× بستن تبلیغات
نوامبر
28
2017

نمونه پرسشنامه علوم اجتماعی

 • پرسشنامه احساس مثبت به همسر PFQ الری و همکاران ۱۹۷۵
 • پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa لی و همکاران ۱۹۷۵
 • پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران ۱۹۷۳
 • پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون ۱۹۸۰
 • پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴
 • پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III ۱۹۸۵
 • پرسشنامه بازاریابی رابطه مند،تبلیغات دهان به دهان
 • پرسشنـامه امیــدواری اشنـايدر و همکاران (۱۹۹۱)
 • پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۴
 • پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (RSPWB) ریف ۱۹۸۹
 • پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – ۱۰۰ ماده ای ۱۹۶۸
 • پرسشنامه بازخوردهاي خوردن گارنر و گرفينكل (۱۹۷۹)
 • پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو ۱۹۸۶
 • پرسشنامه پاسخ های مقابله ای بلینگز و موس ۱۹۸۱
 • پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم
 • پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن ۱۹۷۰
 • پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰
 • پرسشنامه تجزیه روان تنی (SDQ-20) 1996 نیجنهویس و همکاران
 • پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ۱۹۹۰
 • پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر و همکارن ۱۹۷۴
 • پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر ۱۹۸۸
 • پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI فلوید و همکاران ۲۰۰۵
 • پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) 1960
 • پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳- ۱۹۷۰(MCMI-III)
 • پرسشنامه خودپنداره راجرز ۱۹۶۱
 • پرسشنامه خلاقیت عابدی ( ۱۳۷۲ )
 • پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986
 • پرسشنامه رابطه ولی فرزندی مادر مارک فاین و همکاران ۱۹۸۳
 • پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵
 • پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵
 • پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۱۱۵ سوالی ۱۹۸۹
 • پرسشنامه روابط متقابل شخصي ۲FIBRO-B ویلیام شونز ۱۹۶۶
 • پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) 1990
 • پرسشنامه سبك هاي تصميم گيري عمومي (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵
 • پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976
 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ ۱۹۹۳
 • پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ ۱۹۸۶
 • پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور ۱۹۹۵
 • پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی
 • پرسشنامه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
 • پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری
 • پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز
 • پرسشنامه پذیرش و عمل –نسخه دوم(AAQ-II)
 • پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس (CDI)
 • پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند) OSI-R
 • پرسشنامه خود توصيفگري بدني مارش (۱۹۹۶)
 • پرسشنامه تحریف های شناختی
 • پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R)
 • پرسشنامه خودکارآمدی بندورا
 • پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی مدیران
 • پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی بانک
 • پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ -(FMI-SF( (فرم کوتاه)
 • پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران
 • پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (JSS)
 • فرم خودسنجی نوجوان(YSR)
 • پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی
 • پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو TAS
 • مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک
 • پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (ریف)
 • پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)
 • پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده
 • مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرو
 • پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر
 • مقیاس رشد اجتماعی وایلند
 • پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو
 • مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری
 • پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
 • پرسشنامه سبک رهبری کلارک
 • پرسشنامه طرحواره رهاشدگی یانگ
 • پرسشنامه کیفیت زندگی-IRQOL -فرم ۲۲ سوالی
 • آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (۱۹۸۹)برای کودکان
 • پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
 • آزمون خودپنداره بک
 • پرسشنامه تست استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت
 • پرسشنامه افسردگي بك (BDI)
 • پرسشنامه سبک مدیریت کلاس
 • پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز
 • پرسشنامه راههای رسوخ و نفوذ مدهای غیر متعارف و ناهنجار
 • پرسشنامه خودسنجی ترس های بالینی کودک
 • پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر
 • پرسشنامه رهبری معنوی فرای
 • پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)
 • پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب ۱۹۸۳
 • پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد ۱۳۸۹
 • پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس ۱۹۹۲
 • پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین ۱۹۴۹
 • پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران ۱۳۹۰
 • پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران ۱۳۸۷
 • پرسشنامه فراشناخت (اسپرلينگ و همکاران(۲۰۰۱))
 • پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران ۱۹۸۹
 • پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت
 • پرسشنامه قاطعیت AI گمنریل و ریکی ۱۹۷۵
 • پرسشنامه فراشناختی ولز ۱۹۹۷
 • پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (۲۰۱۱)
 • پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵)
 • پرسشنامه مدیریت دانش
 • پرسشنامه مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان
 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۵۰
