۳۹۰)
 • پرسشنامه استاندارد شجاعت
 • پرسشنامه بررسی سنجش کیفیت زندگی در مناطق شهری
 • فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) (گودمن، پرایس، راسموسن)
 • پرسشنامه علاقه به مادیات
 • پرسشنامه رفتار سنخ الف
 • پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی
 • پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند(pbs)
 • آزمون هوشی آر.بی.کتل – اندازه گیری عامل G مقیاس ۲– فرم های A و B
 • الگوی تغییر یافته ماتریکس راهنمای درمان سوء مصرف مواد (کتابچه بیماران)
 • پرسشنامه قدرت تخیل
 • آزمون مازهاي پورتئوس
 • پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
 • پرسشنامه مسئولیت نگرشها (RAS)
 • مقياس تجارب عرفاني M- Scale
 • مقیاس تاب آوری (CD-RIS)
 • مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ)
 • مقیاس نشخوار ذهنی- تامل (قربانی، ۲۰۰۸)
 • مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)
 • مقياس خودشناسی انسجامی
 • پرسشنامه هوش فرهنگی استاندارد شده‌ ارلي وانگ
 • پرسشنامه احساس ناکامی گیلبرت و آلن ۱۹۹۸
 • مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)
 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
 • پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد وروث
 • پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی دانشجویان لنینک و کیل
 • پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوان
 • پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL -90-R)
 • پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی
 • پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد
 • پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند
 • پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF)
 • پرسشنامه سخت رویی کوباسا
 • پرسشنامه سرسختی ذهنی( SMTQ)
 • پرسشنامه روحیه معلمان
 • مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک
 • پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی – POMS
 • پرسشنامه حالات خلقی برومز
 • پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی
 • پرسشنامه فشار روانی یا استرس مسلچ-MSI
 • پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزش (SCAT)
 • پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی
 • پرسشنامه درک موفقیت ورزشی رابرتز و ترشر (PSQ)
 • پرسشنامه بهوشیاری (MAAS) – براون و رایان
 • پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی-PMQ
 • پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)
 • پرسشنامه رهبری اخلاقی وتعهد سازمانی
 • پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی(PSDQ) مارش و همکاران ۱۹۹۴
 • مقياس سنجش اهمال كاري سازماني
 • پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی- ۲-BREQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی
 • پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز ۲۰۰۷
 • پرسشنامه معنی یا هدف زندگی ماهولیك و کرامباف (PIL)
 • پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی ۲۲ سوالی
 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
 • پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا
 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۶۳
 • پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)
 • دانلود دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران ۱۹۸۹
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI 2008
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی، ۱۹۹۰)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، ۱۳۹۳)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات ، توانایی برقراری ارتباط موثر
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه ابزار سنجش خانواده(FAD)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سلامت عمومی
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی آیزنک ویژه نوجوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ( ناهاپیت و گوشال ، ۱۹۹۸)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی ۲۸ سوالی برادبری و گریوز
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن
 • دانلود دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان
 • دانلود دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ
 • دانلود دانلود آزمون حافظه بالینی وکسلر
 • دانلود دانلود پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند
 • دانلود دانلود پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)
 • پرسشنامه استاندارد اخلاق اداری کارکنان
 • دانلود پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس
 • دانلود دانلود پرسشنامه آزمون آرکی تایپ‌های زنانه
 • دانلود آزمون آرکی تایپ های مردان
 • دانلود دانلود پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله
 • دانلود دانلود پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو
 • دانلود داناود پرسشنامه شادکامی آکسفورد
 • دانلود دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک های دفاعی آندرز و همکاران
 • دانلود پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)
 • دانلود دانلود پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سلامت خانواده اصلی(FOS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی
 • دانلود دانلود پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار
 • دانلود دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI
 • دانلود دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی و سلامت (ویر و شربورن)
 • دانلود دانلود پرسشنامه مقیاس عشق
 • دانلود دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی
 • دانلود دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
 • دانلود دانلود پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو
 • دانلود پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI
 • دانلود دانلود پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان
 • دانلود دانلود پرسشنامه دلبستگی بزرگسال AAI
 • دانلود دانلود پرسشنامه آمادگی افراد برای ابتلا به اعتیاد
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو(TSIS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر MDBQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی
 • دانلود دانلود پرسشنامه بیگانگی شغلی
 • دانلود دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم (AAQ-II)
 • دانلود دانلود پرسشنامه نشانه های افت روحیه در افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش تحریفات شناختی
 • دانلود دانلود پرسشنامه آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT)
 • دانلود دانلود پرسشنامه توصیف خصلتهای شخصیتی افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی
 • دانلود دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش سازماني کارکنان
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸)
 • دانلود دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران
 • دانلود دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه ی ترس از تصویر بدن(BICI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصی كالیفرنیا ، رفتار اجتماعی ثورپ، كلارك و تیكز ۱۹۵۳
 • دانلود دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)
 • دانلود دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
 • دانلود دانلود پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) – فرم زنان
 • دانلود دانلود پرسشنامه تحریک پذیری
 • دانلود دانلود پرسشنامه تعارضات درون سازمانی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان
 • دانلود دانلود پرسشنامه جو توانمندسازی سازمانی اسکات و ژافه
 • دانلود دانلود پرسشنامه شوخ طبعی افراد (SHQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي
 • دانلود دانلود پرسشنامه شیوه و سبک زندگی
 • دانلود دانلود پرسشنامه بررسی سبک فرزند پروری والدین بامریند
 • دانلود دانلود پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
 • دانلود دانلود پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازمان نو آورانه
 • دانلود دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
 • دانلود دانلود پرسشنامه شادی و نشاط
 • دانلود دانلود پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ( برن رویتر)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی
 • دانلود دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه‌ عدالت زناشويي
 • دانلود دانلود پرسشنامه عاطفه خودآگاه
 • دانلود دانلود پرسشنامه مثلث شناختي (CTI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه احتياط (ميزان محتاط بودن)
 • دانلود دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز
 • دانلود دانلود پرسشنامه مدیریت دانش
 • دانلود دانلود پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)
 • پرسشنامه مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني)
 • پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)
 • پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی
 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
 • پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا ۱۹۸۵
 • پرسشنامه تفسیر مسئولیت (RIS)
 • پرسشنامه خود بیمار انگاری
 • دانلود دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
 • دانلود دانلود پرسشنامه خودكارآمدي بندورا
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
 • لیست پرسشنامه های علوم اجتماعی – مرکز خدمات روانشناسی سینا

