× بستن تبلیغات
نوامبر
28
2017

انواع پرسشنامه در روش تحقیق

 • پرسشنامه احساس مثبت به همسر PFQ الری و همکاران ۱۹۷۵
 • پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa لی و همکاران ۱۹۷۵
 • پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران ۱۹۷۳
 • پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون ۱۹۸۰
 • پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴
 • پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III ۱۹۸۵
 • پرسشنامه بازاریابی رابطه مند،تبلیغات دهان به دهان
 • پرسشنـامه امیــدواری اشنـايدر و همکاران (۱۹۹۱)
 • پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۴
 • پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (RSPWB) ریف ۱۹۸۹
 • پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – ۱۰۰ ماده ای ۱۹۶۸
 • پرسشنامه بازخوردهاي خوردن گارنر و گرفينكل (۱۹۷۹)
 • پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو ۱۹۸۶
 • پرسشنامه پاسخ های مقابله ای بلینگز و موس ۱۹۸۱
 • پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم
 • پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن ۱۹۷۰
 • پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰
 • پرسشنامه تجزیه روان تنی (SDQ-20) 1996 نیجنهویس و همکاران
 • پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ۱۹۹۰
 • پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر و همکارن ۱۹۷۴
 • پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر ۱۹۸۸
 • پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI فلوید و همکاران ۲۰۰۵
 • پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) 1960
 • پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳- ۱۹۷۰(MCMI-III)
 • پرسشنامه خودپنداره راجرز ۱۹۶۱
 • پرسشنامه خلاقیت عابدی ( ۱۳۷۲ )
 • پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986
 • پرسشنامه رابطه ولی فرزندی مادر مارک فاین و همکاران ۱۹۸۳
 • پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵
 • پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵
 • پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۱۱۵ سوالی ۱۹۸۹
 • پرسشنامه روابط متقابل شخصي ۲FIBRO-B ویلیام شونز ۱۹۶۶
 • پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) 1990
 • پرسشنامه سبك هاي تصميم گيري عمومي (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵
 • پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976
 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ ۱۹۹۳
 • پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ ۱۹۸۶
 • پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور ۱۹۹۵
 • پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی
 • پرسشنامه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
 • پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری
 • پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز
 • پرسشنامه پذیرش و عمل –نسخه دوم(AAQ-II)
 • پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس (CDI)
 • پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند) OSI-R
 • پرسشنامه خود توصيفگري بدني مارش (۱۹۹۶)
 • پرسشنامه تحریف های شناختی
 • پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R)
 • پرسشنامه خودکارآمدی بندورا
 • پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی مدیران
 • پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی بانک
 • پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ -(FMI-SF( (فرم کوتاه)
 • پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران
 • پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (JSS)
 • فرم خودسنجی نوجوان(YSR)
 • پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی
 • پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو TAS
 • مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک
 • پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (ریف)
 • پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)
 • پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده
 • مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرو
 • پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر
 • مقیاس رشد اجتماعی وایلند
 • پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو
 • مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری
 • پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
 • پرسشنامه سبک رهبری کلارک
 • پرسشنامه طرحواره رهاشدگی یانگ
 • پرسشنامه کیفیت زندگی-IRQOL -فرم ۲۲ سوالی
 • آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (۱۹۸۹)برای کودکان
 • پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
 • آزمون خودپنداره بک
 • پرسشنامه تست استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت
 • پرسشنامه افسردگي بك (BDI)
 • پرسشنامه سبک مدیریت کلاس
 • پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز
 • پرسشنامه راههای رسوخ و نفوذ مدهای غیر متعارف و ناهنجار
 • پرسشنامه خودسنجی ترس های بالینی کودک
 • پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر
 • پرسشنامه رهبری معنوی فرای
 • پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)
 • پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب ۱۹۸۳
 • پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد ۱۳۸۹
 • پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس ۱۹۹۲
 • پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین ۱۹۴۹
 • پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران ۱۳۹۰
 • پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران ۱۳۸۷
 • پرسشنامه فراشناخت (اسپرلينگ و همکاران(۲۰۰۱))
 • پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران ۱۹۸۹
 • پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت
 • پرسشنامه قاطعیت AI گمنریل و ریکی ۱۹۷۵
 • پرسشنامه فراشناختی ولز ۱۹۹۷
 • پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (۲۰۱۱)
 • پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵)
 • پرسشنامه مدیریت دانش
 • پرسشنامه مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان
 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۵۰