 • پرسشنامه میزان پایبندی باورهای دینی در نحوه تربیت و پرورش فرزندان
 • پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند
 • پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS)
 • پرسشنامه نیمرخ سازمان یادگیرنده
 • پرسشنامه نگرش به دین آلپورت ۱۹۵۰
 • پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)
 • پرسشنامه یادگیری سازمانی وسازمان یاد گیرنده
 • شاخص تمایل جنسی هالبرت ( HISD) 1992
 • دانلود فایل کامل مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱
 • مقیاس ۲۰ ماده­ای ناگویی خلقی تورنتو (۲۰TAS- 1986 )
 • شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو . هودسن (IMS)
 • مقیاس احساس گناه موشر ۱۹۶۸
 • پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)
 • مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)
 • پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸)
 • پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر
 • پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی
 • پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی
 • پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز
 • ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)
 • پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)
 • پرسشنامه خودتنظیمی ورزشی (ریان و کنل )۱۹۸۹
 • پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران(OCQ)
 • پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)
 • پرسشنامه انسجام خانوادگی السون ۱۹۹۹
 • پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک
 • پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن
 • مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای. اشتراوس (CTSP)2002
 • مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون ۲۰۰۳
 • مقیاس تکانشوری بارات ۱۹۶۵
 • پرسشنامه خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران ۲۰۰۴
 • مقیاس خود سنجی هوش هیجانی شات ۱۹۹۸
 • مقیاس خود پنداره کودکان پیرز – هریس۱۹۶۹
 • مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز ۱۹۹۸
 • مقیاس رابطه ­ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (۱۹۸۳)
 • پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز ۱۹۹۶
 • مقیاس عشق هاتفیلد و رپسون ۱۹۹۹
 • مقیاس عزت نفس روزنبرگ ۱۹۶۵
 • مقیاس سنجش اضطراب کتل ۱۹۷۰
 • پرسشنامه خلاقیت و نوآور ی سازمانی
 • مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون
 • راهنمای آزمونS.C.L-90
 • مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
 • پرسشنامه خود بیمار انگاری
 • آزمون اندر يافت كودكان C. A. T
 • راهنمای آزمون کمرویی
 • راهنمای استفاده از شاخص کرنل(فرم N2)
 • راهنماي اجراي ماتريس هاي پيشرونده ريون سري هاي A . AB . B ( رنگي )
 • راهنمای اجرای آزمون ریون پیشرفته
 • پرسشنامه روان شناسی رانندگی
 • پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس(۱۹۹۸)
 • پرسشنامه سبک هویت (ISI-6G)
 • پرسشنامۀ ترس ( مارکز وماتئوس ۱۹۷۹)
 • مقياس سنجش استعداد وابستگي به مواد
 • پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب، ۱۳۹۰)
 • پرسشنامه استاندارد شجاعت
 • پرسشنامه بررسی سنجش کیفیت زندگی در مناطق شهری
 • فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) (گودمن، پرایس، راسموسن)
 • پرسشنامه علاقه به مادیات
 • پرسشنامه رفتار سنخ الف
 • پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی
 • پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند(pbs)
 • آزمون هوشی آر.بی.کتل – اندازه گیری عامل G مقیاس ۲– فرم های A و B
 • الگوی تغییر یافته ماتریکس راهنمای درمان سوء مصرف مواد (کتابچه بیماران)
 • پرسشنامه قدرت تخیل
 • آزمون مازهاي پورتئوس
 • پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
 • پرسشنامه مسئولیت نگرشها (RAS)
 • مقياس تجارب عرفاني M- Scale
 • مقیاس تاب آوری (CD-RIS)
 • مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ)
 • مقیاس نشخوار ذهنی- تامل (قربانی، ۲۰۰۸)
 • مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)
 • مقياس خودشناسی انسجامی
 • پرسشنامه هوش فرهنگی استاندارد شده‌ ارلي وانگ
 • پرسشنامه احساس ناکامی گیلبرت و آلن ۱۹۹۸
 • مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)
 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
 • پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد وروث
 • پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی دانشجویان لنینک و کیل
 • پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوان
 • پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL -90-R)
 • پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی
 • پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد
 • پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند
 • پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF)
 • پرسشنامه سخت رویی کوباسا
 • پرسشنامه سرسختی ذهنی( SMTQ)
 • پرسشنامه روحیه معلمان
 • مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک
 • پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی – POMS
 • پرسشنامه حالات خلقی برومز
 • پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی
 • پرسشنامه فشار روانی یا استرس مسلچ-MSI
 • پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزش (SCAT)
 • پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی
 • پرسشنامه درک موفقیت ورزشی رابرتز و ترشر (PSQ)
 • پرسشنامه بهوشیاری (MAAS) – براون و رایان
 • پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی-PMQ
 • پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)
 • پرسشنامه رهبری اخلاقی وتعهد سازمانی
 • پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی(PSDQ) مارش و همکاران ۱۹۹۴
 • مقياس سنجش اهمال كاري سازماني
 • پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی- ۲-BREQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی
 • پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز ۲۰۰۷
 • پرسشنامه معنی یا هدف زندگی ماهولیك و کرامباف (PIL)
 • پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی ۲۲ سوالی
 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
 • پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا
 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۶۳
 • پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)
 • دانلود دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران ۱۹۸۹
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI 2008
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی، ۱۹۹۰)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، ۱۳۹۳)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات ، توانایی برقراری ارتباط موثر
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه ابزار سنجش خانواده(FAD)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سلامت عمومی
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی آیزنک ویژه نوجوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ( ناهاپیت و گوشال ، ۱۹۹۸)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی ۲۸ سوالی برادبری و گریوز
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن
 • دانلود دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان
 • دانلود دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ
 • دانلود دانلود آزمون حافظه بالینی وکسلر
 • دانلود دانلود پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند
 • دانلود دانلود پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)
 • پرسشنامه استاندارد اخلاق اداری کارکنان
 • دانلود پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس
 • دانلود دانلود پرسشنامه آزمون آرکی تایپ‌های زنانه
 • دانلود آزمون آرکی تایپ های مردان
 • دانلود دانلود پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله
 • دانلود دانلود پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو
 • دانلود داناود پرسشنامه شادکامی آکسفورد
 • دانلود دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک های دفاعی آندرز و همکاران
 • دانلود پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)
 • دانلود دانلود پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سلامت خانواده اصلی(FOS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی
 • دانلود دانلود پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار
 • دانلود دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI
 • دانلود دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی و سلامت (ویر و شربورن)
 • دانلود دانلود پرسشنامه مقیاس عشق
 • دانلود دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی
 • دانلود دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
 • دانلود دانلود پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو
 • دانلود پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI
 • دانلود دانلود پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان
 • دانلود دانلود پرسشنامه دلبستگی بزرگسال AAI
 • دانلود دانلود پرسشنامه آمادگی افراد برای ابتلا به اعتیاد
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو(TSIS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر MDBQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی
 • دانلود دانلود پرسشنامه بیگانگی شغلی
 • دانلود دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم (AAQ-II)
 • دانلود دانلود پرسشنامه نشانه های افت روحیه در افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش تحریفات شناختی
 • دانلود دانلود پرسشنامه آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT)
 • دانلود دانلود پرسشنامه توصیف خصلتهای شخصیتی افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی
 • دانلود دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش سازماني کارکنان
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸)
 • دانلود دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران
 • دانلود دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه ی ترس از تصویر بدن(BICI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصی كالیفرنیا ، رفتار اجتماعی ثورپ، كلارك و تیكز ۱۹۵۳
 • دانلود دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)
 • دانلود دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
 • دانلود دانلود پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) – فرم زنان
 • دانلود دانلود پرسشنامه تحریک پذیری
 • دانلود دانلود پرسشنامه تعارضات درون سازمانی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان
 • دانلود دانلود پرسشنامه جو توانمندسازی سازمانی اسکات و ژافه
 • دانلود دانلود پرسشنامه شوخ طبعی افراد (SHQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي
 • دانلود دانلود پرسشنامه شیوه و سبک زندگی
 • دانلود دانلود پرسشنامه بررسی سبک فرزند پروری والدین بامریند
 • دانلود دانلود پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
 • دانلود دانلود پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازمان نو آورانه
 • دانلود دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
 • دانلود دانلود پرسشنامه شادی و نشاط
 • دانلود دانلود پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ( برن رویتر)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی
 • دانلود دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه‌ عدالت زناشويي
 • دانلود دانلود پرسشنامه عاطفه خودآگاه
 • دانلود دانلود پرسشنامه مثلث شناختي (CTI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه احتياط (ميزان محتاط بودن)
 • دانلود دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز
 • دانلود دانلود پرسشنامه مدیریت دانش
 • دانلود دانلود پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)
 • پرسشنامه مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني)
 • پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)
 • پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی
 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
 • پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا ۱۹۸۵
 • پرسشنامه تفسیر مسئولیت (RIS)
 • پرسشنامه خود بیمار انگاری
 • دانلود دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
 • دانلود دانلود پرسشنامه خودكارآمدي بندورا
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
 • Searches – نحوه تهیه پرسشنامه و چند نمونه

