× بستن تبلیغات
سپتامبر
9
2018

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 2
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

معرفی:

 

این پرسشنامه در سال 1375 توسط جواد محمد آقا جری به منظور سنجش میزان انگیزه کاری معلمان تهیه شده است و شامل 20 سوال 5 گزینه ای با گزینه های (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) است. سوالات این پرسشنامه بر اساس نظرات موجود در مورد انگیزه تهیه شده اند. به طور مثال در سوال “مدیر آموزشگاه بین همکاران تبعیض قایل نمی شود” بر اساس نظریه”جی استیسی آدامز” در صورتی فرد در محیط کار احساس رضایت می کند و در کارش انگیزه دارد که احساس نابرابری نکند، پس اگر فرد پاسخ کاملاً موافقم را انتخاب کند بیانگر آن است که در محیط کارش تبعیض اعمال نمی شود و در نتیجه انگیزه  به کار در او زیاد است.

 

اعتبار و روایی

 

ضریب اعتبار این تست با استفاده از روش آلفای کرونباخ برآورد و معادل 95/0 گزارش شده است، بنابراین اعتبار این پرسشنامه مورد تایید است.

 

روایی: محتوای این تست توسط اساتید مورد تایید قرار گرفته است و نیز تائید اعتبار درونی سوالات آزمون را می توان به عنوان یکی از شواهد روایی سازه تلقی کرد که تست دارا است. 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)


 

تعداد گویه ها:                   20

 

روایی و پایایی:                 دارد

 

نحوه نمره گذاری:             دارد

 

منبع:                               دارد (به شیوه APA)

 

نوع فایل:                         WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

در صورتی که در روند  خرید و دانلود هر کدام از فایل ها مشکلی داشتید از طریق شماره 

09214087336

یا آی دی تلگرام 

@wwwlonoir

 در ارتباط باشید فوری برسی و رفع میشه  با تشکر از شما که از وبلاگ من خرید کردید بهتون افتخار میکنم و

بهترین فایل ها رو تقدیمتون خواهم کرد

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان | روان بنیان

10 آوريل 2017 … شرح: این پرسشنامه در سال 1375 توسط جواد محمد آقا جری به منظور سنجش میزان انگیزه کاری معلمان تهیه شده است و شامل 20 سوال 5 گزینه ای با گزینه های …
پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان | روان بنیان

10 آوريل 2017 … شرح: این پرسشنامه در سال ۱۳۷۵ توسط جواد محمد آقا جری به منظور سنجش میزان انگیزه کاری معلمان تهیه شده است و شامل ۲۰ سوال ۵ گزینه ای با گزینه های …
پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان | مرکز دانش

18 مارس 2017 … تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان انگیزه کاری معلمان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: …
پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان | پرسشنامه – آزمون

19 آوريل 2017 … تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان انگیزه کاری معلمان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: …
بررسی وضعیت انگیزش شغلی معلمان با توجه به سبک رهبری مدیران در …

برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی وابسته به محتوا استفاده شده است و به نظرات … همچنین بین انگیزش شغلی معلمان در مدارس دولتی و غیر دولتی تفاوت معنی دار …
بررسی عوامل انگیزش شغلی معلمان مرد تربیت بدنی

پژوهش حاضر در نظر دارد عوامل انگیزش شغلی معلمان مرد تربیت بدنی را بررسی … های محیط کار 4- ویژگی های محیط بیرونی به منظور بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه آن …
دانلود (پرسشنامه انگیزه کاری معلمان) – ویرا آرتیکل

10 مه 2017 … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: پرسشنامه انگیزه کاری معلمان درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی. پرسشنامه انگیزه کاری …
انگیزش شغلی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی نقش واسطهای انگیزش شغلی بین مدیریت دانش و بهرهوری معلمان منطقه درودزن فارس … داده ها از طریق پرسش نامه شغلی حبیبی (1377) ، 32 سوالی بهره وری هرسی و …
مقاله نقش انگیزه کاری و تصور معلمان از توفیق در تدریس بر خودپنداره …

در این مطالعه، نقش انگیزه کاری و تصور معلمان از توفیق در تدریس بر خودپنداره و … صورت تصادفی از بین معلمان و دانش آموزان انتخاب شدند و پرسشنامه تصور معلمان از …
بررسی وضعیت انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر اندیمشک و …

