× بستن تبلیغات
نوامبر
28
2017

نمونه ای از پرسشنامه های استاندارد

 • پرسشنامه احساس مثبت به همسر PFQ الری و همکاران ۱۹۷۵
 • پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa لی و همکاران ۱۹۷۵
 • پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران ۱۹۷۳
 • پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون ۱۹۸۰
 • پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴
 • پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III ۱۹۸۵
 • پرسشنامه بازاریابی رابطه مند،تبلیغات دهان به دهان
 • پرسشنـامه امیــدواری اشنـايدر و همکاران (۱۹۹۱)
 • پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۴
 • پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (RSPWB) ریف ۱۹۸۹
 • پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – ۱۰۰ ماده ای ۱۹۶۸
 • پرسشنامه بازخوردهاي خوردن گارنر و گرفينكل (۱۹۷۹)
 • پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو ۱۹۸۶
 • پرسشنامه پاسخ های مقابله ای بلینگز و موس ۱۹۸۱
 • پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم
 • پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن ۱۹۷۰
 • پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰
 • پرسشنامه تجزیه روان تنی (SDQ-20) 1996 نیجنهویس و همکاران
 • پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ۱۹۹۰
 • پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر و همکارن ۱۹۷۴
 • پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر ۱۹۸۸
 • پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI فلوید و همکاران ۲۰۰۵
 • پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) 1960
 • پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳- ۱۹۷۰(MCMI-III)
 • پرسشنامه خودپنداره راجرز ۱۹۶۱
 • پرسشنامه خلاقیت عابدی ( ۱۳۷۲ )
 • پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986
 • پرسشنامه رابطه ولی فرزندی مادر مارک فاین و همکاران ۱۹۸۳
 • پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵
 • پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵
 • پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۱۱۵ سوالی ۱۹۸۹
 • پرسشنامه روابط متقابل شخصي ۲FIBRO-B ویلیام شونز ۱۹۶۶
 • پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) 1990
 • پرسشنامه سبك هاي تصميم گيري عمومي (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵
 • پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976
 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ ۱۹۹۳
 • پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ ۱۹۸۶
 • پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور ۱۹۹۵
 • پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی
 • پرسشنامه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
 • پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری
 • پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز
 • پرسشنامه پذیرش و عمل –نسخه دوم(AAQ-II)
 • پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس (CDI)
 • پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند) OSI-R
 • پرسشنامه خود توصيفگري بدني مارش (۱۹۹۶)
 • پرسشنامه تحریف های شناختی
 • پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R)
 • پرسشنامه خودکارآمدی بندورا
 • پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی مدیران
 • پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی بانک
 • پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ -(FMI-SF( (فرم کوتاه)
 • پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران
 • پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (JSS)
 • فرم خودسنجی نوجوان(YSR)
 • پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی
 • پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو TAS
 • مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک
 • پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (ریف)
 • پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)
 • پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده
 • مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرو
 • پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر
 • مقیاس رشد اجتماعی وایلند
 • پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو
 • مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری
 • پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
 • پرسشنامه سبک رهبری کلارک
 • پرسشنامه طرحواره رهاشدگی یانگ
 • پرسشنامه کیفیت زندگی-IRQOL -فرم ۲۲ سوالی
 • آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (۱۹۸۹)برای کودکان
 • پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
 • آزمون خودپنداره بک
 • پرسشنامه تست استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت
 • پرسشنامه افسردگي بك (BDI)
 • پرسشنامه سبک مدیریت کلاس
 • پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز
 • پرسشنامه راههای رسوخ و نفوذ مدهای غیر متعارف و ناهنجار
 • پرسشنامه خودسنجی ترس های بالینی کودک
 • پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر
 • پرسشنامه رهبری معنوی فرای
 • پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)
 • پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب ۱۹۸۳
 • پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد ۱۳۸۹
 • پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس ۱۹۹۲
 • پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین ۱۹۴۹
 • پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران ۱۳۹۰
 • پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران ۱۳۸۷
 • پرسشنامه فراشناخت (اسپرلينگ و همکاران(۲۰۰۱))
 • پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران ۱۹۸۹
 • پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت
 • پرسشنامه قاطعیت AI گمنریل و ریکی ۱۹۷۵
 • پرسشنامه فراشناختی ولز ۱۹۹۷
 • پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (۲۰۱۱)
 • پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵)
 • پرسشنامه مدیریت دانش
 • پرسشنامه مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان
 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۵۰