  searches.blogfa.com/post-268.aspx

  Searches – نحوه تهیه پرسشنامه و چند نمونه – جامعه شناسی،علـوم اجتمـاعی،پژوهشگـری.روش تحقیق …

  نمونه پرسشنامه,پروپوزال,ایبوک,موضوع,مقاله,پایان نامه …

  https://phdkar.ir/پرسشنامه-پایان-نامه-مدیریت

  لینک های دانلود زیر شامل نمونه پرسشنامه محقق … حسابداری، علوم اجتماعی، تاریخ، محیط …

  نمونه پرسشنامه – bargozideha.com

  www.bargozideha.com/tag/نمونهپرسشنامه

  چند نمونه پرسشنامه مديريتي . پرسشنامه مهارت مدیران.pdf پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی.pdf …

  دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی

  nanoworld.rozblog.com/لیست-تحقیق،-پروژه-و…

  دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعیپرسشنامهنمونه سوال علوم اجتماعی

  نمونه پرسشنامه پایان نامه – madsg.com

  madsg.com/نمونهپرسشنامه-پایان-نامه

  نمونه پرسشنامه پایان … پرسشنامه علوم … شبکه های اجتماعی.

  انجمن علمی جامعه شناسی پیام نور مبارکه – دانلود پایان نامه …

  smbpnu.blogfa.com/category/24/دانلود-پایان-نامه…

  … دانلود پایان نامه علوم اجتماعیپرسشنامه،40عدد از نمونهنمونه سوال علوم اجتماعی;

  نمونه پرسشنامه ارزیابی پایداری اجتماعی محلات شهری

  https://hdaneshjoo.com/product/28663/…

  پرسشنامه بررسی پایداری اجتماعی محلات شهریدانلود نمونه پرسشنامه استاندارد … » علوم اجتماعی.

  نمونه پرسشنامهنمونه پروپوزال مدیریت – نمونه پایان نامه …

  https://www.bargozideha.com/share/x5d3a0dl-نمونه

  پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت – نمونه پرسشنامه – … روش تحقیق در علوم اجتماعی.

  دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی

  www.prozhe.com/tag/دانلود-پایان-نامه-رشته…

  دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی – … علوم تربیتی … پرسشنامه نگرش دینی …

  پرسشنامه رایگان

  questionnaire1.com

  پرسشنامه علومپرسشنامه رایگان تاثیر جو اجتماعی مدارس بر پرورش مهارتهای اجتماعی

  نمونه پرسشنامه شبکه های اجتماعی

  https://hdaneshjoo.com/product/32123/…

  دانلود فرم پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی در قالب فایل ورد قابل ویرایش تعداد …

  انواع پرسشنامه مورد استفاده دانشجویان

  www.p-nameh.blogfa.com

  انواع پرسشنامه مورد … فراهم کردن روابط اجتماعی خوب … دانشکده علوم پزشکی و …

  پروپوزال رشته علوم اجتماعی – پایگاه اطلاعات علمی ایران (ISID)

  www.isid.ir/…علوم-انسانی/…علوماجتماعی.html

  11-11-1395 بازدیدها:733 پرسشنامه علوم اجتماعی پایگاه … پروپوزال علوم اجتماعی; نمونه

  دانلود رایگان پرسشنامه علوم اجتماعی

  depaper.net/download/tag/دانلود-رایگان-پرسشنامه

  دانلود رایگان پرسشنامه علوم اجتماعی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه …

  پرسشنامه آماده مسئولیت اجتماعی شرکت – استخدام در آزمون های …

  دانلود-سوالات-استخدامی.com/2016/03…

  کلمات جستجو شده در گوگل (پرسشنامه آماده مسئولیت اجتماعی شرکت) پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

