× بستن تبلیغات
اکتبر
14
2017

دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963

دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963

دانلود-پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت-1963دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 در 7 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

توضیحات کوتاه از متن:

پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت، شامل 21 جمله است که به آزمودني ارائه مي شود و بعد از اطمينان بخشيدن به وي در حفظ امانت داري پاسخ هاي ارائه شده از طرف آزمودني، از او خواسته مي شود با کمال صداقت، احساس و نگرش خود به هر يک از عبارات را با علامت زدن و انتخاب يکي از گزينه ها مشخص نمايد. سوالات آزمون داراي چهار گزينه: الف_ كاملا مخالفم، ب_ تقريبا مخالفم، ج_ تقريبا موافقم، د_ کاملا موافقم مي باشد، بر همين اساس اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. اين پرسشنامه نقطه برش ندارد و هر چه آزمودنيها در مقياسهاي مورد بررسي نمرات بيشتري بدست آورند بيشتر داراي آن صفت مي باشند. آزمون محدوديت زماني ندارد و به صورت گروهي اجرا مي شود، همچنین این پرسشنامه محدودیت سنی ندارد و از 16 سالگی به بالا قابلیت اجرا دارد.

شرح سایت روان سنجی: 12 گویه نخست، جهت گیری مذهبی بیرونی و 9 گویه بعدی جهت گیری درونی را می سنجد.

1- فکر می کنم مذهب تنها در هنگام غمها و بدبختی ها است که به من بیشترین آسودگی و آرامش را می بخشد.

الف – کاملا، مخالفم
ب- تقریباً مخالفم
ج – تقریباً موافقم
د –  کاملاً موافقم

2-یکی از دلایل این که به اماکن مذهبی می روم این اشت که چنین حضوری به استحکام روابط دوستانه من در اجتماع کمک می کند.
الف – کاملاً نادرست است
ب – تقریباً نادرست است
ج- تقریباً درست است
د- کاملاً درست است

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها:
21
تعداد مولفه:
مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)
روایی و پایایی:
دارد (داخلی و خارجی)
نحوه نمره گذاری:
دارد
منبع:
دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:
WORD و قابل ویرایش


چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده
پرينت بودن آن می باشد تا خريدار از خريد خود کاملا راضی باشد.

جهت دریافت و دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 لطفا ابتدا آن را خریداری نمایید


دانلود فایل

The post دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 appeared first on سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو.

لینک منبع و پست :

دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963


http://doc.lono.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-19/

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 – ofmas.ir
ofmas.ir/product-61244-Inventory-religious-orientation-Alport-1963.aspx‎Cachedدانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 گزارش تخلف برای پرسشنامه جهت
گیری مذهبی آلپورت 1963. پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963. فروشنده فایل.
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، دانلود مقیاس جهت … – ایران سنجه
www.iransanjeh.ir/…/پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت-21-سوالی‎Cached
Similar11 ماده آن مربوط به جهت گیری بیرونی و 9 ماده آن به جهت گیری مذهبی درونی است. فگین
(1963) یک نسخه 21 ماده ای ساخت که تمام گزینه های پرسشنامه آلپورت در آن انتخاب …
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت – روانسنجی نسیم فردا
psyexamoex.blogsky.com/…/پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت-‎Cached
Similar5 دسامبر 2013 … پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت: این پرسشنامه دارای 20 ماده بوده و جهت گیری …
فگین در سال 1963 یک نسخه 21 ماده ای ساخت و تمام گزینه های پرسشنامه … همچنین
برای دانلود راحت تر این پرسشنامه میتوانید در کانال تلگرامی ما عضو …
دانلود فایل ( پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963)
af1zc.nikandlc.ir/
دانلود فایل ( پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963)
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 | دانلود پایان نامه پروژه …
payanamh.avablog.ir/tag/پرسشنامه+جهت+گیری+مذهبی+آلپورت+1963
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 | دانلود پایان نامه پروژه پرویزال مقاله
تحقیق نمونه سوال جزوه – دانلود پایان نامه پروژه پرویزال مقاله تحقیق نمونه سوال جزوه.
[PDF] جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان
pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-448-fa.pdf‎Cachedﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻫﺎ ﺑﺎ دو آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ آﻟﭙﻮرت و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. GHQ). ) ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . اﻳﻦ آزﻣﻮﻧﻬﺎ. ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﭘﺲ ا. ز
ﻧﻤﺮه.
[PDF] ( ﺑﯿﺮوﻧﯽ – دروﻧﯽ ) ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﯿﺮي زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﻬﺖ رﺿﺎ – زن و مطالعات خانواده
jwsf.iaut.ac.ir/article_519773_938966778e6ead0532ef956e2cfaafa5.pdf‎Cachedدروﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ….. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﮕﻦ. ) 1963(. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ. 2/0. ﺑﻮد. ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه آﻟﭙﻮرت. ) … در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ. 939/0. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪه.
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ( دروﻧﻲ – ﺑﺮوﻧﻲ ) – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6002013880105.pdf‎Cached
Similarآﻟﭙﻮرت. ) 1963(. ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺪأ دروﻧﻲ و ﻧﻪ ﻣﺒـﺪأﺑﺮوﻧﻲ، ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ را ﺑﻬﺒـﻮد. ﻣﻲ. ﺑﺨﺸﺪ . ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ …. آﻟﭙﻮرت،. ).1967. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ دروﻧﻲ. و ﺑﺮوﻧـﻲ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﺔ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ ﺟﻬـﺖ
.
جهت گیری مذهبی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=جهت+گیری+مذهبی&topic…‎Cachedاثربخشی گروه درمانی معنوی-مذهبی بر جهت‌گیری مذهبی، مقابله مذهبی، افسردگی و ….
پایبندی مذهبی جان بزرگی (1387)، پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت (1963) و …
رابطه کیفیت زندگی و جهت‌گیری مذهبی با اضطراب مرگ
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/564139‎Cachedهدف این پژوهش بررسی رابطۀ کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ در …
مرگ تمپلر(1970)، مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت (1963) و پرسشنامه کیفیت …
جهت‌گيري مذهبي و مركز كنترل بيروني، ارائة الگوي شادكامي در دانش‌آموزان …
www.academia.edu/…/جهت_گيري_مذهبي_و_مركز_كنترل_بيروني_ارائة_الگوي_شادكامي_در_دانش_آموزان‎Cached
Similarconnect to download … ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ، اراﯾﻪ اﻟﮕﻮي ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻧﺮﮔﺲ ﺷﻔﯿﻌﯽ 1 ﻓﺎﻃﻤﻪ … داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ روش ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از ﺑﯿﻦ ﻣﺪارس ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮﺳﻒ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،1390-91 ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻟﭙﻮرت ،(1963، ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﻨﺘﺮل ….. ﻫﺮ ﺳﻮال اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ داراي ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ، ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
وﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ‪‬ …
[PDF] The relationship between personal ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﺨﺼﻲ، ﺟﻬﺖ اﺑﺘﻜﺎر ﺔ راﺑﻄ …
journals.khuisf.ac.ir/jsr-p/article-1-354-fa.pdf
ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﺔ. ﺟﻬــﺖ. ﮔﻴــﺮي ﻣــﺬﻫﺒﻲ. (. آﻟﭙــﻮرت،. )1968. ، ﻣﻘﻴــﺎس. ﺳــﺮﻣﺎﻳ. ﺔ. اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ …
ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﺔ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ. (. ﭘﺘﺮﺳﻮن،. ) 1963. ﺑﻮد . داده. ﻫﺎ از. ﻃﺮﻳﻖ ﺿـﺮﻳﺐ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و