 • پرسشنامه میزان پایبندی باورهای دینی در نحوه تربیت و پرورش فرزندان
 • پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند
 • پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS)
 • پرسشنامه نیمرخ سازمان یادگیرنده
 • پرسشنامه نگرش به دین آلپورت ۱۹۵۰
 • پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)
 • پرسشنامه یادگیری سازمانی وسازمان یاد گیرنده
 • شاخص تمایل جنسی هالبرت ( HISD) 1992
 • دانلود فایل کامل مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱
 • مقیاس ۲۰ ماده­ای ناگویی خلقی تورنتو (۲۰TAS- 1986 )
 • شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو . هودسن (IMS)
 • مقیاس احساس گناه موشر ۱۹۶۸
 • پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)
 • مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)
 • پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸)
 • پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر
 • پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی
 • پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی
 • پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز
 • ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)
 • پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)
 • پرسشنامه خودتنظیمی ورزشی (ریان و کنل )۱۹۸۹
 • پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران(OCQ)
 • پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)
 • پرسشنامه انسجام خانوادگی السون ۱۹۹۹
 • پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک
 • پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن
 • مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای. اشتراوس (CTSP)2002
 • مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون ۲۰۰۳
 • مقیاس تکانشوری بارات ۱۹۶۵
 • پرسشنامه خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران ۲۰۰۴
 • مقیاس خود سنجی هوش هیجانی شات ۱۹۹۸
 • مقیاس خود پنداره کودکان پیرز – هریس۱۹۶۹
 • مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز ۱۹۹۸
 • مقیاس رابطه ­ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (۱۹۸۳)
 • پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز ۱۹۹۶
 • مقیاس عشق هاتفیلد و رپسون ۱۹۹۹
 • مقیاس عزت نفس روزنبرگ ۱۹۶۵
 • مقیاس سنجش اضطراب کتل ۱۹۷۰
 • پرسشنامه خلاقیت و نوآور ی سازمانی
 • مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون
 • راهنمای آزمونS.C.L-90
 • مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
 • پرسشنامه خود بیمار انگاری
 • آزمون اندر يافت كودكان C. A. T
 • راهنمای آزمون کمرویی
 • راهنمای استفاده از شاخص کرنل(فرم N2)
 • راهنماي اجراي ماتريس هاي پيشرونده ريون سري هاي A . AB . B ( رنگي )
 • راهنمای اجرای آزمون ریون پیشرفته
 • پرسشنامه روان شناسی رانندگی
 • پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس(۱۹۹۸)
 • پرسشنامه سبک هویت (ISI-6G)
 • پرسشنامۀ ترس ( مارکز وماتئوس ۱۹۷۹)
 • مقياس سنجش استعداد وابستگي به مواد
 • پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب، ۱۳۹۰)
 • پرسشنامه استاندارد شجاعت
 • پرسشنامه بررسی سنجش کیفیت زندگی در مناطق شهری
 • فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) (گودمن، پرایس، راسموسن)
 • پرسشنامه علاقه به مادیات
 • پرسشنامه رفتار سنخ الف
 • پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی
 • پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند(pbs)
 • آزمون هوشی آر.بی.کتل – اندازه گیری عامل G مقیاس ۲– فرم های A و B
 • الگوی تغییر یافته ماتریکس راهنمای درمان سوء مصرف مواد (کتابچه بیماران)
 • پرسشنامه قدرت تخیل
 • آزمون مازهاي پورتئوس
 • پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
 • پرسشنامه مسئولیت نگرشها (RAS)
 • مقياس تجارب عرفاني M- Scale
 • مقیاس تاب آوری (CD-RIS)
 • مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ)
 • مقیاس نشخوار ذهنی- تامل (قربانی، ۲۰۰۸)
 • مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)
 • مقياس خودشناسی انسجامی
 • پرسشنامه هوش فرهنگی استاندارد شده‌ ارلي وانگ
 • پرسشنامه احساس ناکامی گیلبرت و آلن ۱۹۹۸
 • مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)
 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
 • پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد وروث
 • پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی دانشجویان لنینک و کیل
 • پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوان
 • پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL -90-R)
 • پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی
 • پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد
 • پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند
 • پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF)
 • پرسشنامه سخت رویی کوباسا
 • پرسشنامه سرسختی ذهنی( SMTQ)
 • پرسشنامه روحیه معلمان
 • مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک
 • پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی – POMS
 • پرسشنامه حالات خلقی برومز
 • پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی
 • پرسشنامه فشار روانی یا استرس مسلچ-MSI
 • پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزش (SCAT)
 • پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی
 • پرسشنامه درک موفقیت ورزشی رابرتز و ترشر (PSQ)
 • پرسشنامه بهوشیاری (MAAS) – براون و رایان
 • پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی-PMQ
 • پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)
 • پرسشنامه رهبری اخلاقی وتعهد سازمانی
 • پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی(PSDQ) مارش و همکاران ۱۹۹۴
 • مقياس سنجش اهمال كاري سازماني
 • پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی- ۲-BREQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی
 • پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز ۲۰۰۷
 • پرسشنامه معنی یا هدف زندگی ماهولیك و کرامباف (PIL)
 • پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی ۲۲ سوالی
 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
 • پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا
 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۶۳
 • پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)
 • دانلود دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران ۱۹۸۹
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI 2008
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی، ۱۹۹۰)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، ۱۳۹۳)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات ، توانایی برقراری ارتباط موثر
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه ابزار سنجش خانواده(FAD)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سلامت عمومی
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی آیزنک ویژه نوجوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ( ناهاپیت و گوشال ، ۱۹۹۸)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی ۲۸ سوالی برادبری و گریوز
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن
 • دانلود دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان
 • دانلود دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ
 • دانلود دانلود آزمون حافظه بالینی وکسلر
 • دانلود دانلود پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند
 • دانلود دانلود پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)
 • پرسشنامه استاندارد اخلاق اداری کارکنان
 • دانلود پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس
 • دانلود دانلود پرسشنامه آزمون آرکی تایپ‌های زنانه
 • دانلود آزمون آرکی تایپ های مردان
 • دانلود دانلود پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله
 • دانلود دانلود پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو
 • دانلود داناود پرسشنامه شادکامی آکسفورد
 • دانلود دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک های دفاعی آندرز و همکاران
 • دانلود پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)
 • دانلود دانلود پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سلامت خانواده اصلی(FOS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی
 • دانلود دانلود پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار
 • دانلود دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI
 • دانلود دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی و سلامت (ویر و شربورن)
 • دانلود دانلود پرسشنامه مقیاس عشق
 • دانلود دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی
 • دانلود دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
 • دانلود دانلود پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو
 • دانلود پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI
 • دانلود دانلود پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان
 • دانلود دانلود پرسشنامه دلبستگی بزرگسال AAI
 • دانلود دانلود پرسشنامه آمادگی افراد برای ابتلا به اعتیاد
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو(TSIS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر MDBQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی
 • دانلود دانلود پرسشنامه بیگانگی شغلی
 • دانلود دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم (AAQ-II)
 • دانلود دانلود پرسشنامه نشانه های افت روحیه در افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش تحریفات شناختی
 • دانلود دانلود پرسشنامه آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT)
 • دانلود دانلود پرسشنامه توصیف خصلتهای شخصیتی افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی
 • دانلود دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش سازماني کارکنان
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸)
 • دانلود دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران
 • دانلود دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه ی ترس از تصویر بدن(BICI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصی كالیفرنیا ، رفتار اجتماعی ثورپ، كلارك و تیكز ۱۹۵۳
 • دانلود دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)
 • دانلود دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
 • دانلود دانلود پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) – فرم زنان
 • دانلود دانلود پرسشنامه تحریک پذیری
 • دانلود دانلود پرسشنامه تعارضات درون سازمانی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان
 • دانلود دانلود پرسشنامه جو توانمندسازی سازمانی اسکات و ژافه
 • دانلود دانلود پرسشنامه شوخ طبعی افراد (SHQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي
 • دانلود دانلود پرسشنامه شیوه و سبک زندگی
 • دانلود دانلود پرسشنامه بررسی سبک فرزند پروری والدین بامریند
 • دانلود دانلود پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
 • دانلود دانلود پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازمان نو آورانه
 • دانلود دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
 • دانلود دانلود پرسشنامه شادی و نشاط
 • دانلود دانلود پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ( برن رویتر)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی
 • دانلود دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه‌ عدالت زناشويي
 • دانلود دانلود پرسشنامه عاطفه خودآگاه
 • دانلود دانلود پرسشنامه مثلث شناختي (CTI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه احتياط (ميزان محتاط بودن)
 • دانلود دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز
 • دانلود دانلود پرسشنامه مدیریت دانش
 • دانلود دانلود پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)
 • پرسشنامه مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني)
 • پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)
 • پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی
 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
 • پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا ۱۹۸۵
 • پرسشنامه تفسیر مسئولیت (RIS)
 • پرسشنامه خود بیمار انگاری
 • دانلود دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
 • دانلود دانلود پرسشنامه خودكارآمدي بندورا
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
 • نمونه پرسشنامه پایان نامه – madsg.com

