× بستن تبلیغات
نوامبر
27
2017

تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری

دانلود تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری, خرید تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری

تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری
⭐️⭐️⭐️

تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری

تحلیل-اثرات-فرهنگی-و-اجتماعی-گردشگریچکیده
گردشگری پدیده ای است که با انسان و انگیزه ها، خواسته ها، نیازها
و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه است ارتباط دارد. می توان گفت محرک
اصلی گردشگری، اختلاف فرهنگ هاست. فرهنگ با نفوذ پرتوان خود، می تواند
ماهیت، هدف، ساختار و کارکرد گردشگری را توضیح دهد. گردشگر و میزبان دارای
فرهنگ و الگوهای اجتماعی متفاوتی هستند و در زمان گردش با هم تعاملاتی
دارند. تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن ها بر یکدیگر دارای اهمیت ویژه ای است.
در مقاله حاضر با استناد به مطالعات مختلف با روشی شناختی – تحلیلی به
بررسی اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری می پردازیم تا ضمن شناخت ابعاد
گردشگری، اثرات آن را بر فرهنگ و اجتماع نشان دهیم. نتایج تحلیل نشان می
دهد گردشگری نقش مهمی در ایجاد تغییرات فرهنگی دارد، هم باعث رواج و تقویت
عناصر فرهنگی مثبت می شود و هم ناهنجاری اجتماعی در یک فرهنگ را ایجاد می
کند.

مقدمه

طبیعت گردشگری در هر جامعه، متأثر از عوامل
پیچیده و درهم تنیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. به عبارت دیگر
گردشگری دارای ابعاد مادی و معنوی است که هر کدام می توانند دیگری را مجذوب
خود نمایند. در عین حال که می توان گردشگری را یک صنعت و فعالیت اقتصادی
دانست (یا مجموعه ای متشکل از صنایع به هم مرتبط)، همچنین مجموعه ای است
پیچیده و متشکل از پدیده های اجتماعی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم (حتی
قبل از اقتصاد) فرهنگ و اجتماع را تحت تأثیر می گذارد. به قول مک کانل
گردشگری زمینه اصلی تولید اشکال جدید فرهنگی است، گردشگری آمیزه ای از
فعالیت های صرفاً تجاری نیست، بلکه همچنین بیان ایدئولوژیک تاریخ، طبیعت و
سنت است؛ بیانی که قدرت آرایش دوباره ی فرهنگ و طبیعت را بر اساس نیازهای
خود دارد (برنز: ۱۲۵:۱۳۸۵).

در دوران معاصر گردشگری به واقعیت مهم
اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است، فعالیتی است که با انسان و انگیزه ها،
خواسته ها، نیازها و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه است ارتباط دارد.
فرهنگ با نفوذ پرتوان خود، می تواند به بهترین صورت ماهیت، هدف، ساختار و
کارکرد گردشگری را توضیح دهد.

شیوه های زندگی فرهنگ های دیگر و
اختلاف فرهنگ ها، جاذبه و محرک اصلی گردشگری و از اصلی ترین انگیزه های
حرکت مردم است. بدون فرهنگ که تفاوت ها را ایجاد می کند همه جا شبیه به هم
بنظر می رسد. فرهنگ عاملی است برای ایجاد میل یا نیاز به سفر و سیاحت و از
سوی دیگر نقشی اساسی در تعیین رفتارها، نگرش ها، ارزش ها و شیوه های زندگی
مردم دارد. بدین ترتیب گردشگری و فرهنگ رابطه لاینفکی دارند و انسان به
عنوان خالق و حامل فرهنگ، ماهیت و جهت گردشگری را تعیین می کند و باید در
محور ضرورت تحلیل و بررسی گردشگری قرار بگیرد. به عبارتی گردشگری ‘وابسته
به انسان’ (people dependent) و ‘انسان محور’ (people oriented) است.

ورود
گردشگران به یک مقصد روابط و تعاملاتی بین آنان و میزبانان ایجاد می نماید
که یک بعد این رابطه، فرهنگی است.گردشگران هنگام عزیمت به یک مقصد، ابتدا
با فرهنگ آن مقصد روبرو می شوند و بدین ترتیب گردشگری به عنوان پدیده ای
است فرهنگی نقش مهمی در ایجاد تغییرات فرهنگی بر عهده دارد.

دانلود فایل

————————–

در صورتی که در روند خرید و یا دانلود فایلی مشکلی داشتید از طریق تلگرام به صورت ۲۴ ساعته  با شماره ۰۹۲۱۴۰۸۷۳۳۶ در تماس باشید

————————-

فروش لایک اینستاگرام   فروش فالوور اینستاگرام 

 اگر به فکر برند سازی در اینستاگرام هستید یا فروشگاه دارید یا دوست دارید  پست های اینستاگرامتون چندین هزار لایک داشته باشه  از طریق تلگرام سفارش >> 09214087336   در ارتباط باشید

کسب درآمد از اینترنت   سایت آگهی رایگان   افزایش ممبر کانال تلگرام تبلیغ کانال تلگرام
دانلود پیشینه تحقیق پایان نامه  دانلود پرسشنامه   دانلود طرح توجیهی    سایت مقاله

نوشته تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری اولین بار در سایت مقاله. پدیدار شد.