رﮔﺮﺳﻴﻮن …
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963
cero.ir/product-354071-پرسشنامه-جهت-گيري-مذهبي-آلپورت-1963.aspx
دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 گزارش تخلف برای پرسشنامه جهت
گیری مذهبی آلپورت 1963. پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963. فروشنده فایل.
فصلنامه روانشناسي، شماره 35 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1383&Number=35‎Cached
Similarمقايسه سبك دلبستگي دانشجويان داراي جهت گيري مذهبي دروني و بيروني مرجان
خوانين زاده ، دكتر جواد اژه اي ، محمدعلي مظاهري ص 227 چکيده مشاهده متن [PDF 916KB].
[PDF] رابطـه جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی در بین زنان مجرد و متأهل شهرقم
www.ensani.ir/storage/Files/20160712134840-9419-66.pdf‎Cached12 جولای 2016 … ابزار پژوهش، پرسش نامه های جهت گیری مذهبی آلپورت و فگین و پرسش نامه … بین جهت
گیری مذهبی بیرونی و رضایت از زندگی رابطه معناداری دیده نشد.
[PDF] جهتگیری دینی و جهتگیری پرسشگری دانشجویان دانشگاه صنعتی …
journal.irphe.ir/article-1-1644-fa.pdf‎Cachedﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت. ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي دﯾﻨﯽ داﻧﺸ. ﺠﻮﯾﺎن. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺟﻬﺘﮕﯿﺮي. دﯾﻨﯽ. ﭼﻨﺪ ﺑ ﻌﺪي ﺑﮏ و ﺟﯽ ﺳﺎپ. (Beck
& … آﻟﭙﻮرت. : آﻟﭙﻮرت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﻈﺮي ﺧﻮد ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. ﺟﻬﺘﮕﯿﺮﯾ. ﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ … در
ﺑﺎره. ﺟﻬﺘﮕﯿﺮي. دﯾﻨﯽ ﺑﺮوﻧﯽ و. 9. ﮔﺰﯾﻨﻪ آن. در ﺑﺎره. ﺟﻬﺘﮕﯿﺮي. دﯾﻨﯽ دروﻧﯽ. اﺳﺖ. و در ﺳﺎل. 1963. ﻓﮕﯿﻦ.
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 – فراسو
farasoo.cloudsite.ir/پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت-1963/
14 ژوئن 2016 … دانلود پروژه و مقاله … پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 در 6 صفحه ورد قابل
ویرایش با فرمت doc. نظرات این مطلب قفل شده است. . Search.
[PDF] ارتباط بین جهت گیری مذهبی و عملکرد خود مراقبتی در بیماران دیابت …
journal.nkums.ac.ir/article-1-601-fa.pdf‎Cached9 سپتامبر 2015 … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒ. ﺘﯽ ﺗﻮﺑﺮت و ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻟﭙﻮرت ﺑﻮد
. داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار. SPSS 18. وارد ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ …
فروشگاه فایل دانشجویی – مطالب ابر پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت
fardin123.mihanblog.com/…/پرسشنامه+جهت+گیری+مذهبی+آلپورت‎Cachedپرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc.
دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963. جهت گیری مذهبی آلپورت جهت گیری …
رابطه کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ
www.virascience.com/thesis/564139/‎Cachedبرای دسترسی به نمونه پژوهش، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و
حجم نمونه در … مقیاس اضطراب مرگ تمپلر(1970)، مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت (
1963) و پرسشنامه کیفیت زندگی 36SF. … 15 صفحه اول این منبع قابل دانلود می
باشد.
[PDF] ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ
psyedu.toniau.ac.ir/article_6763_d79870f3fc85c1c27cc0c2cb35a29dbc.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن. ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ. و. ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺪاﺣﻲ. 1*. ،
ﻣﻨﺎ ﺻﻤﺪ زاده. 2 … ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده،. از. ﻣﻘﻴﺎس. ﻫﺎي ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ. (. آﻟﭙﻮرت،. ) 1950. و
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ. PWI. (. ﻛﺎرول،. )1988 ….. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﻲ. 1. ﻛﺎرول. )1998( ….
آﻟﭙﻮرت. 1963(. ) اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﺗﻨﻬﺎ. ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ دروﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ. ﺑﺨﺸﺪ. (. آﻟﭙﻮرت،.
1963.
رابطه جهت گیری مذهبی با عوامل شخصیّت
www.hawzah.net/fa/…/رابطه-جهت-گیری-مذهبی-با-عوامل-شخصیّت‎Cached
Similarاین پژوهش رابطه بین عوامل 16 گانه شخصیّت و جهت گیری مذهبی دانشجویان یکی … در
این بین، علاقه های پژوهشی روان شناسان بزرگی همچون آلپورت (Allport)، یونگ (Jung.
… ریجانگ 1965)، گرایش مذهبی و ادای مذهبی (لنسکی 1963)، پرسشنامه نگرش مذهبی …
مقاله رابطه زندگی در زمان حال و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه …
https://www.civilica.com/Paper-PSYI01-PSYI01_059=رابطه-زندگی-در-زمان-حال-و-کیفیت-زندگی-در-دانشجویان-دانشگاه-سیستان-و-بلوچستان…‎Cachedراهنمای دانلود فایل کامل این مقاله … خرید و دانلود PDF مقاله … و ویسکانسین،1995) و
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت (1963) مورد ارزیابی قرار گرفتند، برای تجزیه …
جديدترين و بروزترين مرجع فايل و پايان نامه هاي دانشجويي و كامل ترين …
www.tebyan.net/Weblog/filer/default.aspx?Query=
دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1950 · پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند
محمد خانی و همکاران. پرسشنامه مهارت زندگی شامل ۱۴۴ سؤال بوده و ۱۹ خرده مقیاس را …
بررسي تطبيقي جهت‌گيري ديني (دروني و بيروني) با سلامت روان و …
ravanshenasi.nashriyat.ir/node/163‎Cached
Similar18 فوریه 2013 … براي جمع‌آوري داده‌ها از سه پرسش‌نامه باورهاي غيرمنطقي، سلامت روان و پرسش‌نامه …
مقياس جهت‌گيري ديني آلپورت: آلپورت و راس در سال 1950م اين مقياس را براي ….. and
Mental Health”, Journal of Religion and Health; 2: 1963, 187-92.
[PDF] تأثير زيارت بر ابعاد مثبت و منفي احساس تنهايي دانشجويان
www.sccr.ir/UserFiles93/rahbord/33/5.pdf
پرسش نامه احساس تنهایی معنوی ـILQپرسش نامه احساس تنهایی ایرانی ). ( و مقیاس جهت
… افرادی که جهت گیری مذهبی پایین تری داشــتند، موجب کاهش ابعاد منفی ….. )1963(