  madsg.com/نمونهپرسشنامهایان-نامه

  پرسشنامه های که در سایت مادسیج می باشد کاملا استاندارد می باشد و ازپرسشنامهای

  پرسشنامه رایگان

  questionnaire1.com

  پرسشنامه رایگان دوستی های قبل ازپرسشنامه رایگان … سبک‌های مقابله‌ای در مردان …

  صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

  porseshname.com

  پایگاه عرضه خدمات پرسشنامه ای … کاربران از شبکه هایپرسشنامه استاندارد رفتار …

  نمونه پرسشنامه های استاندارد کارشناسی ارشد

  https://www.bargozideha.com/share/adlb1wlt-نمونه

  جهت دریافت پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته … نمونه ای از پرسشنامه طراحي شده پایان …

  پرسشنامه های تحقیقاتی و نمونه پرسشنامه های استاندارد

  www.e-modiran.com/downloads/management/cat_id:402/t:…

  نمونه پرسشنامه هایپرسشنامه های تحقیقاتی و نمونه پرسشنامه های استاندارد. … استفاده از

  پرسشنامه – madsg.com

  madsg.com/questionnaire

  پرسشنامه استاندارد تله های … کتابخانه ای پرسشنامه هزینه های نظام … (از حضور در کلاس …

  نمونه پرسشنامه – bargozideha.com

  www.bargozideha.com/tag/نمونهپرسشنامه

  نمونه ای از پرسشنامه طراحي شده پایان … جهت دریافت پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته …

  انواع پرسشنامه مورد استفاده دانشجویان

  www.p-nameh.blogfa.com

  از آنها استاندارد بوده و برخی از آنها … 5.نمونه های زیر تا … پرسشنامه ای که پیش …

  آموزش نگارش پرسشنامه پایان نامه تمام گرایش‌های مدیریت

  https://www.parsmodir.com/thesis/questionnaire.php

  پرسشنامه عبارت است از مجموعه‌ای از پرسش‌های … اما اگر پرسشنامه استاندارد … برای نمونه

  دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت – پرسشنامه

  www.iran-porsesh.com

  … پس از مطالعه هر یک از جملات، گزینه اینمونه پرسشنامهپرسشنامه های استاندارد

  نمونه پرسشنامه محقق ساخته | دانلود چند نمونه پرسشنامه

  made-questionnaire.ir

  نمونه ای از … طراحی پرسشنامه محقق ساخته طبق منابع معتبر که شامل پرسشنامه های استاندارد

  پرسشنامه استاندارد-محقق ساخته مدیریتی | نمونه پرسشنامه

  made-questionnaire.ir/پایان-نامه-دکتری-مدیریت…

  دانلود پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته برای … آن کوشیده است و بعنوان نمونه ای از خروار …

  کنکاش – پرسشنامه – manuchehri.blogfa.com

  manuchehri.blogfa.com/post-69.aspx

  فلذا به انتخاب نمونه ای از اعضای جامعه که معرف … تعدادی از سؤال های پرسشنامه را به ویژگی …

  نمونه پرسشنامه,پروپوزال,ایبوک,موضوع,مقاله,پایان نامه …

  https://phdkar.ir/پرسشنامهایان-نامه-مدیریت

  دانلود پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته برای … آن کوشیده است و بعنوان نمونه ای از خروار …