لینک منبع و پست :

تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری


http://sitemaghaleh.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c/

مقاله تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری : تی پی بین
https://www.tpbin.com/article/03571‎Cached
Similarدر مقاله حاضر با استناد به مطالعات مختلف با روشی شناختی– تحلیلی به بررسی
اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری می‌پردازیم تا ضمن شناخت ابعاد گردشگری،
اثرات …
مقاله تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری – سیویلیکا
https://www.civilica.com/Paper-TMSD01-TMSD01_083=تحلیل-اثرات-فرهنگی-و-اجتماعی-گردشگری.html‎Cachedگردشگری پدیده ای است که باانسان و انگیزه ها خواسته ها نیازها و آرزوهای اوکه منبعث از
فرهنگ جامعه است ارتباط دارد می توان گفت محرک اصلی گردشگری اختلاف فر…
[PDF] ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ghasemi57.persiangig.com/غني%20سازي%20بهمن%201.pdf‎Cached
Similarﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي moghadam. ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺮادی. ﭼﮑﯿﺪه. ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺪﯾﺪه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧﺴﺎن و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و آرزوﻫﺎي او ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط. دارد.
[PDF] اﺛﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
shemirangardi.ir/Portals/0/asarate-egtemaeie-ghardeshgari.pdf‎Cached
Similarﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ …… از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﺤﻠﻲ ﻫﻴﭻ ﺑﺮداﺷﺘﻲ درﺑﺎره ي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺣﻤﺎم آب. ﮔﺮم.
اثرات فرهنگی گردشگری – تالار گفتمان بانک تور و گردشگری
forum.kalout.ir/f38/اثرات-فرهنگی-گردشگری-870/‎Cached
Similar8 آگوست 2016 … در مقاله حاضر با استناد به مطالعات مختلف با روشی شناختی – تحلیلی به بررسی
اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری می پردازیم تا ضمن شناخت …
اثرات گردشگری – میراث فرهنگی استان اصفهان
isfahancht.ir/TourismFa.aspx?p=307‎Cached
Similarاثرات زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و . …. بار در سال 1960 در ایالات متحده آمریکا
برای تحلیل ارزش- منافع ابداع گردید. …. اثرات فرهنگی- اجتماعی گردشگری.
تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری |1102| زمان دانلود
timedownload.wexfiles.ir/timedownload/1102/html‎Cached17 نوامبر 2017 … در مقاله حاضر با استناد به مطالعات مختلف با روشی شناختی – تحلیلی به بررسی
اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری می پردازیم تا ضمن شناخت …
ارزیابی اثرات توسعه گردشگری فرهنگ محور در تغییرات اجتماعی …
sppl.ui.ac.ir/article_16001.html‎Cachedدر واقع آثار فرهنگی و اجتماعی گردشگری از جمله مهم‌ترین ملاحظات توسعه … حاصل از
گردشگری به دو صورت مثبت و منفی می‌باشد که در بررسی و تحلیل اثرات آن بر جامعه