جامعۀ آماری شامل کلیۀ معلمان مدارس ابتدایی شهر اندیمشک به تعداد 380 نفر میباشد … برای جمعآوری اطلاعات از پرسش نامه انگیزش شغلی رابینسون (2004) با 11 سؤال از …
رابطة انگیزش شغلی مدیران مدارس ابتدایی با سطح کارایی آنان در …

جامعه پژوهش شامل کلیة مدیران و معلمان مدارس ابتدائی شهرهای رودهن و دماوند است که در … برای اندازهگیری متغیرهای انگیزه و کارایی از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد …
دریافت

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش انگیزه شغلی معلمان مدارس راهنمایی. دخترانه شهر اصفهان از … دانشجو معلم به پرسشنامه ۴۹ سؤالی پاسخ داده اند. پس از تجزیه و تحلیل های …
اﻧﮕﻴﺰه ي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮان ، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ي ﻣﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ، ﻛﻤﻴﺖ و ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﭘﻮﻳﺎﺷﻨﺎﺳـﻲ رﻓﺘـﺎر. 3. ﺑـﻮده. اﺳﺖ …. ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ رود و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎﻧﺪن در ﺷﻐﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن از رﻏﺒﺖ. ﺷﻐﻠﻲ ﺧﺸﻨﻮدي ﺷﻐﻠﻲ و ….. ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ دروﻧﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ …
رابطة ابعاد انگیزش خودمختاری در آموزش با فرسودگی و اشتیاق شغلی …

3 درصد از واریانس اشــتیاق شغلی معلمان به وسیلة مؤلفه های انگیزش خودمختاری در0 ….. برای جمع آوری داده های مربوط به فرسودگی شــغلی معلمان از پرسش نامه فرسودگی …
بــررســی ویــژگــی هــای روان ســنــجــی پرسشنامه تدریس تحول آفرین )

عاملی تائیدی همانند فرم اصلی، چهار عامل تأثیر آرمانی )ایده آل(، انگیزه الهام بخش، … رهبری تحول آفرین به طور گسترده در طیف متنوعی از زمینه های کاری مورد مطالعه ….. پرسشنامه مذکور با توجه به اهمیت مسائل آموزشی در ارزیابی تدریس معلمان می تواند مورد …
مقایسه تنیدگیشغلی و رضایتشغلی در معلمان دانشآموزان با کمتوانی

آموزش دانش آموزان با کم توانی ذهنی همواره به انرژی و انگیزه بسیار زيادی نیاز دارد. پژوهش حاضر با هدف … و رضايت شغلی معلمان دانش آموزان با کم توانی ذهنی و معلمان دانش آموزان عادی انجام شد. اين پژوهش …. 1( پرسش نامه تنیدگی شغلی: اين پرسش نامه 33گويه.
566 K – فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشنامه تربیتی – دانشگاه آزاد …

پایایی پرسش نامه انگیزش شغلی معلمان ۹۵/. با استفاده از روش آلفای …. معلمان ایجاد می کند. تفاوت معلمی که با انگیزه ای قوی کار می کند با معلمی که فاقد انگیزه است،.
عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی معلمان: ارائه مدل … – توسعه حرفه ای معلم

مؤثــر بــر فرســودگی شــغلی معلمــان و پرسشــنامه فرســودگی. شـغلی مسـلچ … عوامــل تــوازن کار-خانــواده، توســعه حرفــه ای، حمایــت مدیــران. و حمایـت ….. عاطفــی همســر می توانــد بــا ایجــاد دلگرمــی و نشــاط در معلمــان، موجــب افزایــش انگیــزه و بهبــود.
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید

پرسشنامه. های عمومی انگیزش پیشرفت و یا از پرسشنامه. های. ترجمه. شده. و بدون. اع … درونی اهمیت دارند، اما تمرکز انحصاری بر شایستگی معلم امکان بررسی آنچه سبب.
رابطه بین هویت سازمانی و انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی با نقش …

هویت سازمانی. میلر، الن و مایک؛ سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال؛ و. پرسشنامه. هاکمن و اولدهام ….. های فرهنگ سازمانی با انگیزش به کار معلمان ارتباط معنی. د. اری. وجود. دارد.
پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس …

چرا که سلامت جسمانی و روانی، انگیزه و پشتکار معلم تأثیر بسزایی بر کارایی …. نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه انگیزه کاری آقاجاری (1375) کسب می کنند. [1].
بررسی نظرات دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان در ارتباط با عوامل مؤثر …

مشخصات ظاهری, : ن، ۱۸۰ ورق:جدول، نمودار، پرسشنامه. يادداشت … ۳- فراهم کردن زمینه شناخت و قدردانی از کار معلمان، موجب بالارفن انگیزه بکار آنان می گردد. ۴- فراهم کردن  …
فایل تک – معرفی و دانلود فایل کامل پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

5 آوريل 2017 … این پرسشنامه در سال 1375 توسط جواد محمد آقا جری به منظور سنجش میزان انگیزه کاری معلمان تهیه شده است و شامل 20 سوال 5 گزینه ای با گزینه های …
رابطه بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی …

رابطه بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز. نویسنده: قدمی، علی؛ قربانزاده، بهروز؛ رزم آرا، طه؛. بهار 1395، دوره  …
پرسشنامه انگیزه کاری معلمان – مرکز خدمات روانشناسی سینا

محصولات مرتبط: رابطه سبک های دلبستگی و سلامت… پایان نامه نقش انگیزه کارکنان… ارتباط بین حمایتهای اجتماعی… پایان نامه بررسی رابطه کیفیت…
کاملترین فایل پرسشنامه انگیزه کاری معلمان – افرا دانلود

3 آوريل 2017 … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید با سلام،محصول دانلودی +{{پرسشنامه انگیزه کاری معلمان}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه …
رابطه بين شادکامي و ذهن آگاهي با انگيزش شغلي معلمان – فصلنامه …

اده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد، ذهن آگاهی بائر و. انگیزش. شغلی. هرزبرگ استفاده گردید .داده با آزمون. همبستگی پیرسون ، رگرسیون و t. مستقل مورد تحلیل …
معلمان شغلی بررسی وضعیت روحیه :

روایی پرسشنامه ها … میزان روحیه شغلی معلمان مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه باالتر. از ….. انگیﺰش. شغلی. بادرگیری. شغلی. و. روحیه. کار. گروهی. معلمان. مدارس. ابتدایی.
بررسی میزان انگیزش شغلی حرفه کاردرمانی بر اساس شاخص بالقوه …

اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري. اﻃﻼﻋﺎت،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﻌﺘﺒﺮ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺷﻐﻞ. (. :JCM. Job Characteristics Model. ) ﺟﺎن واﮔﻨﺮ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ … اﻧﮕﯿﺰه. ﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺸﻮد . )4(. دارا ﺑﻮدن اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎر در. ﺟﻬﺖ. دﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه. ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورت. ﻫﺎ در ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﺤﯿﺢ … رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس ﺗﻮﺳﻌﻪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
تحلیل جامعه شناختی بی رمقی معلمان متوسطه شهریاسوج – فصلنامه علمی …

3 مه 2018 … پرسشنامه … فرسودگی، احساس خستگی و درماندگی شدید در اثر کار زیاد می … به عبارتی این افراد با حضور در محافل اجتماعی و ابراز عالقه، انگیزه الزم …
آموزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش تدریس بایبی در میزان …

ساخته میزان یادگیری و پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس بود. برای تعیین …. در این مرحله معلم باید کاری کند که دانش … کنند و کار معلم آسان خواهد شد. 1.
پرسشنامه انگیزه کاری معلمان | تک دانشجو

13 دسامبر 2015 … هدف: سنجش میزان انگیزه کاری معلمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد تعداد آیتم: ۲۰ منبع: محقق ساخته فرمت فایل: word.
دانلود (پرسشنامه انگیزه کاری معلمان) | fa

26 ژوئن 2018 … دانلود (پرسشنامه انگیزه کاری معلمان) on fa | ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمبه صفحه دانلود فایل(پرسشنامه انگیزه کاری معلمان)خوش …
برترین فایل پرسشنامه انگیزه کاری معلمان | saba-milking.ir

23 ژوئن 2018 … برترین فایل پرسشنامه انگیزه کاری معلمان on saba-milking.ir | لحظات خوشی را برای شما آرزومندیمبا سلام،محصول دانلودی +{{پرسشنامه انگیزه کاری …
اختلال کمتوجهی – بیشفعالی – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

