× بستن تبلیغات
نوامبر
28
2017

پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

 • پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران ۱۹۷۳
 • پرسشنامه احساس مثبت به همسر PFQ الری و همکاران ۱۹۷۵
 • پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa لی و همکاران ۱۹۷۵
 • پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون ۱۹۸۰
 • پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴
 • پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III ۱۹۸۵
 • پرسشنامه بازاریابی رابطه مند،تبلیغات دهان به دهان
 • پرسشنـامه امیــدواری اشنـايدر و همکاران (۱۹۹۱)
 • پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۴
 • پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – ۱۰۰ ماده ای ۱۹۶۸
 • پرسشنامه بازخوردهاي خوردن گارنر و گرفينكل (۱۹۷۹)
 • پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (RSPWB) ریف ۱۹۸۹
 • پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو ۱۹۸۶
 • پرسشنامه پاسخ های مقابله ای بلینگز و موس ۱۹۸۱
 • پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم
 • پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن ۱۹۷۰
 • پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰
 • پرسشنامه تجزیه روان تنی (SDQ-20) 1996 نیجنهویس و همکاران
 • پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر ۱۹۸۸
 • پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ۱۹۹۰
 • پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر و همکارن ۱۹۷۴
 • پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳- ۱۹۷۰(MCMI-III)
 • پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI فلوید و همکاران ۲۰۰۵
 • پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) 1960
 • پرسشنامه خودپنداره راجرز ۱۹۶۱
 • پرسشنامه خلاقیت عابدی ( ۱۳۷۲ )
 • پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986
 • پرسشنامه رابطه ولی فرزندی مادر مارک فاین و همکاران ۱۹۸۳
 • پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵
 • پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵
 • پرسشنامه روابط متقابل شخصي ۲FIBRO-B ویلیام شونز ۱۹۶۶
 • پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) 1990
 • پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۱۱۵ سوالی ۱۹۸۹
 • پرسشنامه سبك هاي تصميم گيري عمومي (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵
 • پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976
 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ ۱۹۹۳
 • پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ ۱۹۸۶
 • پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور ۱۹۹۵
 • پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی
 • پرسشنامه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
 • پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری
 • پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز
 • پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند) OSI-R
 • پرسشنامه پذیرش و عمل –نسخه دوم(AAQ-II)
 • پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس (CDI)
 • پرسشنامه خود توصيفگري بدني مارش (۱۹۹۶)
 • پرسشنامه تحریف های شناختی
 • پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R)
 • پرسشنامه خودکارآمدی بندورا
 • پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی مدیران
 • پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی بانک
 • پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران
 • پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (JSS)
 • پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ -(FMI-SF( (فرم کوتاه)
 • فرم خودسنجی نوجوان(YSR)
 • پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی
 • پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو TAS
 • مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک
 • پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (ریف)
 • پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)
 • پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده
 • مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرو
 • پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر
 • پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو
 • مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری
 • مقیاس رشد اجتماعی وایلند
 • پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
 • پرسشنامه سبک رهبری کلارک
 • پرسشنامه طرحواره رهاشدگی یانگ
 • پرسشنامه کیفیت زندگی-IRQOL -فرم ۲۲ سوالی
 • آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (۱۹۸۹)برای کودکان
 • پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
 • آزمون خودپنداره بک
 • پرسشنامه افسردگي بك (BDI)
 • پرسشنامه سبک مدیریت کلاس
 • پرسشنامه تست استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت
 • پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز
 • پرسشنامه راههای رسوخ و نفوذ مدهای غیر متعارف و ناهنجار
 • پرسشنامه خودسنجی ترس های بالینی کودک
 • پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر
 • پرسشنامه رهبری معنوی فرای
 • پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)
 • پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس ۱۹۹۲
 • پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب ۱۹۸۳
 • پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد ۱۳۸۹
 • پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران ۱۳۸۷
 • پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین ۱۹۴۹
 • پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران ۱۳۹۰
 • پرسشنامه فراشناخت (اسپرلينگ و همکاران(۲۰۰۱))
 • پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران ۱۹۸۹
 • پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت
 • پرسشنامه قاطعیت AI گمنریل و ریکی ۱۹۷۵
 • پرسشنامه فراشناختی ولز ۱۹۹۷
 • پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (۲۰۱۱)
 • پرسشنامه مدیریت دانش
 • پرسشنامه مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان
 • پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵)
 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۵۰
 • پرسشنامه میزان پایبندی باورهای دینی در نحوه تربیت و پرورش فرزندان
 • پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند
 • پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS)
 • پرسشنامه نیمرخ سازمان یادگیرنده
 • پرسشنامه نگرش به دین آلپورت ۱۹۵۰
 • شاخص تمایل جنسی هالبرت ( HISD) 1992
 • پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)
 • پرسشنامه یادگیری سازمانی وسازمان یاد گیرنده
 • شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو . هودسن (IMS)
 • دانلود فایل کامل مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱
 • مقیاس ۲۰ ماده­ای ناگویی خلقی تورنتو (۲۰TAS- 1986 )
 • مقیاس احساس گناه موشر ۱۹۶۸
 • پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)
 • مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)
 • پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸)
 • پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر
 • پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی
 • پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی
 • ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)
 • پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)
 • پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز
 • پرسشنامه خودتنظیمی ورزشی (ریان و کنل )۱۹۸۹
 • پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران(OCQ)
 • پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)
 • پرسشنامه انسجام خانوادگی السون ۱۹۹۹
 • پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک
 • پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن
 • مقیاس تکانشوری بارات ۱۹۶۵
 • مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای. اشتراوس (CTSP)2002
 • مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون ۲۰۰۳
 • مقیاس خود پنداره کودکان پیرز – هریس۱۹۶۹
 • پرسشنامه خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران ۲۰۰۴
 • مقیاس خود سنجی هوش هیجانی شات ۱۹۹۸
 • مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز ۱۹۹۸
 • مقیاس رابطه ­ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (۱۹۸۳)
 • پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز ۱۹۹۶
 • مقیاس عشق هاتفیلد و رپسون ۱۹۹۹
 • مقیاس عزت نفس روزنبرگ ۱۹۶۵
 • مقیاس سنجش اضطراب کتل ۱۹۷۰
 • پرسشنامه خلاقیت و نوآور ی سازمانی
 • مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون
 • راهنمای آزمونS.C.L-90
 • مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
 • پرسشنامه خود بیمار انگاری
 • آزمون اندر يافت كودكان C. A. T
 • راهنمای آزمون کمرویی
 • راهنمای استفاده از شاخص کرنل(فرم N2)
 • راهنماي اجراي ماتريس هاي پيشرونده ريون سري هاي A . AB . B ( رنگي )
 • راهنمای اجرای آزمون ریون پیشرفته
 • پرسشنامه روان شناسی رانندگی
 • پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس(۱۹۹۸)
 • پرسشنامه سبک هویت (ISI-6G)
 • پرسشنامۀ ترس ( مارکز وماتئوس ۱۹۷۹)
 • مقياس سنجش استعداد وابستگي به مواد
 • پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب، ۱۳۹۰)
 • پرسشنامه استاندارد شجاعت
 • پرسشنامه بررسی سنجش کیفیت زندگی در مناطق شهری
 • فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) (گودمن، پرایس، راسموسن)
 • پرسشنامه علاقه به مادیات
 • پرسشنامه رفتار سنخ الف
 • پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند(pbs)
 • پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی
 • پرسشنامه قدرت تخیل
 • آزمون هوشی آر.بی.کتل – اندازه گیری عامل G مقیاس ۲– فرم های A و B
 • الگوی تغییر یافته ماتریکس راهنمای درمان سوء مصرف مواد (کتابچه بیماران)