فایل word مقاله تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری – فایل 20
ppt.b0a.ir/paper250802‎Cached1 نوامبر 2017 … فایل word مقاله تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری دارای 13 صفحه می باشد و
دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ …
تحلیل اثرات گردشگری بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
bst.jrl.police.ir/content.php?pagename=show-article…id…‎Cached
Similarتحلیل اثرات گردشگری بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نواحی روستایی
… عمیق بر زمینه های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و مؤلفه های کلیدی گردشگری …
گردشگری – تحليلي بر آثار فرهنگي گردشگری
touristy.blogfa.com/post-60.aspx‎Cached
Similarدر حال حاضر، روشن شدن ابعاد گوناگون پديدة گردشگری، رفته رفته توجه به جانب
مسائل فرهنگي و اجتماعي آن معطف مي‌شود. در اين مقاله، وجوه متعدد فرهنگي گردشگری
مورد …
SID.ir | سنجش تاثيرات اقتصادي، اجتماعي – فرهنگي و زيست محيطي …
www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=126450‎Cached
Similar… سنجش تاثيرات اقتصادي، اجتماعي – فرهنگي و زيست محيطي توسعه گردشگري …
از نظر ماهيت و روش، از نوع تحقيقات توصيفي – تحليلي و همبستگي به شمار مي آيد.
[PDF] بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری و پیامدهای آن دریک …
https://jfaup.ut.ac.ir/pdf_36368_6dd949283453276da8a6872364a414a7.html‎Cached
Similarتأثیرات گردشگری، ظرفیت تحمل گردشگری، نگرش جامعه میزبان، تئوری مبادله
اجتماعی، نظریه. انگیزه های … متع دد، پیامدهای مختل ف زیست محیطی، اجتماع
ی و فرهنگی … اجتماعی گردشگری در قالب رویکردی تحلیلی جهت شناسایی
برخی.
[PDF] ر ابعاد فرهنگی و اجتماعی گردشگری بررسی تأثی استان کرمان جعفر …
pdfarchive.ir/pack-24/Do_3651394H0119.pdf‎Cachedگردشگری از اختالف فرهنگ ها و الگوهای اجتماعی متفاوت نشأت می گیرد. در مقاله …
تحلیلی به بررسی اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری استان کرمان می پردازیم تا.
[PDF] بررسی تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری شهری از … – علوم جغرافیایی
geographic.sinaweb.net/article_528056_0b87b95eea4a4180de8d34a2350181f2.pdf‎Cachedبررسی تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری شهری از دیدگاه شهروندان. ) مطالعه موردی ….. ،
اجتماعی و فرهنگی و ساماندهی صنعت گردشگری در زنجان موثر واقع شود. طیبی و …
[PDF] روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎﺻﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓ – پرتال جامع علوم انسانی
www.ensani.ir/storage/Files/20150131133622-9745-89.pdf‎Cached
Similar31 ژانويه 2015 … ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻮر در ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ … ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دوي. آن … ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری
gardeshgari2.blogfa.com/‎Cachedتحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری – … موقعیت ایران در گردشگری. موقعیت
ایران در ادامه مطلب · + نوشته شده در پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 21:32 توسط دوستان …
مطالعات اجتماعی گردشگری
journalitor.ir/‎Cachedارزیابی اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مورد مطالعه: شهر بانه)
563 KB … تحلیل رفتار خرید سوغات در میان زائران شهر مشهد 697 KB …
[PDF] بررسی نقش و اثرات گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر – معماری و …
www.armanshahrjournal.com/article_32688_a1ba35b5746135a6575bd6133217fc3f.pdf‎Cached
Similarنمونه ای از تجارب جهانی در زمینه بررسی تحلیل تأثیرات گردشگری بر ادارک ساکنان،
…. می شود که منجر به اضمحالل فرهنگی– اجتماعی و ارزش ها و باورهای سنتی جوامع …
تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری – فروشگاه و بازاریابی
shop.18blog.top/تحلیل-اثرات-فرهنگی-و-اجتماعی-گردشگری.html‎Cached28 ا کتبر 2017 … Not Found Any Result for : تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری. Similar
Words may have result : منبع : shop.18blog.top. ادامه مطلب ” تحلیل …
پرسشنامه تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری شهری – مرجع مقالات فارسی
filesell.epizy.com/product/376350‎Cachedدر واقع برند یک شهر در گردشگری لبه برنده شهر در رقابت‌های اقتصادی و اجتماعی . …
بررسی و تحلیل اثرات فرهنگی گردشگری در راستای توسعه پایدار Fulltext 2485.
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن: ﻧﻤﻮﻧ ا – جغرافیایی سرزمین
sarzamin.srbiau.ac.ir/article_7934_967528eb8a7f8da4e3ee793c9a8a90fd.pdf‎Cachedﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ از … اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. -. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻋﺪم ﺣﻀﻮر و
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻣﺤﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ …. در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ …
[PDF] گردشگری ورزشی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان
smrj.ssrc.ac.ir/article_680_430cc8d4269e9ae4ad50429909d8c42f.pdf‎Cached
Similarده هاي جمع آوري شده را جهت انجام تحليل عاملی اكتشافی تاً. یيد می. -. كرد. … گردشگری.
به. دليل. تأثيرات. مثبت. اجتماعی، فرهنگی. و. اقتصادی بویژه درآمدزایی. و. تأثير.
تأثیرات اقتصادی گردشگری تجاری بر مناطق شهری، مطالعه موردی شهر بانه
grup.journals.pnu.ac.ir/article_43_0.html‎Cached
Similarهدف این مقاله بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری تجاری بر شهرها بوده و اینکه
… نیز در آنها در زمینه‌های فضایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوجود آمده است.
[PDF] بررسی پایداری اجتماعی فرهنگی توسعه گردشگری؛ مطالعه موردی …
www.jicr.ir/article_246_4980e676db0c987397b22069767eef31.pdf‎Cachedپايداری اجتماعی فرهنگی در توسعه گردشگری جزيره کیش دارد. در پايان. 1. …. زمانی
که اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری پايدار. مورد توجه قرار می ….. دربارة تجزيه و
تحلیل توصیفی اطالعات پرسشنامه ها صرفاً می توان دربارة پرسشنامه. جامعه میزبان …
[PDF] تحلیل اثرات گردشگری بر روند توسعه روستاشهرها مورد: سرعین
serd.khu.ac.ir/files/site1/user…/godadmin-A-10-2-10-e0ca0c5.pdf‎Cached5 آوريل 2014 … تحلیل اثرات گردشگری بر روند توسعه روستاشهرها. مورد: سرعین …. اجتماعی و
فرهنگی، حرکت این صنعت را در ایران کُند و کُندتر می. کند و.
[PDF] واﮐﺎوي اﺛﺮات ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮاﺣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﻮري ﻗﻠﻌ – فصلنامه اقتصاد فضا …
serd.khu.ac.ir/files/site1/user…/godadmin-A-10-2-19-5f0aa1d.pdf‎Cachedواﮐﺎوي اﺛﺮات ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮ … 116. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﻗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (. 1391. )، ﺑﺎ. ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎي …
دانلود مقاله تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری
uplifter.ir/news/تحلیل-اثرات-فرهنگی-و-اجتماعی-گردشگری/‎Cachedدانلود مقاله تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری. ۱۳۹۴-۰۹-۲۸. سال انتشار: ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار تعداد …
مطالعه و تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر سبک زندگی روستایی …