کم توجهی (یا کم دقتی); بیش فعالیتی (یا فزون کنشی); رفتارهایی که انگیزه آنی دارند و … گم کردن پی در پی وسایل شخصی، نداشتن تمرکز و دقت بالا در انجام کارها میباشد. … اجرای مصاحبهها یا پرسشنامه ها برای اعضای خانواده، معلمان کودک شما یا دیگر …
اولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی درکارکنان … – طب نظامی

این مطالعه با هدف شناسایی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی و اولویت بندی آنها به روش … ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه بود که بر اساس تئوری انگیزش هرزبرگ  …
فضای مناسب برای ادامه تحصیل؛ اصلیترین عامل مهاجرت دانشآموختگان …

10 ساعت قبل … دراین گزارش که از طریق یک تحقیق پیمایشی و به واسطه پرسشنامه … تحصیلی و سابقه کاری در خارج از کشور و حدود 31/5 درصد انگیزه خود را میل به …
بررسي رابطه بين سطح خودکارآمدي معلمان علوم تجربي با انگيزش …

براي اندازه گيري متغيرهاي تحقيق؛ خودکارآمدي معلمان، انگيزش، نگرش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، به ترتيب پرسشنامه خودکارآمدي معلمان شانن – مورن …
اصلی ترین عامل مهاجرت دانش آموختگان ایرانی | در کمیسیون – هارپی نیوز

5 ساعت قبل … موضوعات داغ: – علي معلم دامغاني – جمهوري آذربايجان – استان تهران – رياست جمهوري – دانشگاه تبريز … ورود به بازار کار خارجی، عامل اصلی مهاجرت تحصیل کردگان است … دراین گزارش که از طریق یک تحقیق پیمایشی و به واسطه پرسشنامه تخصصی از … عاطفی و خانوادگی ایرانیان خارج از کشور و میل و انگیزه به انتقال دانش و …
چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان بررسی تأثیر شرکت زمزم اصفهان …

پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانک. ) 6111 … پذیری و سرعت( بر عملکرد معلمان تأثیر معنادار. دارد. …. ایجاد انگیزه بر. ای. بهبود عملکرد از ر. اه ارزیابی درست عملکرد میسر است. مدیران کالسیک ارزیابی را به منظور کنترل کار کارکنان انجام. می.
اصلیترین عامل مهاجرت دانشآموختگان ایرانی

7 ساعت قبل … دراین گزارش که از طریق یک تحقیق پیمایشی و به واسطه پرسشنامه … تحصیلی و سابقه کاری در خارج از کشور و حدود 31/5 درصد انگیزه خود را میل به …
پرسشنامه انگیزه کاری معلمان – فایل ناب-سیموک

توضیحات کامل : پرسشنامه انگیزه کاری معلمان. این پرسشنامه در سال 1375 توسط جواد محمد آقا جری به منظور سنجش میزان انگیزه کاری معلمان تهیه شده است و شامل 20 سوال …
فضای مناسب برای ادامه تحصیل؛ اصلی ترین عامل مهاجرت دانش آموختگان …

3 ساعت قبل … دراین گزارش که از طریق یک تحقیق پیمایشی و به واسطه پرسشنامه … تحصیلی و سابقه کاری در خارج از کشور و حدود 31/5 درصد انگیزه خود را میل به …
آخرین مطالب کاربران | آوابلاگ – ساخت وبلاگ

کاملترین فایل پرسشنامه ارزشهای حرفه ای (الیزور، بورگ، هانتوو. 0 بازدید. 1397/6/ 19 …. 1397/6/19 – 3 : 23. پرداخت و دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه کاری ( فصل 2 ….. خرید ارزان ترجمه مقاله ارتقای معلمان ، پیشرفت از طریق نگرش. 0 بازدید.
پارسی نیوز: ضرورت جا افتادن اهمیت “ریاضی” بین سیاستمداران و …

3 ساعت قبل … … فراهم کردن شرایط مناسب تدریس و یادگیری ریاضیات و ایجاد انگیزه در … مثل حسابداری را بگذرانند تا بتوانند وارد بازار کار شوند یا شغل معلمی را …

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

× بستن تبلیغات