 • پرسشنامه میزان پایبندی باورهای دینی در نحوه تربیت و پرورش فرزندان
 • پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند
 • پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS)
 • پرسشنامه نیمرخ سازمان یادگیرنده
 • پرسشنامه نگرش به دین آلپورت ۱۹۵۰
 • پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)
 • پرسشنامه یادگیری سازمانی وسازمان یاد گیرنده
 • شاخص تمایل جنسی هالبرت ( HISD) 1992
 • دانلود فایل کامل مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱
 • مقیاس ۲۰ ماده­ای ناگویی خلقی تورنتو (۲۰TAS- 1986 )
 • شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو . هودسن (IMS)
 • مقیاس احساس گناه موشر ۱۹۶۸
 • پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)
 • مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)
 • پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸)
 • پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر
 • پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی
 • پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی
 • پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز
 • ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)
 • پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)
 • پرسشنامه خودتنظیمی ورزشی (ریان و کنل )۱۹۸۹
 • پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران(OCQ)
 • پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)
 • پرسشنامه انسجام خانوادگی السون ۱۹۹۹
 • پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک
 • پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن
 • مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای. اشتراوس (CTSP)2002
 • مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون ۲۰۰۳
 • مقیاس تکانشوری بارات ۱۹۶۵
 • پرسشنامه خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران ۲۰۰۴
 • مقیاس خود سنجی هوش هیجانی شات ۱۹۹۸
 • مقیاس خود پنداره کودکان پیرز – هریس۱۹۶۹
 • مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز ۱۹۹۸
 • مقیاس رابطه ­ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (۱۹۸۳)
 • پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز ۱۹۹۶
 • مقیاس عشق هاتفیلد و رپسون ۱۹۹۹
 • مقیاس عزت نفس روزنبرگ ۱۹۶۵
 • مقیاس سنجش اضطراب کتل ۱۹۷۰
 • پرسشنامه خلاقیت و نوآور ی سازمانی
 • مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون
 • راهنمای آزمونS.C.L-90
 • مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
 • پرسشنامه خود بیمار انگاری
 • آزمون اندر يافت كودكان C. A. T
 • راهنمای آزمون کمرویی
 • راهنمای استفاده از شاخص کرنل(فرم N2)
 • راهنماي اجراي ماتريس هاي پيشرونده ريون سري هاي A . AB . B ( رنگي )
 • راهنمای اجرای آزمون ریون پیشرفته
 • پرسشنامه روان شناسی رانندگی
 • پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس(۱۹۹۸)
 • پرسشنامه سبک هویت (ISI-6G)
 • پرسشنامۀ ترس ( مارکز وماتئوس ۱۹۷۹)
 • مقياس سنجش استعداد وابستگي به مواد
 • پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب، ۱۳۹۰)
 • پرسشنامه استاندارد شجاعت
 • پرسشنامه بررسی سنجش کیفیت زندگی در مناطق شهری
 • فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) (گودمن، پرایس، راسموسن)
 • پرسشنامه علاقه به مادیات
 • پرسشنامه رفتار سنخ الف
 • پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی
 • پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند(pbs)
 • آزمون هوشی آر.بی.کتل – اندازه گیری عامل G مقیاس ۲– فرم های A و B
 • الگوی تغییر یافته ماتریکس راهنمای درمان سوء مصرف مواد (کتابچه بیماران)
 • پرسشنامه قدرت تخیل
 • آزمون مازهاي پورتئوس
 • پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
 • پرسشنامه مسئولیت نگرشها (RAS)
 • مقياس تجارب عرفاني M- Scale
 • مقیاس تاب آوری (CD-RIS)
 • مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ)
 • مقیاس نشخوار ذهنی- تامل (قربانی، ۲۰۰۸)
 • مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)
 • مقياس خودشناسی انسجامی
 • پرسشنامه هوش فرهنگی استاندارد شده‌ ارلي وانگ
 • پرسشنامه احساس ناکامی گیلبرت و آلن ۱۹۹۸
 • مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)
 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
 • پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد وروث
 • پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی دانشجویان لنینک و کیل
 • پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوان
 • پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL -90-R)
 • پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی
 • پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد
 • پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند
 • پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF)
 • پرسشنامه سخت رویی کوباسا
 • پرسشنامه سرسختی ذهنی( SMTQ)
 • پرسشنامه روحیه معلمان
 • مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک
 • پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی – POMS
 • پرسشنامه حالات خلقی برومز
 • پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی
 • پرسشنامه فشار روانی یا استرس مسلچ-MSI
 • پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزش (SCAT)
 • پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی
 • پرسشنامه درک موفقیت ورزشی رابرتز و ترشر (PSQ)
 • پرسشنامه بهوشیاری (MAAS) – براون و رایان
 • پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی-PMQ
 • پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)
 • پرسشنامه رهبری اخلاقی وتعهد سازمانی
 • پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی(PSDQ) مارش و همکاران ۱۹۹۴
 • مقياس سنجش اهمال كاري سازماني
 • پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی- ۲-BREQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی
 • پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز ۲۰۰۷
 • پرسشنامه معنی یا هدف زندگی ماهولیك و کرامباف (PIL)
 • پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی ۲۲ سوالی
 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
 • پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا
 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۶۳
 • پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)
 • دانلود دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران ۱۹۸۹
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI 2008
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی، ۱۹۹۰)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، ۱۳۹۳)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات ، توانایی برقراری ارتباط موثر
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه ابزار سنجش خانواده(FAD)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سلامت عمومی
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی آیزنک ویژه نوجوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ( ناهاپیت و گوشال ، ۱۹۹۸)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی ۲۸ سوالی برادبری و گریوز
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن
 • دانلود دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان
 • دانلود دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ
 • دانلود دانلود آزمون حافظه بالینی وکسلر
 • دانلود دانلود پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند
 • دانلود دانلود پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)
 • پرسشنامه استاندارد اخلاق اداری کارکنان
 • دانلود پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس
 • دانلود دانلود پرسشنامه آزمون آرکی تایپ‌های زنانه
 • دانلود آزمون آرکی تایپ های مردان
 • دانلود دانلود پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله
 • دانلود دانلود پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو
 • دانلود داناود پرسشنامه شادکامی آکسفورد
 • دانلود دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک های دفاعی آندرز و همکاران
 • دانلود پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)
 • دانلود دانلود پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سلامت خانواده اصلی(FOS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی
 • دانلود دانلود پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار
 • دانلود دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI
 • دانلود دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی و سلامت (ویر و شربورن)
 • دانلود دانلود پرسشنامه مقیاس عشق
 • دانلود دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی
 • دانلود دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
 • دانلود دانلود پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو
 • دانلود پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI
 • دانلود دانلود پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان
 • دانلود دانلود پرسشنامه دلبستگی بزرگسال AAI
 • دانلود دانلود پرسشنامه آمادگی افراد برای ابتلا به اعتیاد
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو(TSIS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر MDBQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی
 • دانلود دانلود پرسشنامه بیگانگی شغلی
 • دانلود دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم (AAQ-II)
 • دانلود دانلود پرسشنامه نشانه های افت روحیه در افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش تحریفات شناختی
 • دانلود دانلود پرسشنامه آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT)
 • دانلود دانلود پرسشنامه توصیف خصلتهای شخصیتی افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی
 • دانلود دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش سازماني کارکنان
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸)
 • دانلود دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران
 • دانلود دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه ی ترس از تصویر بدن(BICI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصی كالیفرنیا ، رفتار اجتماعی ثورپ، كلارك و تیكز ۱۹۵۳
 • دانلود دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)
 • دانلود دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
 • دانلود دانلود پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) – فرم زنان
 • دانلود دانلود پرسشنامه تحریک پذیری
 • دانلود دانلود پرسشنامه تعارضات درون سازمانی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان
 • دانلود دانلود پرسشنامه جو توانمندسازی سازمانی اسکات و ژافه
 • دانلود دانلود پرسشنامه شوخ طبعی افراد (SHQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي
 • دانلود دانلود پرسشنامه شیوه و سبک زندگی
 • دانلود دانلود پرسشنامه بررسی سبک فرزند پروری والدین بامریند
 • دانلود دانلود پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
 • دانلود دانلود پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازمان نو آورانه
 • دانلود دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
 • دانلود دانلود پرسشنامه شادی و نشاط
 • دانلود دانلود پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ( برن رویتر)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی
 • دانلود دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه‌ عدالت زناشويي
 • دانلود دانلود پرسشنامه عاطفه خودآگاه
 • دانلود دانلود پرسشنامه مثلث شناختي (CTI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه احتياط (ميزان محتاط بودن)
 • دانلود دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز
 • دانلود دانلود پرسشنامه مدیریت دانش
 • دانلود دانلود پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)
 • پرسشنامه مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني)
 • پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)
 • پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی
 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
 • پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا ۱۹۸۵
 • پرسشنامه تفسیر مسئولیت (RIS)
 • پرسشنامه خود بیمار انگاری
 • دانلود دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
 • دانلود دانلود پرسشنامه خودكارآمدي بندورا
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
 • انواع روش تحقیق – parsmodir.com