www.jgeoqeshm.ir/article_43355.html‎Cachedهدف این مقاله بررسی اثرات گردشگری بر سبک زندگی روستایی در مناطق … و هویت
اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر بندرعباس)؛ مجله تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 7، …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﺁﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮔﺮدﺷﮕﺮﯼ
www.iausdj.ac.ir/research/DocLib10/…/p21.pdf‎Cached
Similarروش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. _. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧ. ﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ از ﺗﻜﻨﻴﻚ. SWOT. ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدي
ﮔﺮدﺷﮕﺮي در. اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن … زﻣﺎﻧﻲ ده ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي. آن در. 181
…. ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻧﻤﻲ. ﺷﻮد .
ﻛﻠﻮردان.
دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری :: دو فصلنامه علمی …
https://journalitor.um.ac.ir/‎Cached
Similarرویکرد فعالیت دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری. گردشگری پدیده … فهم
فرآیند پیچیدۀ اجرایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گردشگری نیازمند اتخاذ رویکرد
نظری جامع می باشد. … ارائه یافته ها و نتایج پژوهش اصیل صاحبان اثر … تحلیل موانع
توسعۀ گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستای فش، شهرستان کنگاور، استان
کرمانشاه)
[PDF] ارزيابي اثرات گردشگري روستايي شهرستان فومن از ديدگاه روستايي …
tms.atu.ac.ir/article_1629_9d79c4da19ee292393833a109f7439d9.pdf‎Cached
Similarاستفاده از تحليل عاملي، اثرات گردش. گري روستايي در ….. اجتماعي، اثرات مثبت
اقتصادي و اثرات مثبت فرهنگي مورد بررسي قرار دادند. همچنين. نتايج تحقيق آن.
نقش و اثرات توسعه گردشگری خانه های دوم بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی …
jshsp.iaurasht.ac.ir/article_514694_110742.html‎Cached
Similarدر این پژوهش پیامدهای مطلوب و نامطلوب اجتماعی و فرهنگی ناشی از توسعه گردشگری
خانههای دوم در نواحی روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ناحیه مورد مطالعه …
[PDF] اصل مقاله – سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه تربیت مدرس
journals.modares.ac.ir/article_15391_d57324e3f93cf1e002120e98d774f5c5.pdf‎Cached
Similar8 سپتامبر 2015 … ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن. ﻣﺪل. از روش ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎي. ﺑﺎ ﺑﻬﺮه …
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺴـﯿﺎري. از ﻣﺪﯾﺮان و ….
ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن از اﺛﺮات ﮐﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ. ﻣﺴﺘ.
جامعه میزبان و توسعه گردشگری؛ اثرات و روابط – فرصت امروز
forsatnet.ir/…/جامعه-میزبان-و-توسعه-گردشگری-اثرات-و-روابط.html‎Cached22 فوریه 2016 … آثار صنعت گردشگری و توسعه آن بر زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی را از جوانب و زوایای
گوناگون می‌توان بررسی کرد. یکی از جوانب، تحلیل آثار …
تحلیل اثرات اجتماعی- اقتصادی سدسازی بر توسعه روستایی (مطالعه …
geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_3921_136.html‎Cached
Similarاثر سدها روی معیشت، سیستم اجتماعی و فرهنگ مردم به صراحت معلوم نشده و اغلب در
تجزیه و … هدف اصلی تحقیق تحلیل اثرات اجتماعی- اقتصادی سد سلیمانشاه بر
توسعه … development of agricultural lands, interance of tourism in the region and
the …
نشريه گردشگري علم و فرهنگ، شماره 8 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7319‎Cachedارزيابي عوامل موثر بر توسعه تقاضاي گردشگري پرنده نگري، مورد مطالعه: تالاب ….
بررسي نگرش جامعه محلي نسبت به اثرات اجتماعي فرهنگي گردشگري، مطالعه موردي …
مقالات توریسم – جامعه و گردشگری – irantourinfo
www.irantourinfo.com/item/15053-jame-va-gardeshgari.html‎Cachedو مرحله ی همبستگی تنها مرحله ای است که اثرات اجتماعی زیادی دارد. ….. [عبدالله مرادی؛”
تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری”؛ همایش بین المللی گردشگری در …
بررسی اثرات فرهنگی-اجتماعی گردشگری بر شهر ساری
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/793647‎Cachedبررسی اثرات فرهنگی-اجتماعی گردشگری بر شهر ساری … داده ها از طریق پرسش نامه
محقق ساخته جمع آوری و از روش‌های آماری برای توصیف و تحلیل داده‌ها استفاده شد.
[PDF] ﮐﺸﻨﺪه در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…/thlyl-athr-snt-grdshgry-bh-nwan-yk-aml-kshndh-dr-twsh-aqtsady-w-ashtghal-ba-astfadh-az-rwykrd-systm-da…‎Cached
Similarاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. اﺳﺖ. ﺳﻌﯽ در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺪل ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ اﺛﺮات ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾﮏ. ﻋﺎﻣﻞ. ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺮ
اﻗﺘﺼﺎد و اﺷﺘﻐﺎل ….. در زﻣﯿﻨﻪ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺑﺎ ورود. اﻧﺒﻮه. ﮔﺮدﺷﮕﺮان.
[PDF] ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي (ﻣ – اولین همایش بین المللی …
conference.iuea.ir/files/site1/pages/AsleMaghalat11395/87.pdf‎Cached
Similarﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺮان). ﮐﻠﺜﻮم ….. ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﺴﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و ﻣﻠﺖ …. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ.
بررسی اثرات گردشگری بر توسعه‌ روستایی از دیدگاه جامعه‌ میزبان
gps.gu.ac.ir/article_6267.html‎Cached
Similarجهت تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه در نرم افزار SPSS از آزمون های تی تک نمونه ای و
کروسکال … نتایج پژوهش نشان داد که از نظر جامعه میزبان اثرات گردشگری بر توسعه
… حال ارزیابی روستائیان در مورد اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری
بر … تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد.
پایان نامه: بررسی اثرات فرهنگی-اجتماعی گردشگری بر شهر ساری …
elmnet.ir/…/بررسی-اثرات-فرهنگی-اجتماعی-گردشگری-بر-شهر-ساری‎Cachedواژگان کلیدی: اثرات اجتماعی ، اثرات فرهنگی ، اثرات گردشگری ، گردشگری ، شهر
ساری. برای این سند … مقاله کنفرانس: تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری.
[PDF] An Economic Analysis of Direct and Indirect Effects of Iran’s Tourism …
iranestekhdam.ir/wp-content/uploads/2016/…/6009213891303.pdf‎Cachedﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪل و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ. دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ازاي ورود … اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ. را. ﻧﻴﺰ. ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع … رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اي. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد. وﺿـﻌﻴﺖ.
تاثیرات فرهنگی گردشگری در مناطق روستایی از دید جامعه محلی (مطالعه …
https://georesearch.ir/browse.php?a_id=168&sid=1&slc…fa‎Cachedنتایج حاصل از تحلیل داده ها بر اساس دیدگاه طیفیِ تداوم / گسستِ فرهنگی، بیانگر
… سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و زیست-محیطی توسعه گردشگری …
فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ
journal.usc.ac.ir/jot‎Cached