 • آزمون مازهاي پورتئوس
 • پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
 • پرسشنامه مسئولیت نگرشها (RAS)
 • مقياس تجارب عرفاني M- Scale
 • مقیاس تاب آوری (CD-RIS)
 • مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ)
 • مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)
 • مقياس خودشناسی انسجامی
 • مقیاس نشخوار ذهنی- تامل (قربانی، ۲۰۰۸)
 • پرسشنامه هوش فرهنگی استاندارد شده‌ ارلي وانگ
 • پرسشنامه احساس ناکامی گیلبرت و آلن ۱۹۹۸
 • مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)
 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
 • پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد وروث
 • پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی دانشجویان لنینک و کیل
 • پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی
 • پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوان
 • پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL -90-R)
 • پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد
 • پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند
 • پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF)
 • پرسشنامه سخت رویی کوباسا
 • پرسشنامه سرسختی ذهنی( SMTQ)
 • پرسشنامه روحیه معلمان
 • مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک
 • پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی – POMS
 • پرسشنامه حالات خلقی برومز
 • پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی
 • پرسشنامه فشار روانی یا استرس مسلچ-MSI
 • پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی
 • پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزش (SCAT)
 • پرسشنامه درک موفقیت ورزشی رابرتز و ترشر (PSQ)
 • پرسشنامه بهوشیاری (MAAS) – براون و رایان
 • پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی-PMQ
 • پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)
 • پرسشنامه رهبری اخلاقی وتعهد سازمانی
 • پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی- ۲-BREQ
 • پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی(PSDQ) مارش و همکاران ۱۹۹۴
 • مقياس سنجش اهمال كاري سازماني
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی
 • پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز ۲۰۰۷
 • پرسشنامه معنی یا هدف زندگی ماهولیك و کرامباف (PIL)
 • پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی ۲۲ سوالی
 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
 • پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا
 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۶۳
 • پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)
 • دانلود دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران ۱۹۸۹
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI 2008
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی، ۱۹۹۰)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، ۱۳۹۳)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات ، توانایی برقراری ارتباط موثر
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه ابزار سنجش خانواده(FAD)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سلامت عمومی
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی آیزنک ویژه نوجوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ( ناهاپیت و گوشال ، ۱۹۹۸)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی ۲۸ سوالی برادبری و گریوز
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن
 • دانلود دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان
 • دانلود دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ
 • دانلود دانلود آزمون حافظه بالینی وکسلر
 • دانلود دانلود پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند
 • دانلود دانلود پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)
 • پرسشنامه استاندارد اخلاق اداری کارکنان
 • دانلود پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس
 • دانلود دانلود پرسشنامه آزمون آرکی تایپ‌های زنانه
 • دانلود آزمون آرکی تایپ های مردان
 • دانلود دانلود پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله
 • دانلود دانلود پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو
 • دانلود داناود پرسشنامه شادکامی آکسفورد
 • دانلود دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک های دفاعی آندرز و همکاران
 • دانلود پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)
 • دانلود دانلود پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سلامت خانواده اصلی(FOS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی
 • دانلود دانلود پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار
 • دانلود دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI
 • دانلود دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی و سلامت (ویر و شربورن)
 • دانلود دانلود پرسشنامه مقیاس عشق