  www.sinacps.ir/لیست-پرسشنامه-های-علوم…

  این پرسشنامه ها در سایت وجود دارند لطفا یک کلمه کلیدی از هر محصولی که نیاز دارید در قسمت …

  پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998 …

  madsg.com/پرسشنامه-استاندارد-سرمایه…

  پرسشنامه روانشناسی; … روایی و پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی. روایی ابزار جمع آوری داده …

  پرسشنامه استاندارد تنبلی اجتماعی – مادسیج پرسشنامه و آزمون …

  madsg.com/پرسشنامه-استاندارد-تنبلی…

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد تنبلی اجتماعی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر …

  پرسشنامه رایگان

  questionnaire1.com

  پرسشنامه روانشناسی; … پرسشنامه رایگان تاثیر برخی عوامل خانوادگی، اجتماعی و آموزشگاهی بر …

  پرسشنامهپرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

  azmonyar.persianblog.ir/tag/پرسشنامه

  تحمل اجتماعی: این زیر مقیاس احساس تعارض نقشی مراقبت کننده، مشاجره … پرسشنامه استرس …

  پرسشنامه آنلاين | ساخت و ارسال پرسشنامه ها و نظرسنجی ها به …

  porseshnameonline.com

  بنابراین اگر 12 پژوهشگر برای انجام پژوهش خود به جای پرسشنامه کاغذی از … های اجتماعی

  آزمون ها و تست های روانشناسی – مرکز مشاوره خانواده …

  www.nedayemehr.ir/آزمون-تست-پرسشنامه

  مرکز مشاوره خانواده ازدواج روانشناسی ندای مهر سایت متفاوت علم روانشناختی ایران با هزاران …

  پرسشنامه رایگان اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (مقیاس اجتناب …

  questionnaire1.com/پرسشنامه-رایگان-اضطراب…

  پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی) چکیده: اختلال اضطراب …

  پرسشنامه هراس اجتماعی

  https://public-psychology.ir/1392/08/پرسشنامه-هراس…

  نحوه نمره گذاری پرسشنامه هراس اجتماعی– … موسس وب سایت روانشناسی مردمی …

  دانلود پرسشنامه های روانشناسی

  https://www.iranpajohesh.com/پرسشنامه.html

  دانلود پرسشنامه و آزمون های رایگان روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره یکی از نیازهای …

  لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی – مرکز خدمات روانشناسی سینا

  www.sinacps.ir/لیست-پرسشنامه-های-روان-شناسی

  پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان … پرسشنامه های روانشناسی و …

  پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران)

  https://farafile.ir/product/19853/پرسشنامه

  دانلود پرسشنامه … خودکارآمدی اجتماعی را … پرسشنامه روانشناسی پرسشنامه

  پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND)

  papernab.rozblog.com/post/226/پرسشنامه-مقیاس-رشد…

  پرسشنامه های روانشناسیپرسشنامه رشد اجتماعی وایلند funsgood.in/post/4469347_23/پرسشنامه-رشد …