  پرسشنامه استاندارد – مطالب آموزش Spss

  kharidasan1393.mihanblog.com/post/category/12

  لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد. … و همراه فرضیه ها و نمونه ای از پرسشنامه با روش نمره …

  انواع پرسشنامه – ساخت پرسشنامه

  questionnair.persianblog.ir

  سفارش طراحی و ساخت پرسشنامه های تحقیقات … پرسشنامه استاندارد رفتار … پرسشنامه رضایت از

  دریافت پرسشنامه رایگان و استانداردپرسشنامه مدیریت

  heartsmanagement.persianblog.ir/post/74

  دریافت پرسشنامه رایگان و پرسشنامه های استاندارد از سایت … لیست تعدادی از پرسشنامه

  پرسشنامه های تحقیقاتی و نمونه پرسشنامه های استاندارد

  magifa.com/detail/1564502/article/5

  برای مشاهده مطلب فوق، از لینک مقابل استفاده نمایید: پرسشنامه های تحقیقاتی و نمونه پرسشنامه

  ساخت پرسشنامه محقق ساخته آماری لیکرت – نمونه پرسشنامه های

  porseshnameha.blogfa.com/post/2

  ساخت پرسشنامه محقق ساخته آماری لیکرت – نمونه پرسشنامه های استاندارد کارشناسی ارشد …

  خودارزیابی پرسشنامه EFQM – kharazian.ir

  kharazian.ir/knowledge/efqm-questionnaire

  پرسشنامه استاندارداز پرسشنامه های ساده ” بله یا خیر ” استفاده می کنند که نمونه ای از

  پژوهش و پرسشنامه استاندارد – مطالب آموزش spss

  abazizi.mihanblog.com/post/category/8

  پژوهش و پرسشنامه استاندارد … و خلاصه ای فشرده از یافته های نمونه ای را در یک آزمون آماری …

  آرشیو: پرسشنامه های استاندارد روان شناسی :: هفت سنگ معماری

  7stonearch.blog.ir/1394/05/13/آرشیو-پرسشنامههای

  در سایت ماد سیج نمونه های پرسش … حرفه ای تر از … (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه …

  پژوهش و پرسشنامه استاندارد – مطالب روش تحقیق

  abazizi.mihanblog.com/post/category/7

  پژوهش و پرسشنامه استاندارد … روش استفاده می شود ودر این روش ابتدا نمونه ای از گروه های

  پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – نمونه پرسشنامه مدیریت

  www.payannameha.blogfa.com/tag/نمونهپرسشنامه

  جهت دریافت پرسشنامه های استاندارد و … ای از نوع … دانلود نمونه پرسشنامه

  پرسشنامه – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  https://fa.wikipedia.org/wiki/پرسشنامه

  یک پرسشنامه تناوب غذایی، پرسشنامهای است که انواع … نمونههای استفاده از آن شامل …

  پرسشنامه استاندارد یا هنجار شده چیست؟

  www.sarakeshkar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=…

  … آنها به پرسشنامه ای روا … پرسشنامه های استاندارد دارای … نمونه هایی از

  پرسشنامه استاندارد صلاحیت های حرفه ای معلمان (محقق ساخته)

  pnueb1394.rozblog.com/post/3608/پرسشنامهاستاندارد

  پرسشنامه استاندارد صلاحیت های حرفه ای … مؤلفه های اصلی آن برگرفته از تحقیق … پرسشنامه

  پرسشنامه استاندارد – termeakhar.rozblog.com

  termeakhar.rozblog.com/post/3

  پرسشنامه های استانداردپرسشنامه میزان استفاده از بازی های رایانه ای … دانلود سه نمونه

  نمونه پرسشنامه پایان نامه

  bestparsian.ir/news/نمونهپرسشنامهایان-نامه

  نمونه ای از پرسشنامه طراحي شده پایان نامه هاینمونه پرسشنامه های استاندارد برای …

  باشگاه آماری ها و پرسشنامه های استاندارد – خلاصه ای از روش …

  stat7.blogfa.com/post/28/خلاصه-ایاز-روش-تحقیق…

  باشگاه آماری ها و پرسشنامه های استاندارد – خلاصه ای از روش تحقیق کیفی – وبلاگ رسمی حمیدرضا …

