× بستن تبلیغات
نوامبر
28
2017

آزمون های روانی

 • پرسشنامه احساس مثبت به همسر PFQ الری و همکاران ۱۹۷۵
 • پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa لی و همکاران ۱۹۷۵
 • پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران ۱۹۷۳
 • پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون ۱۹۸۰
 • پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴
 • پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III ۱۹۸۵
 • پرسشنامه بازاریابی رابطه مند،تبلیغات دهان به دهان
 • پرسشنـامه امیــدواری اشنـايدر و همکاران (۱۹۹۱)
 • پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۴
 • پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (RSPWB) ریف ۱۹۸۹
 • پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – ۱۰۰ ماده ای ۱۹۶۸
 • پرسشنامه بازخوردهاي خوردن گارنر و گرفينكل (۱۹۷۹)
 • پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو ۱۹۸۶
 • پرسشنامه پاسخ های مقابله ای بلینگز و موس ۱۹۸۱
 • پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم
 • پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن ۱۹۷۰
 • پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰
 • پرسشنامه تجزیه روان تنی (SDQ-20) 1996 نیجنهویس و همکاران
 • پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ۱۹۹۰
 • پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر و همکارن ۱۹۷۴
 • پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر ۱۹۸۸
 • پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI فلوید و همکاران ۲۰۰۵
 • پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) 1960
 • پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳- ۱۹۷۰(MCMI-III)
 • پرسشنامه خودپنداره راجرز ۱۹۶۱
 • پرسشنامه خلاقیت عابدی ( ۱۳۷۲ )
 • پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986
 • پرسشنامه رابطه ولی فرزندی مادر مارک فاین و همکاران ۱۹۸۳
 • پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵
 • پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵
 • پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۱۱۵ سوالی ۱۹۸۹
 • پرسشنامه روابط متقابل شخصي ۲FIBRO-B ویلیام شونز ۱۹۶۶
 • پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) 1990
 • پرسشنامه سبك هاي تصميم گيري عمومي (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵
 • پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976
 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ ۱۹۹۳
 • پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ ۱۹۸۶
 • پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور ۱۹۹۵
 • پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی
 • پرسشنامه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
 • پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری
 • پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز
 • پرسشنامه پذیرش و عمل –نسخه دوم(AAQ-II)
 • پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس (CDI)
 • پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند) OSI-R
 • پرسشنامه خود توصيفگري بدني مارش (۱۹۹۶)
 • پرسشنامه تحریف های شناختی
 • پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R)
 • پرسشنامه خودکارآمدی بندورا
 • پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی مدیران
 • پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی بانک
 • پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ -(FMI-SF( (فرم کوتاه)
 • پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران
 • پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (JSS)
 • فرم خودسنجی نوجوان(YSR)
 • پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی
 • پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو TAS
 • مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک
 • پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (ریف)
 • پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)
 • پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده
 • مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرو
 • پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر
 • مقیاس رشد اجتماعی وایلند
 • پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو
 • مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری
 • پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
 • پرسشنامه سبک رهبری کلارک
 • پرسشنامه طرحواره رهاشدگی یانگ
 • پرسشنامه کیفیت زندگی-IRQOL -فرم ۲۲ سوالی
 • آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (۱۹۸۹)برای کودکان
 • پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
 • آزمون خودپنداره بک
 • پرسشنامه تست استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت
 • پرسشنامه افسردگي بك (BDI)
 • پرسشنامه سبک مدیریت کلاس
 • پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز
 • پرسشنامه راههای رسوخ و نفوذ مدهای غیر متعارف و ناهنجار
 • پرسشنامه خودسنجی ترس های بالینی کودک
 • پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر
 • پرسشنامه رهبری معنوی فرای
 • پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)
 • پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب ۱۹۸۳
 • پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد ۱۳۸۹
 • پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس ۱۹۹۲
 • پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین ۱۹۴۹
 • پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران ۱۳۹۰
 • پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران ۱۳۸۷
 • پرسشنامه فراشناخت (اسپرلينگ و همکاران(۲۰۰۱))
 • پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران ۱۹۸۹
 • پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت
 • پرسشنامه قاطعیت AI گمنریل و ریکی ۱۹۷۵
 • پرسشنامه فراشناختی ولز ۱۹۹۷
 • پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (۲۰۱۱)
 • پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵)
 • پرسشنامه مدیریت دانش
 • پرسشنامه مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان
 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۵۰
 • پرسشنامه میزان پایبندی باورهای دینی در نحوه تربیت و پرورش فرزندان
 • پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند
 • پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS)
 • پرسشنامه نیمرخ سازمان یادگیرنده
 • پرسشنامه نگرش به دین آلپورت ۱۹۵۰
 • پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)
 • پرسشنامه یادگیری سازمانی وسازمان یاد گیرنده
 • شاخص تمایل جنسی هالبرت ( HISD) 1992
 • دانلود فایل کامل مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱
 • مقیاس ۲۰ ماده­ای ناگویی خلقی تورنتو (۲۰TAS- 1986 )
 • شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو . هودسن (IMS)