Similarگردشگری که به عنوان یکی از مهمترین راه های توسعه و رشد اقتصادی در جهان به شمار …
این پژوهش که بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک SWOTو مدل برنامهریزی …
اثرات و پیامدهای زیست محیطی گردشگری در نواحی روستایی – مجله علمی …
journals.sabz.ac.ir/scds/browse.php?a_id=292&sid=1&slc…‎CachedQuarterly Journal of Socio – Cultural Development Studies مجله علمی پژوهشی
مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی.
[DOC] ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توسعه گردشگری …
www.gau.ac.ir/uploading/main/tarh…/abdolahzade90.doc‎Cached
Similar1- عنوان: ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توسعه گردشگری
روستایی … هدف تحقیق حاضر ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و
كالبدي توسعه … محلي بومي”، “از بين رفتن فرهنگ سنتي و محلي (همانند: زبان، آداب و
رسوم محلي و. … يافته هاي تحليل عاملي نيز نشان داد كه چهار عامل اثرات فيزيكي-
كالبدي، …
[PDF] PDF: تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری | اینفوفایل 2017
www2.manudl.ir/object-60331/description.pdf‎Cached1 آوريل 2017 … ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻋﺰﯾﺰ. ﻫﺴﺘﻢ. اﯾﻨﻔﻮﻓﺎﯾﻞ 2017 ﻣﻦ Admin ﺳﺎﯾﺖ. ﺷﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ در ﮔﻮﮔﻞ وارد ﺻﻔﺤﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای داﻧﻠﻮد. اﯾﺪ. را ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ …
پدیده گردشگری و اثرات رشد آن – الی گشت
https://www.eligasht.com/…/tourism/پدیده-گردشگری-و-اثرات-رشد-آن/‎Cached16 دسامبر 2015 … اثرات گردشگری، اثرات زیست محیطی گردشگری، اثرات اجتماعی گردشگری، اثرات
فرهنگی گردشگری، اثرات اقتصادی گردشگری. … در تحلیل تأثیرات توریسم،
صنعت گردشگری به عنوان عاملی مهم در رشد اقتصادی کشورهای در حال …
بررسی و رصد بازار گردشگری – گروه مدیریت ایده های گردشگریگروه …
irantim.com/services-solutions/market-research-monitoring/‎Cachedپژوهش در صنعت گردشگری عبارت است از بررسی مسایل مرتبط با سفر، … تجزیه و
تحلیل اثرات اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی گردشگری; تجزیه و …
اثرات امنیت اقتصادی بر توسعه گردشگری در ایران
economic.mofidu.ac.ir/article_17969_2988.html‎Cached4-تاجیک، محمدرضا؛ مقدمهای بر استراتژی امنیت ملی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1381.
… در توسعه روستایی (نقد و تحلیل چهارچوبهای نظریهای)»،مجله مدرس، 1381، شماره ٢. …
امنیت در توسعه گردشگری»، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی …
[PDF] ﭘﺎﻳﺪار ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ – ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ – ﻧﻈﺎم اداري – مجله برنامه ریزی و توسعه …
tourismpd.journals.umz.ac.ir/…/article_592_5bf6b4931edef86062ec9159af3e5710.pdf‎Similar19 فوریه 2014 … ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت، اﻧﺠﺎم ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي را. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮد ….
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ آورده ﺷﺪه ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و.
[PDF] book20.pdf – فضای گردشگری
gjts.malayeriau.ac.ir/article_526656_888b627d4c9ad8bbeade6542b01f3df1.pdf‎Cachedحاضر از نظر هدف، کاربردی و نوع روش توصیفی – تحلیلی می باشد و برای … در ۴
شاخصی اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست – محیطی به شرح جدول (۲) اقدام
به … جدول ۳: اثرات گردشگری بر کاهش فقر از دیدگاه خانوارهای نمونه با استفاده از آماره
1.
دسته‌بندی مقالات گردشگری – صنعت توریسم
sanatetourism.blogsky.com/category/cat-1/page/5‎Cached
Similar26 دسامبر 2010 … بنابر این ‌باید آثار گردشگری را از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار …
اندازه‌گیری تاثیرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری فرهنگی در جامعه مقصد … نظر
گرفتن اثرات اقتصادی، اثرات اجتماعی و نقش دولت‌ها در برنامه‌ریزی علمی و …
گردشگری و تاثیر آن بر محیط زیست – روزنامه دنیای اقتصاد
donya-e-eqtesad.com/…/3278534-گردشگری-تاثیر-آن-بر-محیط-زیست‎Cached
Similar7 آوريل 2016 … بسیاری از این اثرات با ایجاد زیرساخت‌های عمومی مانند جاده‌ها و فرودگاه‌ها و … بنابراین،
به منظور دستیابی به منافع اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی صنعت …
تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعه اجتماعی- فرهنگی شهر بوشهر
jzpm.miau.ac.ir/m/article_773.html‎Cachedدر این تحقیق با استفاده از آزمون T، روش تحلیل عاملی و نرمافزار GIS به شناسایی
پتانسیلهای گردشگری شهر ساحلی بوشهر و نقش آن در توسعه اجتماعی و فرهنگی این …
ایرنا – برجام ایران را به یکی از مقاصد گردشگری جهان تبدیل کرد
www.irna.ir/fa/News/82428240/‎Cached13 فوریه 2017 … عضو فراکسیون گردشگری مجلس ادامه داد: در بعد اقتصادی نیز بر اساس … کنیم،
ابعاد اجتماعی را می توان به عنوان بعد کیفی آن مورد تحلیل قرار داد اما با رشد … است و
اثرات فرهنگی و اجتماعی برجام در مقایسه با اثرات اقتصادی و سیاسی …
بررسی ظرفیت ها و فرصت های صنعت گردشگری در رشد اقتصادی
www.iribnews.ir/…/بررسی-ظرفیت-ها-و-فرصت-های-صنعت-گردشگری-در-رشد-اقتصادی‎Cached
Similar24 سپتامبر 2016 … … های صنعت گردشگری در سایر حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی،
این … اثرات منفی توزیع نامناسب تعطیلات در رونق گردشگری …
بررسی اثرات گردشگری بر مقاصد روستایی با توجه به نگرشها و …
www.academia.edu/…/بررسی_اثرات_گردشگری_بر_مقاصد_روستایی_با_توجه_به_نگرشها_و_گرایشات_جامعه_میزبان_نسبت_به_توسعه_گ…‎Cached
Similarروش تحقیق در این مقاله مطالعه اسناد کتابخانه ای و بررسی و تحلیل نتایج مطالعات
… واژههای کلیدی : گردشگری روستایی ، اثرات توسعه گردشگری ، نگرش و ….
و غیر مستقیم اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی ، محیطی وسیاسی را ایجاد و
سهم قابل …
تحلیل پیامدهای توسعة گردشگری برتوسعة مناطق روستایی (مطالعة …
rdsj.torbath.ac.ir/article_6000_990.html‎Cached
Similarاین پژوهش باهدف بررسی و تحلیل آثار گردشگری روستایی در توسعة یکی از …
تغییر فضای کسب‌وکار، توسعة ناهنجاری‌های اجتماعی و تخریب فضای فرهنگی
روستا خلاصه … و ترابیان پ (1389) سنجش سطح قابل‌قبول اثرات منفی اجتماعی
گردشگری بر …
تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری |29283| دو دانلود
iidownload.123maghaleh.ir/iidownload/29283/html‎Cached11 ا کتبر 2017 … فرهنگ با نفوذ پرتوان خود، می تواند ماهیت، هدف، ساختار و کارکرد گردشگری را
توضیح دهد. گردشگر و میزبان دارای فرهنگ و الگوهای اجتماعی متفاوتی …
تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری |25676| HAPST
hapst.123maghaleh.ir/hapst/25676/html‎Cached14 ا کتبر 2017 … فرهنگ با نفوذ پرتوان خود، می تواند ماهیت، هدف، ساختار و کارکرد گردشگری را
توضیح دهد. گردشگر و میزبان دارای فرهنگ و الگوهای اجتماعی متفاوتی …
ارتباط بین صنعت گردشگری و محیط زیست – خلیج فارس
pgnews.ir/module/news/50312/‎Cached
Similar20 ژوئن 2015 … امروزه ارتباط نزدیک میان گردشگری و محیط زیست و اهمیت رویکرد … در تجزیه
وتحلیل جامع اثرات زیست محیطی گردشگری، عوامل اجتماعی – فرهنگی و …
بررسی اثرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی شهروندان مطالعة موردی …
www.itsairanj.ir/article_48656_4804.html‎Cachedنتایج تحلیل عاملی نیز حاکی از این است که، ازنظر شهروندان یاسوج، مهم‌ترین عواملی
… را به اثرات و پیامدهای اقتصادی، محیطی و اجتماعی فرهنگی تقسیم کرد که البته