  پرسشنامه های روانشناسی – datakala.com

  www.datakala.com/…/t:پرسشنامه_های_روانشناسی

  پرسشنامه هایپرسشنامه استانداردپرسشنامه حاضر شامل چند محور و مجموعه ای از عبارت …

  نمونه پرسشنامه استاندارد مدیریت

  www.7gardoon.com/googleresult-نمونه+پرسشنامه

  تحلیل های پرسشنامهای انجام … آی تک استاندارد های … مشاهده نمونه ای از این …

  اهمیت پرسشنامه برای پایان نامه

  https://a080.net/اهمیت-پرسشنامه-برایایان…

  آی اس آی (isi) و … پرسشنامه های استاندارد و یا محقق ساخته را برای جمع آوری داده های از نمونه

  پرسشنامه استاندارد – datakala.com

  www.datakala.com/downloads/itemList/downloadtag_id:5439/t…

  پرسشنامه استاندارد … چند گزینه ای … بررسی میزان اثربخشی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت از

  همه چيز در مورد طراحي و اجراي پرسشنامه | علمي و پژوهشي

  www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان-خبرخوان-2/40…

  همچنین باید به انتخاب نمونه­ای از جامعه … تعدادی از سؤال­های پرسشنامه را … استاندارد

  دانلود پرسشنامه کامل رضایت از زندگی داینر :: بانک استخدام

  bank-estekhdam.blog.ir/1395/01/25/دانلود-پرسشنامه

  دانلود پرسشنامه کامل رضایت ازای دانلود نمونهپرسشنامه استاندارد

  مدیریت و آموزش – دانلود رایگان پرسشنامه

  educationalviewpoint.blogfa.com/post/25

  این وب در جهت ایجاد و گسترش تعامل حرفه ایپرسشنامه هایپرسشنامه ها استاندارد

  دانلود پرسشنامه – سایت علمی و آموزشی ایران تحقیق

  www.irantahgig.ir/?page_id=2847

  دانلود پرسشنامه های … پرورش می‌دهد و از رابطه‌ایهای سایت استاندارد ویژه و …

  مدیران آموزشی Educational Administrators

  edu-administrators.persianblog.ir/page/1

  دانلود پرسشنامه و فرم انتخاب معلم نمونهاز فناوری و آیپرسشنامه استاندارد های

  لیست پرسشنامه های روانشناسی – اطلاعات روانشناسی

  ravaninfo.persianblog.ir/post/34

  شامل دو نسخة استاندارد و نسخة … پرسشنامه شیوه های … مقابله‌ای از شوخ طبعی، نگرش …

  پرداخت | دانلود پرسشنامه و آزمون (استاندارد و رایگان)

  edu-admin.ir/پرداخت

  بنابراین توصیه می شود حتما از سایر کارت های … سازی پرسشنامه، آزمون … (استاندارد و …

  طراحی پرسشنامه محقق ساخته پایان نامه – دانلود چند نمونه

  design-questionnaire.blogfa.com/tag/دانلود-چند-نمونه

  پرسشنامه های استاندارد … تهیه یک نمونه پرسشنامه محقق … از پرسشنامه های

  نمایش دانلود پرسشنامه – Modir.ir

  www.modir.ir/Articles/T8P1.aspx

  … و بسیاری از زیر بخش های دیگر … پرسشنامه رفتار های کاری … پرسشنامه استاندارد

  پرسشنامهپرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

  azmonyar.persianblog.ir/tag/پرسشنامه

  هر کدام از شش فضیلت از مجموعه‌ای از این توانمندی‌هایاستاندارداز نوع پرسشنامه­های

  پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده – طراحی وب سایت

  https://netwebd.ir/پرسشنامهاستاندارد-انسجام…

  پرسشنامه استاندارد … در تمامی موقعیت های مشاوره ای و تحقیقاتی … نمونه ای کامل از

  پرسشنامه آزمون هوشی وکسلر کودکان

  filefarid.rozblog.com/post/45/پرسشنامه-آزمون-هوشی…

  نمونه واقعی از اجرا … آ زمون dass-21 فرمی کوتاه از پرسشنامه ای با همین … های ریاضی – استاندارد

        مطالب مرتبط

  درباره نویسنده:

  فرستادن دیدگاه

  نوشته‌های تازه

  آخرین دیدگاه‌ها

  × بستن تبلیغات