 • دانلود دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی
 • دانلود دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
 • دانلود دانلود پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو
 • دانلود پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI
 • دانلود دانلود پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان
 • دانلود دانلود پرسشنامه دلبستگی بزرگسال AAI
 • دانلود دانلود پرسشنامه آمادگی افراد برای ابتلا به اعتیاد
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو(TSIS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر MDBQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی
 • دانلود دانلود پرسشنامه بیگانگی شغلی
 • دانلود دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم (AAQ-II)
 • دانلود دانلود پرسشنامه نشانه های افت روحیه در افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش تحریفات شناختی
 • دانلود دانلود پرسشنامه آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT)
 • دانلود دانلود پرسشنامه توصیف خصلتهای شخصیتی افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی
 • دانلود دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش سازماني کارکنان
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸)
 • دانلود دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران
 • دانلود دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه ی ترس از تصویر بدن(BICI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصی كالیفرنیا ، رفتار اجتماعی ثورپ، كلارك و تیكز ۱۹۵۳
 • دانلود دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)
 • دانلود دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
 • دانلود دانلود پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) – فرم زنان
 • دانلود دانلود پرسشنامه تحریک پذیری
 • دانلود دانلود پرسشنامه تعارضات درون سازمانی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان
 • دانلود دانلود پرسشنامه جو توانمندسازی سازمانی اسکات و ژافه
 • دانلود دانلود پرسشنامه شوخ طبعی افراد (SHQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي
 • دانلود دانلود پرسشنامه شیوه و سبک زندگی
 • دانلود دانلود پرسشنامه بررسی سبک فرزند پروری والدین بامریند
 • دانلود دانلود پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
 • دانلود دانلود پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازمان نو آورانه
 • دانلود دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
 • دانلود دانلود پرسشنامه شادی و نشاط
 • دانلود دانلود پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ( برن رویتر)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی
 • دانلود دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه‌ عدالت زناشويي
 • دانلود دانلود پرسشنامه عاطفه خودآگاه
 • دانلود دانلود پرسشنامه مثلث شناختي (CTI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه احتياط (ميزان محتاط بودن)
 • دانلود دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز
 • دانلود دانلود پرسشنامه مدیریت دانش
 • دانلود دانلود پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)
 • پرسشنامه مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني)
 • پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)
 • پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی
 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
 • پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا ۱۹۸۵
 • پرسشنامه تفسیر مسئولیت (RIS)
 • پرسشنامه خود بیمار انگاری
 • دانلود دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
 • دانلود دانلود پرسشنامه خودكارآمدي بندورا
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک هویت
 • دانلود دانلود پرسشنامه رضایتمندي زناشويي اسلامي
 • دانلود دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی (PANAS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه کنار آمدن با خود
 • دانلود دانلود پرسشنامه عادت‌های مطالعه (PSSH)
 • دانلود دانلود پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL)
 • دانلود دانلود پرسشنامه تعارض با والدین: (CP)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد دینداری
 • دانلود دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی کارول ریف
 • دانلود دانلود پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم یا ASSQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه عوامل مؤثر در گرايش به اعتياد
 • دانلود دانلود پرسشنامه منبع کنترل سلامت
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبکهای فرزندپروری ادراک شده گرولینک و همکاران(۱۹۹۷)
 • دانلود پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS)
 • دانلود پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی
 • پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  fiload44.rozblog.com/tag/پرسشنامه+حکمرانی+خوب