دو نوع 1بیانگر تأثیر منفی مذهب بر ســالمت روان هستند. در این راستا آلپورت. جهت …
ایران لابی (فروشگاه فایل) – دانلود پرسشنامه,نمونه پرسشنامه,طرح …
iranlabi.ir/‎Cached
Similarدانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 , دانلود دانلود پرسشنامه جهت گیری
مذهبی آلپورت 1963 , خرید دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 دانلود …
پرسشنامه – موسسه پژوهشی ارتقاگران هزاره سوم ایرانیان
hezareh-sevom.ir/page/18745‎Cached27 آگوست 2016 … پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت 1963. 235. پرسشنامه جو توانمندسازي اسکات و
ژافه . 236. پرسشنامه جو سازماني 1 . 237. پرسشنامه جو سازماني 1.
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ – مروری بر تحقیقات روانشناختی
www.ropr.blogfa.com/90024.aspx‎Cached
Similarپرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت: این پرسشنامه دارای 20 ماده بوده و جهت گیری مذهبی
بیرونی(11 ماده) ودرونی(9 ماده) را می سنجد. فگین در سال 1963 یک نسخه 21 ماده ای
ساخت و تمام گزینه های پرسشنامه الپورت را در آن بکار برد و علاوه بر … دانلود
پرسشنامه.
کتابخانه مدرسه فقاهت – نشریه روانشناسی و دین – موسسه آموزشی پژوهشی …
lib.eshia.ir/10248/19/7‎Cached[33] همان‌گونه كه آلپورت نيز مذهب را يكي از عوامل بالقوه براي سلامت روان مي‌دانست و
عقيده …. در سال 1963، فگين،[78] يك نسخه 21 ماده‌اي ساخت كه همة گزينه‌هاي پرسش‌نامه
آلپورت در آن …. با توجه به جدول، بين جهت گيري مذهبي(دروني/ بيروني)، سبك‌هاي
مقابله …
[PDF] ارتباط باورهای مذهبی ، سلامت روان، عزت نفس و خشم در افراد عادی و وابسته
hnmj.gums.ac.ir/article-1-27-fa.pdf‎Cachedﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي. ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻟﭙﻮرت، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ. (. GHQ-12. ،). ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ رزﻧﺒﺮگ و ﺧﺸﻢ ﺑﺎس و
ﭘﺮي … ﺳﻮال آن ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي دروﻧﯽ و. 9. ﺳﻮال آن. ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي. ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﻣﯽ. ﺳﻨﺠﺪ . در ﺳﺎل. 1963. ﻓﮕﯿﻦ.
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت – مادسیج
madsg.com/پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت/‎Cached
Similar21 ژانويه 2015 … دریافت پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (به همراه دو مقاله بیس … آلپورت و
راس در سال ۱۹۵۰ این مقیاس را برای سنجش جهت گیری های درونی و …
[PDF] ﮔﯿﺮى دﯾﻨﯽ، و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﮕﺰاﮐﻮ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ – مطالعات اسلام و روانشناسی
islamicpsy.rihu.ac.ir/pdf_889_f0e90e65fbfdd9c73b6a46d0cf0b4e4e.html‎Cached
Similarﺟﻬــﺖ. ﮔﯿــﺮى دﯾﻨــﯽ ﺑــﻮد. 235. داﻧﺸــﺠﻮى اﯾﺮاﻧــﯽ و. 226. داﻧﺸــﺠﻮى ﻟﻬﺴــﺘﺎﻧﯽ ﺑــﻪ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼــﯿﺖ
. ﻫﮕﺰاﮐﻮ … ﺗﺠﺪﯾـﺪ. ﻧﻈﺮﺷـﺪه. ﺟﻬـﺖ. ﮔﯿـﺮي. دﯾﻨـﯽ. (. ﻫﯿـﻞ،. 1999. ،). ﻣﻘﯿ. ﺎس. ﻫﺎي. ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
. رﯾﻒ … 1963. ؛ ﻧﻘﻞ از: ﮔﻠﺪﺑﺮگ،. 1995. ) ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد. ﭘﺲ از آن، ﺑﻪ. وﯾﮋه در دﻫـﻪ ﻫﺸـﺘﺎد و
…. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮى دﯾﻨﯽ. 1. آﻟﭙﻮرت ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸـﻪ ﯾـﺎد ﺷـﺪه. اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻟﭙﻮرت، اﻧﮕﯿﺰه.
پرسشنامه رایگان بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و ميزان شادكامي …
questionnaire1.com/the-relationship-between-religious-orientation-with-happiness-questionnaire/‎Cachedپرسشنامه رایگان بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و میزان شادکامی. تاریخ انتشار : ۱۱
آذر ۱۳۹۴. موضوع : پرسشنامه روانشناسی,دانلود پرسشنامه رایگان … ابزارهای سنجش در
این تحقیق پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بوده …
[PDF] داﻧﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﮔﺮاﻳﺶ در
ssi.iauctb.ac.ir/article_512097_6486e8198d6a8f9de61a9ea74c579509.pdf‎Cachedﺧﻼﻗﻲ، ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗـﻲ، ﭘﺎﻳﺒﻨـﺪي ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﺑـﻪ ارزش …
1963(. ) ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻧﺪ. « ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮاز اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻮدﻛﺎن …. اﺧﻼﻗﻲ دو
ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺮس از ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ و دﻳﮕﺮي ﺑـﻪ … آﻟﭙﻮرت و ﻓﺮﺗـﻮن. 3
… ﺗﺤﻘﻴﻖ در ارزش ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ارزش ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻖ زﻳﺒﺎ ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
دﻳﻨﻲ.
نمونه چک لیست درس اول و دوم علوم تجربی ششم | کلاس آزاد تیز هوشان
kelaseazad.ir/نمونه-چک-لیست-درس-اول-و-دوم-علوم-تجربی-ش/‎Cached2,245 views; ‍طرح درس سالانه ی ریاضی جدید ششم ۱۳۹۵ – 2,131 views; دانلود فایل …
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 · پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) …
[DOC] هوش هیجانی و شادکامی – پروژه بیست – پروژه ، مقاله ، پایان نامه ، برنامه …
www.prozhebist.ir/…/بررسي-رابطه-بين-شادكامي-و-سلامت-روان-در-بين-دانشجويان.docx‎Cached
Similarسلامت روان، يعني پيش گيري از بيماريهاي رواني كه پيشگيري به معني وسيع … با
توجه به شيوع بيماري رواني در جامعه اهميت تلاش در جهت اعتلاي سلامت رواني افراد هر
اجتماعي بارزتر مي گردد. ….. يونگ7 (1875)، آلپورت8 (1897)، و انسان گراياني مازلو9
(1908)، اين ديدگاه را پذيرفته اند. … نظريه اريکسون13 (1963) در ارتباط با سلامت :.
حرير دانلود
harirdl.monoblog.ir/archive1395-2-1.html‎Cachedحرير دانلود – … پرسشنامه استاندارد خودكارآمدي عمومي (شرر و همكاران، 1984) – پروژه
مالي بررسي مجتمع ….. پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت 1963 – شبيه سازي و آموزش