  پرسشنامه های رشته روانشناسی

  www.datakala.com/downloads/…/t:پرسشنامهروانشناسی

  پرسشنامه های استاندارد تحقیقاتی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

  دانلود رایگان پرسشنامه :: ترم آخر

  termeakhar.blog.ir/tag/دانلود رایگان پرسشنامه

  دانلود پرسشنامه های استاندارد در تمامی رشته های مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی، تربیت …

  دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس

  www.kayhanravan.ir/fa/hemayatejtemaE.aspx

  حمایت اجتماعی, اجتماع, جامعه, روانشناسی اجتماعی, حمایت, پرسشنامه, دانلود پرسشنامه, پرسشنامه

  صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

  porseshname.com

  پرسشنامه سرمایه اجتماعی کد پرسشنامه : 4402 ; پرسشنامه سرمایه اجتماعی کتابخانه کد پرسشنامه : 4403 ;

  لیست پرسشنامه های روانشناسی – اطلاعات روانشناسی

  ravaninfo.persianblog.ir/post/34

  اطلاعات درباره رشته های روانشناسی در مقاطع کارشناسی, ارشد و … پرسشنامه هوش اجتماعی. 45.

  روان بنیان | بزرگترین مرجع آنلاین روانشناسی ایران

  ravanbonyan.com

  شرح: اين پرسشنامه توسط اندلر و پاركر (1990) تهيه شده است. اين تست شامل 48 ماده است كه پاسخها به …

  روانشناسی برای زندگی | پرسشنامه و پروتکل

  https://www.iranpajohesh.com

  سایت روانشناسی برای زندگی مرجع تخصصی ارائه انواع خدمات تحلیل آماری و پرسشنامه های …

  دانلود 23 پرسشنامه تخصصی روانشناسی همراه با تفسیر (بروز …

  www.1farakav.com/2014/10/01/psychology-test-23

  دانلود ۲۳ پرسشنامه تخصصی روانشناسی همراه با تفسیر و تحلیل داده ها مجموعه حاضر شامل ۲۳ …

  دانلود پرسشنامه ترس مرضی اجتماعی (کانر و همکاران)

  pnueb1394.rozblog.com/post/4914/پرسشنامه-ترس-مرضی…

  فروش فایل پرسشنامه هراس اجتماعی … fileoo.ir/tag/روانشناسی/ پرسشنامه ترس مرضی اجتماعی

  پرسشنامه | روانشناسیپرسشنامه

  porseshnamebank.ir/?page_id=2419

  روانشناسیپرسشنامه … علوم اجتماعی; درباره …

  پرسشنامه روانشناسی

  porojheyedaneshjoii.rozblog.com/tag/پرسشنامه

  دانلود پرسشنامه شیوه حل مسئله دسته: پرسشنامه بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت …

  پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

  azmonyar.persianblog.ir

  این پرسشنامه در سال 2003 توسط مانیکواسیگار … مهارت‌های اجتماعی … انجمن ایرانی روانشناسی

  پرسشنامه پذیرش اجتماعی

  pnueb1394.rozblog.com/tag/پرسشنامه-پذیرش-اجتماعی

  پرسشنامه استاندارد پذیرش اجتماعی (کراون و مارلو، 1960) ادامه مطلب پرسشنامه استاندارد پذیرش …

  پرسشنامه روانشناسی اجتماعی

  www.bargozideha.com/tag/پرسشنامهروانشناسی

  سنجش میزان صمیمیت زوجین. رسشنامه زیر جهت سنجش میزان صمیمیت زوجین طراحی شده است، لطفاً …

  پرسشنامه های روانشناسی – datakala.com

  www.datakala.com/…/t:پرسشنامه_های_روانشناسی

  پرسشنامه های روانشناسی … مقایسه خود کارآمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین …

  پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

  archivefile.rozblog.com/post/286/پرسشنامه-رشد…

  پرسشنامه رشد اجتماعی وایلندلینک … www.sorousheh.com › پرسشنامه روانشناسی › متفرقه ذخیره شده …

  میگنا – پرسشنامه افسردگی بک +دانلود

  www.migna.ir/…/پرسشنامه-افسردگی-بک-دانلود

  پرسشنامه افسردگی بک (Beck) از لينك هاي پايين صفحه مي توانيد تست بك را بصورت … روانشناسی اجتماعی;

  پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

  www.azmonyar.blogfa.com/?p=17

  پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان … مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- … آزمون های روانشناسی