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه مربوط به یک پایان نامه …

  پرسشنامه استاندارد حکمرانی خوب سازمانی – مادسیج پرسشنامه

  madsg.com/پرسشنامه-استاندارد-حکمرانیخوب

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد حکمرانی خوب سازمانی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی …

  دانلود دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی رایگان – پرشین …

  persianfiles.ir/دانلود-پرسشنامهحکمرانیخوب

  دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی فیلم از یوتیوب آهنگ جدید سریال game of thrones بازی نهنگ آبی …

  Filestan | خرید و دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  filestan.nvydsystfile.ir/dl/varagh4250.aspx

  خرید و دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی on Filestan | بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیداینک …

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی – فروشگاه فایل

  hastifilee.ir/53970/پرسشنامهحکمرانیخوب

  این پرسشنامه مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده در دانشگاه تهران است که دارای 21 …

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی – فارس مقاله

  farsmaghale.rozblog.com/post/2916/پرسشنامهحکمرانی

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی این پرسشنامه مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع …

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی | YOOZDL-I!

  download1.yoozdl.ir/articles/1175

  این پرسشنامه مربوط به یک مقاله کارشناسی ارشد دفاع شده در دانشگاه تهران است که دارای 21 سوال …

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  papernab.rozblog.com/post/136/پرسشنامهحکمرانی

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانیدانولد فایل لینک منبع و پست :پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانیhttp …

  دانلود رایگان پرسشنامه حکمرانی خوب | آنلاین پروژه

  https://onlineprojeh.com/good-governance-questionnaire

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی حاوی 35 سوال پنج گزینه ای برای حکمرانی خوب بر اساس نظریه …

  پرسشنامه حکمرانی خوب و مشارکت شهروندی

  farsmaghale.rozblog.com/tag/پرسشنامهحکمرانیخوب

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی این پرسشنامه مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع …

  دانلود پرسشنامه : سنجش حکمرانی خوب

  www.e-modiran.com/…پرسشنامه_سنجش_حکمرانی_خوب

  پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب … دانلود پرسشنامه : سنجش ابعاد عدالت سازمانی; دانلود پرسشنامه : …

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  onlinevillage.rozblog.com/post/410

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی,,پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی ,دانلود پایان نامه ، پروژه …

  پرسشنامه استاندارد حکمرانی خوب سازمانی

  https://hdaneshjoo.com/product/28846/…

  پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران است …

  دانلود – دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  astrium.mihanblog.com/post/1253

  دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی پرسشنامه آماده مدیریت این پرسشنامه مربوط به یک پایان …

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  farafileshop.rozblog.com/post/1391

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی این پرسشنامه مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده در …

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  citypaper.rozblog.com/post/271/پرسشنامهحکمرانی

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانیدانلود برترین فایل دانشگاهیلینک منبع و پست :پرسشنامه حکمرانی

  بررسی ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در …

  pptfile20.ir/60052/بررسی-ارتباط-بین-توانمند…

  بررسی ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه … گردآوری پرسشنامه در …

  دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب شهری

  https://bazar.parsmodir.com/downloads/دانلود-پرسشنامه

  دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب شهری. هدف: سنجش عملکرد مقامات شهری به منظور بهبود مهارتهای …

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  fiload.ir/product/5495/پرسشÙâ…

  پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران است …

  پروپوزال مدیریت پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  shopfile20.sellfile.ir/prod-202431-پرس؅

  پرسشنامه سلامت سازمانی; پاورپوینت فساد اداری ; مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی …

  پروپوزال مدیریت پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  shopfile20.sellfile.ir/prod-202575-پرسشنامم

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی … دانلود پروژه دانلود پایان نامه دانلود پرسشنامه دانلود …

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  birfile.rozblog.com/post/2917

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی , <-BlogAbout->, دانلود جزوه دانلود پروژه دانلود کتاب دانلود مقاله

  حکمرانی سازمانی – file20.com

  file20.com/tag/حکمرانیسازمانی

  دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی. Download questionnaire corporate good governance …

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  toping.mihanblog.com/post/7194

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی. پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه مربوط به یک پایان نامه …

  دانلود کده مقاله و پایان نامه – پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  dlxcollege.blogfa.com/post/410

  دانلود کده مقاله و پایان نامه – پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی – بانک مقالات و پروژه و پایان …

  مدیریت کارآمد – پرسشنامه حکمرانی خوب و مشارکت شهروندی …

  moderate.mihanblog.com/post/159

  پرسشنامه حکمرانی خوب و مشارکت شهروندی/حمیدمظاهری … مرور و مقایسه چارچوب های معماری سازمانی;

  پرسشنامه حکمرانی خوب و مشارکت شهروندی

  www.modiryar.com/index-management/mba/supervision/5092-تنخواه…

  پرسشنامه حکمرانی خوب و مشارکت شهروندی حمیدمظاهری راد. مقدمه پرسشنامه: بسمه تعالی :

  دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی – دانلود فایل

  sido.stu1.ir/دانلود-پرسشنامهحکمرانیخوب

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی این پرسشنامه مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده در …

  دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  depaper.net/download/7426/دانلود-پرسشنامه

  دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی حکمرانی سازمانی پرسشنامه آماده مدیریت پرسشنامه

  دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  file20.com/tag/دانلود-پرسشنامهحکمرانیخوب

  دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی. Download questionnaire corporate good governance …

  مقاله حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی

  www.e-modiran.com/…/t:مقاله_حکمرانی_خوب…دولتی

  مقاله حکمرانی خوب مفهومی … سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه … یا حکمرانی سازمانی.