دین آنلاین – آیا دینداری و فهم دینی تابع شخصیت افراد است؟ نقدی بر …
www.dinonline.com/doc/article/fa/6693/‎Cached17 سپتامبر 2016 … برای نمونه، آیا نظریۀ پنج عاملی شخصیت میتواند ماهیت دو ساختار دین و معنویت را
مشخص کند؟ … رویکرد صفتی آلپورت به ساختارهای دین و معنویت در الگوی پنج
عاملی …. (کاستا و مکری، 1992) نوعی پرسش‌نامة خودسنجی ویژگی‌های شخصیتی …..
شِرست (1963) اصطلاح روایی افزایشی را برای این حالت وضع کرد.
[DOC] فصل اول – دانشگاه علوم پزشکی تهران
research.tums.ac.ir/reports/87-04-30-7777/Spiritualfinalreport.doc‎Similarريچاردز و برگين (1997) دلايل زير را براي استفاده از درمان معنوي بيان داشته اند: …
معنويت را در جامعه تشخيص داده و از آن ها براي درمان و شكوفايي مراجعان خود كمك گيرند.
… همان طور كه در عرفانِ اسلامي (مثلاً مولوي) و در روان شناسي اعماق (مثلاً يونگ، 1963،
….. آلپورت معتقد بود که ما می توانیم موضع مذهبی افراد را بر اساس دو نوع نگرش طبقه