  بایگانی‌ها پرسشنامه اضطراب اجتماعی – ایران هیپنوز …

  iranhypnose.ir/product-tag/پرسشنامه-اضطراب…

  روانشناسی کودک و … پرسشنامه اضطراب اجتماعی 2,000 …

  پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین …

  sorousheh.com/psychology-questionnaire/متفرقه/سیاهه-ی…
  • 5/5 ·
  • 2 ratings

  پرسشنامه روانشناسی. … ها و شایستگی­های تحصیلی و اجتماعی کودکان 18-6 سال را از دیدگاه …

  لیست پرسشنامه های روانشناسی سازمانی

  www.e-modiran.com/…پرسشنامه_های_روانشناسی

  لیست پرسشنامه های روانشناسی سازمانی … پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه هوش عاطفی 3

  پژوهشهای روانشناسی اجتماعی

  www.socialpsychology.ir

  پژوهشهای روانشناسی اجتماعی. … ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه‌ی ادراک بی‌عدالتی‌ سازمانی …

  پرسشنامه هراس اجتماعی

  sidofile.rozblog.com/post/650/پرسشنامه-هراس…

  پرسشنامه هراس اجتماعیلینک منبع و پست :پرسشنامه هراس اجتماعیhttp://parsdanesh.sidonline.ir/product-18554-rvanshenasi …

  دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد :: ترم آخر

  termeakhar.blog.ir/tag/دانلود رایگان پرسشنامه

  دانلود پرسشنامه های استاندارد در تمامی رشته های مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی، تربیت …

  مقالات روانشناسی اجتماعی Pdf

  depaper.net/download/tag/مقالات-روانشناسی

  مقالات روانشناسی اجتماعی Pdf دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه

  لیست پرسشنامه های روانشناسی و علوم تربیتی – سایت اختصاصی …

  www.einipour.ir/1393/09/16/post-18

  پرسشنامه هراس اجتماعی … مطالب علمی، تجارب حرفه ای، اخبار و رویدادهای روانشناسی و …

  پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

  www.azmonyar.blogfa.com/?p=22

  پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی. پرسشنامه­ی مهارت‌های اجتماعی … نرم افزار آزمون های روانشناسی

  پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا | مبانی نظری,پرسشنامه

  www.pajoheshi.com/پرسشنامه-سازگاري-اجتماعي…

  پرسشنامه سازگاری اجتماعیپرسشنامه , مقالات انگلیسی و فارسی –پروتکل های روانشناسی

  دریافت پرسشنامه رایگان و استاندارد – پرسشنامه مدیریت

  heartsmanagement.persianblog.ir/post/74

  رشته روانشناسی. دریافت پرسشنامه رایگان و پرسشنامه های استاندارد از … پرسشنامه هوش اجتماعی

  نرم افزار های روانشناسی طراحی و برنامه نویسی نرم افزار …

  psychologytest.ir

  نرم افزار های روانشناسی طراحی و برنامه نویسی نرم افزار پرسشنامه های روانشناسیاجتماعی

  پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی | مبانی …

  www.pajoheshi.com/پرسشنامه-سلامت-اجتماعی

  پرسشنامه ۱۵۸سوالی سلامت اجتماعی مبتنی پر آموزه های اسلامی توضیحات : روایی : دارد پایایی …

  بایگانی‌ها پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور – ایران هیپنوز …

  iranhypnose.ir/product-tag/پرسشنامه-اضطراب…

  روانشناسی کودک و … پرسشنامه اضطراب اجتماعی

  پرسشنامه مهارتهای زندگی – bargozideha.com

  https://www.bargozideha.com/share/dvlt08vt-پرسشنامه

  اجتماعی – سنجش اعتیاد سیاسی اجتماعیروانشناسی … مهارت‌های اجتماعی. پرسشنامه­ی …

  مقیاس جو روانی اجتماعی کلاس رشته روانشناسی و علوم تربیتی

  https://shoped.ir/مقیاس-جو-روانی-اجتماعی

  مقیاس جو روانی اجتماعیاجتماعی کلاس رشته روانشناسی و … در این پرسشنامه به این …

  edu-admin.ir

  edu-admin.ir

  edu-admin.ir

  روانشناسی ؟؟؟؟؟ اجتماعی

  rvan2.blogfa.com/post/25

  درمان اختلالات .خانواده درمانی اعتیاد سیاسی اجتماعیروانشناسی … این پرسشنامه بر اساس …

  لیست پرسشنامهپرسشنامه شادی و نشاط

  lonelyboy96.mihanblog.com/post/4

  لیست پرسشنامه های استاندارد روانشناسی لیست پرسشنامه,لیست پرسشنامه های روانشناسی, پرسشنامه

  فرستادن دیدگاه

  نوشته‌های تازه

  آخرین دیدگاه‌ها

  × بستن تبلیغات