  https://www.parsmodir.com/db/research/research-type.php

  پرسشنامه استاندارد مدیریت و … انواع روش‌های تحقیق در مدیریت و علوم و رفتاری . روش تحقیق کیفی .

  مقاله روش تحقیق – parsmodir.com

  https://www.parsmodir.com/db/research.php

  انواع روش‌های تحقیق در مدیریت و علوم و رفتاری . … روش نگارش پرسشنامه + روش نگارش پرسشنامه با …

  روش پرسشنامه‌اى – aftabir.com

  www.aftabir.com/science/research/collection_ways_field…

  تعلیم و تربیت تحقیق و پژوهش مفهوم و فلسفه تحقیق علمی انواعدر روش پرسشنامه‌اى …

  طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقیق

  https://selldigi.ir/طراحی-و-اجرای-مصاحبه-و…

  6-1-انواع پرسشنامه … طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقیق – با …

  روش تحقیق – نمونه ی اصلاح شده ی پرسشنامه. نغمه هاشمی …

  researchmethod90.blogfa.com/post-169.aspx

  روش تحقیق – نمونه ی … آشنایی افراد با فضای پژوهش به تهیه و تنظیم پرسشنامه و توزیع آن در نمونه …

  انواع تحقیق – e-modiran.com

  www.e-modiran.com/downloads/management/204/t:انواع_تحقیق

  انواع تحقیق … سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه … درآمدی بر روش تحقیق در علوم …

  انواع روش تحقیق در پایان نامه نویسی

  https://www.iranpajohesh.com/پایان-نامه/4533-انواع

  انواع روش تحقیق در پایان نامه نویسی : در علوم و رشته های مختلف از روش های … لیست پرسشنامه