[PDF] PDF: تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری | ناب تک
nab-tech.ir/pdf/37955‎Cached5 نوامبر 2017 … ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺻﻔﺤﻪ 1: ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی. ﭼﮑﯿﺪه.
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و آرزوﻫﺎی او ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻌﺚ …
[PDF] بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تمایل به ورود گردشگر
urbstudies.uok.ac.ir/article_32059_f1623f6c5f772bdf133e8a48eb7063df.pdf‎Cached
Similarسرمایه اجتماعی، گردشگری، گرایش، ورود گردشگر، مریوان.واژگان کلیدی …. بررسی
اثــرات اقتصادی گردشگری در ایــران به بررسی ارتباط بین. بخش جهانگردی و بخش
های … ابـراهـیـم زاده و فراهانی در پژوهشی با عنوان تحلیلی بر انگیزه. گـردشـگـران و …
فرهنگی و سایر انگیزه ها به ترتیب بیشترین تأثیر را در گردشگران. نـــوروزی …
4 جنبه اثرگذاری برجام بر گردشگری ایران – انتخاب
www.entekhab.ir/fa/…/4-جنبه-اثرگذاری-برجام-بر-گردشگری-ایران‎Cached
Similar6 آگوست 2016 … پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : …. اما گزارش اتاق ایران تاکید کرده که
همه اثرات برجام بر گردشگری در اثرات … چنانچه برخی معتقدند توافق هسته‌ای
نقطه‌عطفی در تاریخ ۲۰۰ ساله اخیر ایران است و اثرات فرهنگی و اجتماعی آن …
[DOC] 2-2-تعريف گردشگر و اکو توریست[50] – download-thesis.com
download-thesis.com/wp-content/…/download-thesis.com-c2655-Copy.doc
تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم …. منجر به آثار مثبت و منفي زيست محيطي،
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي می شود . گردشگري پيش از آنکه يک فعاليت اقتصادي
باشد،گويای يک ارتباط فرهنگي متشکل از …. 2-4- اثرات گردشگری و اکوتوریسم.
تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: دو رویکرد …
www.jmsp.ir/article_7364_999.html‎Cached
Similarرشد این صنعت، همواره آثار زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی … از
اینرو، در تجزیه و تحلیل اثر گردشگری بر رشد اقتصادی، از مدل پویای آرلانو و بوند