  بایگانی‌ها پرسشنامه علوم اجتماعیپرسشنامه

  porseshnameha.com/downloads/category/پرسشنامه

  پرسشنامه علوم اجتماعی; پرسشنامهنمونه پروپوزال …

  دنیای مقاله – پایان نامه – پرسشنامه وپروپوزال

  emaghale.mihanblog.com

  دنیای مقاله – پایان نامه – پرسشنامه وپروپوزال … علوم اجتماعی – کلیپ های دیدنی- حسابداری …

  پرسشنامه علوم اجتماعی – پایگاه اطلاعات علمی ایران (ISID)

  www.isid.ir/…

  عنوان پایان‌نامه نمونه پایان نامه علوم تربیتی بررسی رابطه بین … پرسشنامه علوم اجتماعی

  پرسشنامه علوم اجتماعی | جزوهکده

  jozvekade.ir/?cat=31029

  رشته: پرسشنامه گروه: علوم اجتماعی تعداد 72 سوال عنوان : جامعه شناسی لطفا جهت خرید و دانلود …

  دانلود پرسشنامه علوم اجتماعی بایگانی – ترم آخر

  termeakhar.com/tag/دانلود-پرسشنامهعلوم

  ترم آخر مرجع دانلود پرسشنامه های استاندارد در رشته های علوم انسانی و طراحی پرسشنامه

  وب نوشت تخصصی پژوهش علوم اجتماعی – معرفی بانک پرسشنامه

  hamidmassoudi.blogfa.com/post-33.aspx

  وب نوشت تخصصی پژوهش علوم اجتماعی – معرفی بانک پرسشنامه های علوم … لینک یک نمونه پرسشنامه.

  نمونه پروپوزال آماده رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی

  webpal.ir/7750/نمونه-پروپوزال-آماده-رشته…

  نمونه پروپوزال آماده رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی … از تکمیل پرسشنامه و یا مصاحبه …

  دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

  collegeprozheh.ir/پایان-نامه-کارشناسی-ارشد…

  دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعینمونه وروش نمونهپرسشنامه سلامت …

  پرسشنامه رایگان مهارت هاي اجتماعي دانش‌آموزان – پرسشنامه

  questionnaire1.com/پرسشنامه-رایگان-مهارت-هاي…

  پرسشنامه مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان … تعداد ۴۰۰ نفر بعنوان نمونهپرسشنامه علوم

  پرسشنامه سلامت اجتماعی | انجمن پرسشنامه ایران

  porseshname.com/?id=1790

  پرسشنامه سلامت اجتماعی. کد پرسشنامه: … نمونه سوالات: 1 … و تحقیقات علوم انسانی و تهیه منابع …

  نمونه پرسشنامه – madsg.com

  madsg.com/نمونهپرسشنامه

  نمونه پرسشنامه. … سلام پرسشنامه مشارکت اجتماعی سالمندان را میخواستم اما … پرسشنامه علوم

  صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

  porseshname.com

  انجمن پرسشنامه ایران اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است.

  پرسشنامه پذیرش اجتماعی

  pnueb1394.rozblog.com/tag/پرسشنامه-پذیرش-اجتماعی

  پرسشنامه استاندارد پذیرش اجتماعیعلوم [12] مطالعات اجتماعی [9] … نمونه سولات پیام نور

  مرجع علوم مدیریت ایران :: دانلود مقاله، پاورپوینت و …

  www.e-modiran.com

  نمونه پرسشنامه | تحقیق و روش … کلیه حقوق برای مرجع علوم مدیریت ایران محفوظ است. …

  دانلود پرسشنامه : فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر …

  www.e-modiran.com/downloads/management/4549/t:…

  پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان | مرجع علوم مدیریت ایران …

  سؤالات پرسشنامه پذیرش اجتماعی – سایت پروژه دات کام

  www.sellsproje.com/downloads/سؤالات-پرسشنامه

  سؤالات پرسشنامه پذیرش اجتماعی 1- پیش از آنکه رأی بدهم … علوم اجتماعی (0) … نمونه سوالات …

  دانلود نمونه پرسشنامه استخدامی

  estekhdamitest.rozblog.com/post/30

  عنوان:پرسشنامه استخدامی قالب بندی: word رزومه اماده و قابل ویرایش برای شرکت و سازمان های …

  روانشناسی برای زندگی | پرسشنامه و پروتکل

  https://www.iranpajohesh.com

  سایت روانشناسی برای زندگی مرجع تخصصی ارائه انواع خدمات تحلیل آماری و پرسشنامه های …