  انواع روش های تحقیق – moalem1.ir

  www.moalem1.ir/article_1392-03-213.html

  دکتر خاکی در کتاب روش تحقیقانواع روش تحقیق … اطلاعات توصیفی معمولاً به وسیله ی پرسشنامه

  چگونگی تنظیم ، طراحی، اجرا و مشاهده نتایج پرسشنامه در روش

  www.irdaneshjoo.com/product/347/چگونگی-تنظیم-طراحی…

  چگونگی تنظیم ، طراحی، اجرا و مشاهده نتایج پرسشنامه در روش تحقیق . محتویات … 6-1-انواع پرسشنامه

  انواع پرسشنامه – ساخت پرسشنامه

  questionnair.persianblog.ir

  پرسشنامه تاثیر انواعپرسشنامه نشاط در … با استفاده از روش ahp کد: 6611 پرسشنامه نقش …

  انواع پرسشنامه مورد استفاده دانشجویان

  www.p-nameh.blogfa.com

  انواع پرسشنامه مورد … هر يك از روش هاي تشويقي زير در مدرسه … ارائه شده فقط در این تحقیق

  فایل کامل طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش

  https://selufile.ir/فایل-کامل-طراحی-و-اجرای…

  شما برای خرید و دانلود طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقیق به سل فایل وارد …

  سنجش و اندازه گیری – انواع روش های تحقیق

  measurement.blogfa.com/post-890.aspx

  دکتر خاکی در کتاب روش تحقیق خود نوع … (پرسشنامه) 5.آزمایشی. 6.روشانواع روش تحقیق از …

  نمونه پرسشنامه تحقیق – bargozideha.com

  www.bargozideha.com/tag/نمونه-پرسشنامهتحقیق

  عمده كاربرد پرسشنامه در روش تحقيق … روش تحقیق در علوم … آشنایی با انواع استفاده‌های …

  روش های روایی و پایایی پرسشنامه – پایگاه تخصصی تحلیل آماری …

  www.tahlil-amari.com/1021/روش-های-روایی-و-پایایی…

  روش های روایی و پایایی پرسشنامه, انواع … Home » روش تحقیق » پرسشنامهدر این روش تمام …

  انواع پژوهش در پایان نامه | نمونه پرسشنامه محقق ساخته

  made-questionnaire.ir/پرسشنامه-های-استاندارد…

  انواع پژوهش از … در روش سلسله مراتبی، ترتیب ورود متغیرها … نمونه پروپوزال آماده روش تحقیق.

  انواع متغیرها در روش تحقیق با مثال

  https://www.iranpajohesh.com/پروپوزال/4279…

  متغییر ها در روش تحقیق و کار های تحقیقی انواع مختلف دارند. در ادامه شما را … لیست پرسشنامه

  روش تحقیق – mehranrahmati.blogfa.com

  mehranrahmati.blogfa.com/cat-5.aspx

  کاربرد روش علمی در حل یک مسئله … انواع تحقیق علمی از … و سوالات باز در آخر پرسشنامه

  پرسشنامه های تحقیقاتی و نمونه پرسشنامه های استاندارد

  www.e-modiran.com/downloads/management/cat_id:402/t:…

  نمونه پرسشنامه های استاندارد برای پژوهشگران مدیریت … تحقیق و روشدر رسانه …

  آموزش روش تحقیق کاربردی و نگارش پروپوزال

  www.msi.co.ir/training/courses/item/431-research-methods-training.html

  كاهش اشتباهات رايج در روش … اهداف دوره آموزش روش تحقیق کاربردی و … ( انواع پرسشنامه

  انواع تحقیق در علوم رفتاری – مرکز پژوهشی آمارکده

  www.mpamarkadeh.ir/مطالب-آمارکده/مقالات-و…

  انواع تحقیق در علوم رفتاری ، انواع تحقیق ، انواع روش تحقیق ، روش های تحقیقپرسشنامه