[PDF] ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ي و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺛﺎر از ﻧﻔ
journals.usb.ac.ir/article_1929_9f52f0790d25323451ed92b978af08dd.pdf‎Cached7 آوريل 2013 … ﺗﺤﻠﻴﻞ درك. ذي. ﻧﻔﻌﺎن. از. آﺛﺎر. و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي. ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ….. ﻫﺎي.
ﮔﺮدﺷﮕﺮي؛ ﺗﻔﺎوت ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ. ﺟﻮ. اﻣﻊ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﮔﺮدﺷﮕﺮان؛ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و ﺿﺮﺑﻪ.
ً. ﭘﺬﻳﺮي. ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻣﻲ …… و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ. : ﻓﺮﺻﺖ ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ.
هماهنگی ۲۲ عامل برای رونق صنعت گردشگری – سایت خبری تحلیلی …
www.tabnak.ir/fa/…/هماهنگی-۲۲-عامل-برای-رونق-صنعت-گردشگری‎Cached
Similar28 آگوست 2013 … مجیدی: گردشگری فرهنگی نوعی از گردشگری است که گردشگر در آن به … از آن رو
گردشگری پایدار نامیده می شود که نه تنها اثرات منفی بر فرهنگ و جامعه و …. توجه به
تفاوت الگوهای گردشگری و شرایط فرهنگی و اجتماعی مقاصد گردشگری …
[PDF] سنجش نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی …
journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-674-fa.pdf‎Cached6 نوامبر 2014 … ﺳــﺎﻛﻨﻴﻦ در روﺳــﺘﺎﻫﺎي ﮔﺮدﺷــﮕﺮ ﭘــﺬﻳﺮ در ﺑﻌــﺪ اﺛــﺮات ﻣﺜﺒــﺖ ﮔﺮدﺷــﮕﺮي ﻗــﻮي. ﺗــﺮ و در ﺑﻌــﺪ اﺛــﺮات
…. ﻫﺰﻳﻨـﻪ. ﻫـﺎي. ﮔﺮدﺷـﮕﺮي ﻳـﺎ. ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي. اﻗﺘﺼﺎدي،. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. و ﻧﮕﺮاﻧﻲ. ﻫﺎي زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ
واﺑﺴﺘﮕﻲ ….. از اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي ﮔﺮدﺷﮕﺮي در اﻳﻦ دو ﮔﺮوه از روﺳـﺘﺎﻫﺎ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار.
[PDF] مجموهع مقاالت رگدشگری ورزشی – دانشگاه صنعتی شاهرود
www.shahroodut.ac.ir/fa/download.php?id=1111127707
ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻬـﻢ دﯾﮕـﺮي ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي اﺛـﺮ ﮔﺬاﺷـﺖ. ﻓﻦ. آ. وري. ﻫﺎي. ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ …
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺤﺴﻮب. ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺤﻠﯿـﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ …. ﻣﺴﺎﻓﺮت و
ﮔﺮدﺷﮕﺮي از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي،. ﭘﯿﺎﻣﺪ. ﻫﺎي. زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄـﯽ. و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. -. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮرﯾﺴﺖ. ﭘﺬﯾﺮ ﭘﺮ
. اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
[PDF] مطالعات بررسي اثرات تغيير اقليم بر فعاليت‌هاي گردشگري، نسخه1 …
climate-change.ir/…/ecotorism_climatechange-final%20(Azar%201393).pdf‎Cached
Similarگرچه بررسي اثرات تغییر اقلیم بر فعالیتي نظیر گردشگری، بواسطه وابستگي
آن به عوامل مختلف … های تاريخي، فرهنگي. -. اجتماعي،. ديني و مذهبي، علمي،. ورزشي و
طبیعت. گردی و . …… از فرايند مطالعات بلند مدت تجزيه و تحلیل اثرات تغییر اقلی.
[PDF] بررسی و مطالعه تاثیر هنر- صنعت گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی …
aaj.semnan.ac.ir/article_2585_d30c09a2150390505671f9af6889aaf9.pdf‎Cachedبه عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها یاد
شده که طی سال های اخیر برای رفع چالش های … نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که،
صنعت گردشگری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و … براي تجزیه و تحلیل فرضیه ها
استفاده شده AMOS نرم افزار …. کلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح
منطقه،.
[PDF] 91128: تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری | مقالات واقعی
download.truearticle.ir/pdf/91128‎Cached91128 ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی. ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی. ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و آرزوﻫﺎی او ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
تحلیل موانع موثر بر توسعه گردشگری روستای سردابه، شهرستان اردبیل
ges.iaun.ac.ir/article_4144_652.html‎Cached
Similarهدف این مقاله، تحلیل موانع موثر بر توسعه گردشگری روستایی در دهستان سردابه …
توسعه گردشگری همواره با موانعی نظیر موانع ساختاری، زیربنایی، اجتماعی- فرهنگی
و موانع ….. علاوه بر این، اثرات توسعه گردشگری در مناطق روستایی شامل؛ تنوع سازی

تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری | II دانلود
iidownload.ir/html/29283‎Cached21 ژوئن 2017 … چکیده گردشگری پدیده ای است که با انسان و انگیزه ها، خواسته ها، نیازها و آرزوهای او که
منبعث از فرهنگ جامعه است ارتباط دارد. می توان گفت محرک اصلی …
بررسی نقش قابلیت‌های گردشگری جاده ادویه بر توسعه … – علوم اجتماعی
jss.iau-shoushtar.ac.ir/article_529419.html‎Cachedتحلیلی بر نگرش جامعه میزبان به اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو
، مجله علمی تخصصی برنامه‌ریزی فضایی، سال دوم، شماره اول، (پیاپی 5) تابستان …
تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری |48963| دانلود
download.rspf.ir/download/48963/html‎Cached15 سپتامبر 2017 … در مقاله حاضر با استناد به مطالعات مختلف با روشی شناختی – تحلیلی به بررسی
اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری می پردازیم تا ضمن شناخت …
آثار مثبت و منفی گردشگری بر كشور ميزبان – ایران جیب
https://www.iranjib.ir/…/آثار-مثبت-و-منفی-گردشگری-بر-كشور-ميزبان/‎Cached20 ژانويه 2015 … … آثار مثبت گردشگري در زمينه‌هاي فرهنگي؛ اقتصادي، سياسي و اجتماعي … رشد
زيربناها و وسايل رفاه كه در اثر گردشگري به‌وجود آمده است، به‌نفع …
تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری | زنجبیل دانلود
96.gingerdl.ir/post/48238.html‎Cached22 آوريل 2017 … در مقاله حاضر با استناد به مطالعات مختلف با روشی شناختی – تحلیلی به بررسی
اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری می پردازیم تا ضمن شناخت …
تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری – یاهو فایل
yahoo-file2.ir/15-تحلیل-اثرات-فرهنگی-و-اجتماعی-گردشگری/‎Cachedتحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری. توسط mohsenjoseph · اکتبر 17,
2017 … دریافت_فایل. انتشار. 0. مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید.
فایل ورد عنوان:تحلیل اثرات اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی گردشگری …
parmidapaper.2paper.ir/download556004.htm‎Cached6 سپتامبر 2017 … فایل ورد عنوان:تحلیل اثرات اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی گردشگری مذهبی (مطالعه
موردی:شهرستان گرگان) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در …
بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسم
maghalenab.rozblog.com/…/-بررسی-تأثیرات-اجتماعی-اقتصادی-و-فرهنگی-صنعت-توریسم-.html‎Cached
Similar24 آوريل 2016 … بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسم دسته: مدیریت هتلداری
… تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری – انسان شناسی و .
اكوتوريسم نگاهي متفاوت به گردشگري – روزنامه اطلاعات
www.ettelaat.com/etiran/?p=107740‎Cached
Similar9 مارس 2015 … توریسم پدیده‌ای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی است که مستلزم جابجایی مردم … در
تجزیه و تحلیل اثرات اکوتوریسم توجه بیشتری به روابط اجتماعی و …
مقالات ISI مدیریت توریسم و گردشگری : 29 مقاله انگلیسی + ترجمه …
isiarticles.com/topic/26‎Cached
Similarمدیریت گردشگری یا مدیریت جهانگردی، در واقع مدیریت کلی و جزئی پدیده … درک
فضای توریستی در یک سایت تاریخی از طریق تحلیل نحوی فضایی: مورد … اثرات
رسانه های اجتماعی بر احساسات، کیفیت ارتباط برند و تبلیغات شفاهی: مطالعه …
مسیرهای پیاده روی: یک چارچوب برای ترکیب ویژگی های فرهنگی و زیست محیطی و
فصلی.
[PDF] جامعه شناسی گردشگری دینی در کلانشهر مشهد
www.miras-uast.ir/userfiles/articl2.pdf‎Cached
Similarﺗﺤﻠﻴﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻳﻜﺴﺮي از. راﻫﻜﺎرﻫﺎي. اﺛﺮ. ﺑﺨﺶ. را در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺣﻮزه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ …
ﮔﺮدﺷﮕﺮي دﻳﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ.
[PDF] تحلیل و سطح بندی پتانسیل های توسعه یافتگی گردشگری و تأثیر …
www.sepehr.org/article_25651_5823e5ffc579237e9782e85bade721c3.pdf‎Cachedفرهنگی، افزایش سطح رفاه و ميدانی برای رشد بخش خصوصی و وسيله ای برای …
برنامه ریزی، توسعه یافتگی گردشگري، تحلیل و سطح بندی، واژه هاي کليدي:
مازندران، TOPSIS. … اقدامات توسعه ای مطابق با توان های اکولوژیکی، اقتصادی و
اجتماعی به.
[PDF] رشید احمدرش –
www.asalshir.com/mypdf/ahmadrash.pdf‎Cachedفعال مدنی، پژوهشگر مسايل فرهنگی و اجتماعی .7. عضو شورای …. تحلیل اثرات
اجتماعی. فرهنگی گردشگری روستایی در فرایند توسعه پایدار. ، چاپ در نشریه )علمی.
نقش گردشگری در توسعه کشورها – دنیای سفر و گردشگری
www.donyayesafar.com/n/5008‎Cached
Similar17 فوریه 2016 … پدیده گردشگری در تمام نقاط جهان یکی از مهم ترین مولفه های اقتصادی، اجتماعی و
سیاسی به حساب … دنیای سفر: خبر، تحلیل، گزارش، آمار، معرفی مقاصد و جاذبه های …
تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن ها بر یکدیگر دارای اهمیت ویژه ای است.
[PDF] ترسیم و تحلیل شبکه اعتماد میان شاغلین بخش گردشگری با استفاده …
rdch.ir/article-1-22-fa.pdf‎Cached
Similarآثـار اجتماعـی- فرهنگـی گردشـگری بـه ایـن موضـوع اشـاره دارد كـه گردشـگری و … و
احتمــال دارد كــه تحــت تأثیــر فرهنگ هــای متفــاوت روابــط خــود را بــا افــراد جامعــه ی
… سـطح فعلـی اثـرات منفـی اجتماعـی ناشـی از حضـور و فعالیـت دیداركننـدگان در …
[PDF] امکان سنجی اولیۀاجرا و پیاده سازی توریسم سالمت در سازمان تأمین اجتماع
www.tamin.ir/file/file/115644‎Cachedتحلیلی بر وضعیت گردشگری سالمت ایران و. کشورهای جهان. مقدمه . ….. بدین منظور
ابتدا به بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی. حاصل از …
اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور
edp.alzahra.ac.ir/article_1965.html‎Cached
Similarسازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، نیشابور را یکی از مناطق نمونه …
پس از مقدمه در بخش دوم، سیمای اقتصادی اجتماعی شهر نیشابور را کوتاه توضیح
می‌دهیم. …. تجزیه‌ و تحلیل ضرایب با استفاده از تکنیک‌های داده-ستانده” برای مطالعه
نقش …
اثرات برجام بر گردشگری – اقتصاد آنلاین
www.eghtesadonline.com/…گردشگری…/181211-اثرات-برجام-بر-گردشگری‎Cached8 مارس 2017 … معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
گفت برجام … آنها با تاکید بر اینکه نباید به اثرات برجام نگاه کوتاه‌مدت داشت، این
توافق‌نامه را تنها …. تحلیل علمی اثرگذاری برجام بر گردشگری.
تحلیل راه های افزایش گردشگری خارجی در صنعت توریسم ایران
www.shahromanzar.org/…/442-an-analysis-on-ways-of-increasing-the-international-tourism-in-iran-tourism-industry‎Cached
Similar19 آوريل 2014 … به حال جهانگردی بزرگترین تحرک اجتماعی بشر است که می تواند منشاء عمیق ترین
اثرات فرهنگی،اجتماعی واقتصادی باشد.صنعت جهانگردی امروزه با …
دانلود مقاله گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر تغییرات کاربری اراضی …
maghalefile.ir/article/id/5330‎Cachedاجتماعی و اقتصادی بروز تغییرات و تحولات زیست محیطی و اثرات اجتماعی … اثرات
گسترش خانه های دوم بر تغییر کاربری اراضی روستای کردان مورد تحلیل قرار …
روستا بنا بر ماهیت خویش متناسب با ساختار فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی و به
ویژه …
بخش اول – تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری | GTSR
gtsr.ir/35988.html/A‎Cached28 سپتامبر 2016 … تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری. گردشگری پدیده ای است که با انسان و
انگیزه ها، خواسته ها، نیازها و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه است …
پرسشنامه تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری شهری |102200| سند فایل
simple.sandfile.ir/article/102200‎Cachedدر اینجا درباره پرسشنامه تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری شهری بحث می کنیم. …
گردشگری شهری مقدمه مراکز شهری به علت دارا بودن جاذبه های تاریخی و فرهنگی، … به
طور کلی اثرات زیست محیطی به تغییر فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اجتماعی
و …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

× بستن تبلیغات