انجام پایان نامه،پروپزال،تحقیق – پایان نامه و تحقیق آماده
saraieandishe.blogfa.com/post/16‎Cached
Similarبرای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق، پرسشنامه های ویژگی شخصیتی،
تعهد ….. فروید (1927-1963) را به عنوان مهمترین نظریه پرداز روانشناختی در دهه های اول
قرن حاضردر … از ديدگاه آلپورت جهت گيري مذهبي به دو صورت بيروني و دروني مي
باشد.
[DOC] روان سلامت.doc
site-daneshjo.persiangig.com/document/…/روان%20سلامت.doc‎Cached
Similarدر اين راه بزرگان مذهبي ما و همچنين دانشمندان علوم پزشکي از دير باز بر مبحث سلامت
… با توجه به شيوع بيماري رواني در جامعه اهميت تلاش در جهت اعتلاي سلامت رواني …
مفاهيم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ – 28 : …. نظريه اريکسون[15][18] (
1963) در ارتباط با سلامت : …… 20- توانايي تصميم گيري درباره مسائل را داشته ايد؟
رويکردهاي خلقي شخصيت – راسخون
rasekhoon.net/article/show/159441/رويکردهاي-خلقي-شخصيت/‎Cachedبدين ترتيب، با نتيجه گيري هاي مشابه، محل استقرار تواناييها و تمايلات را در …
آلپورت اولين کسي است که در آمريکا نظريه صفات را براي مطالعه شخصيت به کار
برده است. ….. پرسشنامه شخصيتي آيزنک يکي از اين آزمونهاست (آيزنک و آيزنک،
1963).
مقاله فارسی . دانلود مقاله بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش …
7maghale.sellfile.ir/prod-426680-دانلود+مقاله+بررسی+رابطه+عزت+نفس+و+خلاقیت+بین+دانش+آموزان+دختر+و+پسر.html‎Cachedپس نکته مهم در این دو نقل قول جهت علیتی بین عزت نفس و پیشرفت /خلاقیت است.
… برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی ، قدرت تصمیم گیری و ابتکار ، خلاقیت و
سلامت … از عزت نفس نمره ایست که هر فرد از پرسشنامه کوپراسمیت می گیرد به عنوان
عزت … بکر 1963 معتقد است که نیاز به عزت نفس فقط از آن انسان است و وجود آن بدان