  روش تحقیق کیفی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  https://fa.wikipedia.org/wiki/روش_تحقیق_کیفی

  در روش مورد بحث دسترسی به اطلاعات؛ یعنی زندگی کردن با مردم مورد پژوهش … انواع تحقیق

  روش تحقیق – medilamsrc.persiangig.com

  medilamsrc.persiangig.com/روش تحقیق.doc · DOC file · Web view

  انواع روش های بيان … ضرورت آشنائی با روش تحقیق ، مبانی … پرسشنامه در اختيار فرد يا گروه …

  شاخص هاي اندازه گيري و انواع آن، روش تهيه مقياس ها|اطمينان‌شرق

  www.spss-iran.ir/Scale.php

  به شرح و معرفي شاخص هاي اندازه گيري، انواع آنها و روش هاي … آنچه در هر مطالعه … پرسشنامه

  پژوهش – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  https://fa.wikipedia.org/wiki/پژوهش

  انواع پژوهش(تحقیق) … یکی از روش‌هایی … ۱۲- بر اساس بازخوردهایی که می‌گیرید، در پرسشنامه

  قابليت اعتماد (پايايي) و اعتبار (روايي) پرسشنامه،کرونباخ …

  www.spss-iran.com/index_files/ReliabilityValidity.htm

  شيوه سفارش انجام تحلیل آماری با spss: داده ها (در فايل اکسل)، پرسشنامه و سوالات يا فرضيات تحقيق …

  پایان نامه – روش تحقیق

  www.dissertations.blogfa.com/post-17.aspx

  روش تحقیق (جزوه درسی) … انواع روشپرسشنامه در اختيار فرد يا گروه قرار مي گيرد و فرد به …

  امواج – آشنایی اجمالی با انواع تحقیق

  amwaj.mihanblog.com/post/44

  انواع تحقیق از لحاظ روش: … حال آن که در تحقیق کیفی اطلاعاتی که جمع آوری میکنیم … (پرسشنامه) 5.

  روش تحقیق پیمایشی – چهار در یک

  4dar1.rozblog.com/59

  روش تحقیق پیمایشی … آنها این کار را یا از طریق پرسشنامه ای که در اختیار … انواع تحقیق

  روايي (اعتبار) در پرسشنامه و روشهاي ارزيابي|اطمينان شرق

  www.spss-iran.ir/Validity.php

  در مطالعات و پژوهشها و در پرسشنامه … می شود.انواع روایی درونی … به روش تحقیق.

  روش تحقيق – resv.hums.ac.ir

  www.resv.hums.ac.ir/uploads/method.ppt · PPT file · Web view

  روش تحقيق پيشرفته عيسي ابراهيم زاده ebrahimz@pnu.ac.ir

  روش تحقیق – فاطمه تیموری-تعاریف و پرسشنامه

  researchmethod90.blogfa.com/post-221.aspx

  روش تحقیق – فاطمه تیموری-تعاریف و پرسشنامه – وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

  انواع روش تحقیق از نظر هدف و شیوه جمع آوری اطلاعات – مرکز …

  www.mpamarkadeh.ir/مطالب-آمارکده/مقالات-و…

  انواع روش تحقیق از نظر هدف و شیوه جمع … پرسشنامهدر اين روش ، پيام ها يا اطلاعات به …

  روش تحقیقتحقیق بنیادی و تحقیق های کاربردی – انواع روش تحقیق

  drtahqiqco.com/category/آموزش/روشتحقیق

  مثالی از تعیین حجم نمونه در بخش روش شناسی تحقیق انجام … روایی و پایایی پرسشنامه مقصود از …

  انواع مصاحبه در روش تحقیق

  https://www.iran-moshaver.ir/types-of-interviews

  در تحقیق اجتماعی، انواعانواع مصاحبه در روش تحقیق. … نخست پژوهشگر از یک پرسشنامه رسمی …