  بانك موضوعات پايان نامه رشته علوم اجتماعي- جامعه شناسي …

  www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان-خبرخوان-2/28…

  پرسشنامه; ابزارها … موضوعات پیشنهادی برای حمایت از پایان نامه های علوم اجتماعی و ارتباطات …

  پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند – سایت دانلود فایل معلم

  https://www.mualem.ir/پرسشنامه-رشد-اجتماعی

  مشخصات فایل: عنوان: پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند. دسته بندی فایل: علوم انسانی

  انجمن علمی علوم اجتماعیپرسشنامه

  pajuhe.blogfa.com/post/28

  انجمن علمی علوم اجتماعیپرسشنامه – – انجمن علمی علوم اجتماعی

  پرسشنامه استاندارد-محقق ساخته مدیریتی | نمونه پرسشنامه

  made-questionnaire.ir/پایان-نامه-دکتری-مدیریت…

  دانلود رایگان نمونه پرسشنامه محقق ساخته … حسابداری، علوم اجتماعی، تاریخ، محیط …

  وبلاگ علوم ارتباطات – ×××مهم××× یک نمونه پروپوزال نویسی

  communicationscience.blogfa.com/post/125

  وبلاگ علوم … این یک نمونه پروپوزال نویسی است که از … ۲- کلیات روش تحقیق در علوم اجتماعی.

  پرسشنامه آنلاين | ساخت و ارسال پرسشنامه ها و نظرسنجی ها به …

  porseshnameonline.com

  این در حالیست که برای اجرای هر پرسشنامه … بحث، شبکه‌های اجتماعینمونه گیری و …

  نمونه پرسشنامه پایان نامه رشته علوم اجتماعی

  www.iran-google.ir/key/نمونهپرسشنامه-پایان…

  نمونه پرسشنامه … آگهی های ویژه مرتبط با نمونه پرسشنامه پایان نامه رشته علوم اجتماعی

  دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه …

  modir2014.persianblog.ir/post/10

  پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی. پرسشنامه سنجش … علوم پزشکی. پرسشنامه هوش …

  دنیای مقاله – پایان نامه – پرسشنامه وپروپوزال – مطالب …

  emaghale.mihanblog.com/post/category/3

  دنیای مقاله – پایان نامه – پرسشنامه وپروپوزال – مطالب ::علوم اجتماعی:: – پایان نامه کارشناسی …

  پرسشنامه سلامت اجتماعی – nikanlink.com

  https://nikanlink.com/product/14749/…

  دانلود پرسش نامه با موضوع سلامت اجتماعی، در قالب docx و در 3 صفحه، قابل ویرایش. این پرسش نامه

  پژوهشگران مرند – نمونه سئوالات روش تحقیق دانشجویان رشته …

  1388marand.blogfa.com/post/59/نمونه-سئوالات-روش…

  پژوهشگران مرند – نمونه سئوالات روش تحقیق دانشجویان رشته علوم اجتماعی – آموزشی و پژوهشی

  پرسشنامه سرمایه اجتماعی – asandoc.com

  https://asandoc.com/downloads/پرسشنامه-سرمایه…

  پرسشنامه سرمایه اجتماعی روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی دارد. اين پرسشنامه دارای دو قسمت …

  پایان نامه علوم اجتماعی – prozhe.com

  www.prozhe.com/tag/پایان-نامه-علوماجتماعی

  پایان نامه علوم اجتماعی – … عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با جرم …

  پرسشنامه یادگیری درس علوم رشته روانشناسی و علوم تربیتی …

  https://shoped.ir/پرسشنامه-یادگیری-درس-علوم

  پرسشنامه یادگیری درس علوم. این پرسشنامه دارای 31 … معلم نمونه مورد … اجتماعی; علوم

  پرسشنامه سرمایه اجتماعی – nikanlink.com

  https://nikanlink.com/product/18733/…

  دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی، در قالب word و در 3 صفحه … نمونه سوال; واژه … علوم انسانی …

  قسمت اول نمونه پرسشنامه ها | مرجع دانلود متن کامل پایان نامه

  www.jahandoc.com/قسمت-اول-نمونهپرسشنامه-ها

  علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات ، جامعه … برای استفاده از نمونه پرسشنامه ها لطفا” ابتدا رمز …

        مطالب مرتبط

  درباره نویسنده:

  فرستادن دیدگاه

  نوشته‌های تازه

  آخرین دیدگاه‌ها

  × بستن تبلیغات