  پرسشنامه حکمرانی خوب | مادسیج

  madsg.com/پرسشنامهحکمرانیخوب

  دریافت پرسشنامه حکمرانی خوب از سایت مادسیج پرسشنامه های … پرسشنامه فرهنگ سازمانی

  پرسشنامه حکمرانی خوب و مشارکت شهروندی | انجمن پرسشنامه ایران

  porseshname.com/?id=489

  پرسشنامه حکمرانی خوب و مشارکت … پرسشنامه مشارکت سازمانی کارکنان در شرکت های کوچک و …

  صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

  porseshname.com

  پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حکمرانی خوب ahp کد … پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت …

  دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی – دانلود

  termetabestani.parsiblog.com/Posts/1136/دانلود…

  دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی. پرسشنامه آماده مدیریت. این پرسشنامه مربوط به یک پایان …

  پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری با حکمرانی خوب

  https://onlineprojeh.com/intellectual-capital-and-good-governance

  هدف اصلی پایان نامه حاضر بررسی رابطه سرمایه های فکری با حکمرانی خوب سازمانیپرسشنامه ) …

  پرسشنامه استاندارد سنجش حکمرانی خوب OPM و CIPFA – گروه …

  imrg.ir/product/پرسشنامه-استاندارد-سنجش…

  تعریف مفهومی متغیر : تعریف عملیاتی: مولفه:6 سوالات:36 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

  دریافت فایل پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی – پرداخت و دانلود …

  globartikle.ir/2017/07/01/دریافت-فایل-پرسشنامه

  دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی …

  پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی ( 21 سوالی )

  mihanvideo.com/video/61016/8358/…

  دانلود فرم پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی 21 سوالی در قالب فایل ورد به صورت تایپ شده و مرتب با …

  ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه …

  download-thesis.com/product/ارتباط-بین-توانمند…

  3-7-2- پرسشنامه 81 … نیروی انسانی در استقرار حکمرانی خوب سازمانی می¬تواند نظریه¬ای نوین در …

  پرسشنامه شاخص ها و استانداردهای حکمرانی خوب در سازمان های …

  persiantez.com/Article.aspx?_art=423

  پرسشنامه شاخص ها و استانداردهای حکمرانی خوب در … درون سازمانی 12.پرسشنامه بررسی …

  کامل ترین فایل پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی – خانم لینک …

  www.misslink.ir/کامل-ترین-فایل-پرسشنامه

  محقق گرامی،شما با جستجوی “کامل ترین فایل پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی “وارد این صفحه شده …

  دریافت فایل پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی – پرداخت و دانلود …

  statiarticles.ir/paper/opt7119.html

  با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان محقق گرامی،شما با جستجوی پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  پرسشنامه پایان نامه – depaper.net

  depaper.net/download/tag/پرسشنامه-پایان-نامه

  مطالب مرتبط. حکمرانی خوب در سطح خرد; پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نظام پشنهادات; پرسشنامه چابکی …

  انواع پرسشنامه – ساخت پرسشنامه

  questionnair.persianblog.ir

  پرسشنامه تعارض سازمانی کد: 2911 … پرسشنامه حکمرانی خوب و مشارکت شهروندی کد: 1540 1507porseshname.com

  سازمانی | آربیتا فایل – Page 4 – arbita.ir

  www.arbita.ir/tag/سازمانی/page/4

  پیشنهادی سایت. تحقیق درباره انواع سقف ساختمان; تحقیق درباره نقش دین و مذهب در زندگی انسان

        مطالب مرتبط

  درباره نویسنده:

  فرستادن دیدگاه

  نوشته‌های تازه

  آخرین دیدگاه‌ها

  × بستن تبلیغات