  پرسشنامه تحقیقاتی – daneshnameh.roshd.ir

  daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=پرسشنامه

  معمولا این نوع استفاده از پرسشنامه درپرسشنامه و تحقیق مورد … انواع پرسشنامه

  طرح توجیهی و پرسشنامه – iranfile.rayta.ir

  iranfile.rayta.ir

  دانلود گزارش تخصصی علوم تجربی ابتدایی فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در

  انواع پرسشنامه ها – دپارتمان گردآوری اطلاعات پروژه های سازمانی

  utc.persianblog.ir/post/6

  پس از آن به نقش پرسشنامه در فراهم آوردن داده های مورد نیاز … انواع روش تحقیق براساس …

  دانلود پروژه , مقاله , پاورپوینت , انواع پرسشنامه

  projeha20.sellfile.ir

  تحقیق انواع روش های کود دهی … پروژه آسفالتین و علل بروز و تشکیل آن درانواع پرسشنامه .

  تحقیق طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش

  www.arasfile.com/downloads/اجرای-مصاحبه-و-مشاهده…

  اجرای مصاحبه تحقیق طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقيق | پروژه پایان نامه …

  انواع روشهای تحقیق – shahrsazionline.com

  www.shahrsazionline.com/2708/انواعروشهای-تحقیق

  از جمله عوامل موثر در انتخاب روش تحقیق می توان … انواع روش تحقیق … وسیله ی پرسشنامه، مشاهده …

  مقاله طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش

  folderfile.ir/مقاله-طراحی-و-اجرای-مصاحبه-و…

  دانلود مقاله طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقیق. … 5-1 انواع اجرای پرسشنامه .

  مرکز مشاوره خدمات مدیریت – مشاهده و انواع آن در روش تحقیق

  torkamon.blogfa.com/page/530

  مرکز مشاوره خدمات مدیریت – مشاهده و انواع آن در روش تحقیق – مشاوره در زمینه سیستمهای کیفیت …

  درس روش تحقیقتحقیق چیست؟

  hajibabaie.blogfa.com/post/7

  درس روش تحقیق – … انواع پژوهش پژوهش … ۱۲- بر اساس بازخوردهایی که می‌گیرید، در پرسشنامه

  پرسشنامه استاندارد – مطالب روش تحقیق

  kharidasan1393.mihanblog.com/post/category/18

  1.ببی،ارل،1381،فاضل، رضا،روش های تحقیق در علوم … مطالب روش تحقیق – – پرسشنامه … و انواع روش

  آیا روش تحقیق پیمایشی یعنی استفاده از پرسشنامه؟

  www.sarakeshkar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=…

  آیا روش تحقیق پیمایشی یعنی استفاده از پرسشنامه؟ یکی از اشتباهات دانشجویان و برخی محققین در

  انواع فرضيه و ويژگي هاي يك فرضيه خوب | علمي و پژوهشي

  www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان-خبرخوان-2/26…

  انواع فرضیه. فرضیه … روش­های آماری لازم را … به کشف حقایقی شود که در چارچوب مسئلۀ تحقیق

  مقاله طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقیق

  bankmaghale.ir/مقاله-طراحی-و-اجرای-مصاحبه-و…

  مقاله طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقیق مربوطه به … ۶-۱ انواع پرسشنامه.

  پروژه نگارش روش تحقیق و چگونگی طراحی ، اجرا ، مصاحبه …

  www.wikiproject.ir/epson/1954-.html

  دانلود پروژه نگارش روش تحقیق و چگونگی … 6-1-انواع پرسشنامه … عيب اين روش در پر هزينه …

  تحقیق طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش

  filechive.ir/downloads/تحقیق-طراحی-و-اجرای…

  تحقیق طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش … ۶-۱-انواع پرسشنامه ۵. ۷-۱ …

        مطالب مرتبط

  درباره نویسنده:

  فرستادن دیدگاه

  نوشته‌های تازه

  آخرین دیدگاه‌ها

  × بستن تبلیغات