[DOC] فهرست مطالب
www.payaname.com/dl/uploads/1461743351.doc‎Cached
Similarپس نکته مهم در این دو نقل قول جهت علیتی بین عزت نفس و پیشرفت /خلاقیت است.
…. هر فرد از پرسشنامه کوپراسمیت می گیرد به عنوان عزت نفس کلی فرد محسوب شده و
نمره … بکر 1963 معتقد است که نیاز به عزت نفس فقط از آن انسان است و وجود آن بدان
دلیل … هنگامیکه به ارزشیابی خودپندارتان می پردازید برای تصمیم گیری راجع به …
شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (mmpi) و mmpi-2 – رابطه شخصیت با …
robabnaz6.persianblog.ir/…/شخصیت_سنج_چند_وجهی_مینه_سوتا_(mmpi)_و_mmpi-2‎Cached
SimilarMMPI را می توان رایجترین پرسشنامه شخصیت یا تشخیص روانی ” 3 “. … عیادت
کنندگان بیمارستانها، افراد بهنجاری که به “اداره آزمون گیری دانشگاه مینه سوتا” …
برای نمونه، در یک کوشش ناموفق برای کسب قدرت تفکیک رضایت بخش میان طبقات
… لنیون، 1968؛ مارکز و سیمن، 1963) و نوجوانان (مارکز و سیمن و هالر، 1974) پرورش
یافت.
دکتر محمد درخشانی – روان شناسی اجتماعی
www.dr-derakhshani.blogfa.com/post-57.aspx‎Cached
Similarتعريف آلپورت از روان شناسي اجتماعي : با جزئي استثنائات، روان شناسي … روشهاي
تحقيق (روان شناسي اجتماعي ) ويژگي هاي روش علمي: 1- طرح يک سوال جهت بيان مسئله
… و دشوار بودن تحليل داده ها لزوم دقت در نمونه گيري مناسب از اطلاعات وجود اطالعات ضد
و … الف – شفاهي ( مصاحبه ) ب – کتبي ( پرسشنامه ) مزايا و معايب تحقيق زمينه يابي

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

× بستن تبلیغات