 • مقیاس احساس گناه موشر ۱۹۶۸
 • پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)
 • مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)
 • پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸)
 • پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر
 • پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی
 • پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی
 • پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز
 • ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)
 • پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)
 • پرسشنامه خودتنظیمی ورزشی (ریان و کنل )۱۹۸۹
 • پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران(OCQ)
 • پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)
 • پرسشنامه انسجام خانوادگی السون ۱۹۹۹
 • پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک
 • پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن
 • مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای. اشتراوس (CTSP)2002
 • مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون ۲۰۰۳
 • مقیاس تکانشوری بارات ۱۹۶۵
 • پرسشنامه خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران ۲۰۰۴
 • مقیاس خود سنجی هوش هیجانی شات ۱۹۹۸
 • مقیاس خود پنداره کودکان پیرز – هریس۱۹۶۹
 • مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز ۱۹۹۸
 • مقیاس رابطه ­ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (۱۹۸۳)
 • پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز ۱۹۹۶
 • مقیاس عشق هاتفیلد و رپسون ۱۹۹۹
 • مقیاس عزت نفس روزنبرگ ۱۹۶۵
 • مقیاس سنجش اضطراب کتل ۱۹۷۰
 • پرسشنامه خلاقیت و نوآور ی سازمانی
 • مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون
 • راهنمای آزمونS.C.L-90
 • مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
 • پرسشنامه خود بیمار انگاری
 • آزمون اندر يافت كودكان C. A. T
 • راهنمای آزمون کمرویی
 • راهنمای استفاده از شاخص کرنل(فرم N2)
 • راهنماي اجراي ماتريس هاي پيشرونده ريون سري هاي A . AB . B ( رنگي )
 • راهنمای اجرای آزمون ریون پیشرفته
 • پرسشنامه روان شناسی رانندگی
 • پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس(۱۹۹۸)
 • پرسشنامه سبک هویت (ISI-6G)
 • پرسشنامۀ ترس ( مارکز وماتئوس ۱۹۷۹)
 • مقياس سنجش استعداد وابستگي به مواد
 • پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب، ۱۳۹۰)
 • پرسشنامه استاندارد شجاعت
 • پرسشنامه بررسی سنجش کیفیت زندگی در مناطق شهری
 • فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) (گودمن، پرایس، راسموسن)
 • پرسشنامه علاقه به مادیات
 • پرسشنامه رفتار سنخ الف
 • پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی
 • پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند(pbs)
 • آزمون هوشی آر.بی.کتل – اندازه گیری عامل G مقیاس ۲– فرم های A و B
 • الگوی تغییر یافته ماتریکس راهنمای درمان سوء مصرف مواد (کتابچه بیماران)
 • پرسشنامه قدرت تخیل
 • آزمون مازهاي پورتئوس
 • پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
 • پرسشنامه مسئولیت نگرشها (RAS)
 • مقياس تجارب عرفاني M- Scale
 • مقیاس تاب آوری (CD-RIS)
 • مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ)
 • مقیاس نشخوار ذهنی- تامل (قربانی، ۲۰۰۸)
 • مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)
 • مقياس خودشناسی انسجامی
 • پرسشنامه هوش فرهنگی استاندارد شده‌ ارلي وانگ
 • پرسشنامه احساس ناکامی گیلبرت و آلن ۱۹۹۸
 • مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)
 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
 • پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد وروث
 • پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی دانشجویان لنینک و کیل
 • پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوان
 • پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL -90-R)
 • پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی
 • پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد
 • پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند
 • پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF)
 • پرسشنامه سخت رویی کوباسا
 • پرسشنامه سرسختی ذهنی( SMTQ)
 • پرسشنامه روحیه معلمان
 • مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک
 • پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی – POMS
 • پرسشنامه حالات خلقی برومز
 • پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی
 • پرسشنامه فشار روانی یا استرس مسلچ-MSI
 • پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزش (SCAT)
 • پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی
 • پرسشنامه درک موفقیت ورزشی رابرتز و ترشر (PSQ)
 • پرسشنامه بهوشیاری (MAAS) – براون و رایان
 • پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی-PMQ
 • پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)
 • پرسشنامه رهبری اخلاقی وتعهد سازمانی
 • پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی(PSDQ) مارش و همکاران ۱۹۹۴
 • مقياس سنجش اهمال كاري سازماني
 • پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی- ۲-BREQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی
 • پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز ۲۰۰۷
 • پرسشنامه معنی یا هدف زندگی ماهولیك و کرامباف (PIL)
 • پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی ۲۲ سوالی
 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
 • پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا
 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۶۳
 • پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)
 • دانلود دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران ۱۹۸۹
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI 2008
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی، ۱۹۹۰)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، ۱۳۹۳)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات ، توانایی برقراری ارتباط موثر
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه ابزار سنجش خانواده(FAD)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سلامت عمومی
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی آیزنک ویژه نوجوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ( ناهاپیت و گوشال ، ۱۹۹۸)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی ۲۸ سوالی برادبری و گریوز
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن
 • دانلود دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان
 • دانلود دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ
 • دانلود دانلود آزمون حافظه بالینی وکسلر
 • دانلود دانلود پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند
 • دانلود دانلود پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)
 • پرسشنامه استاندارد اخلاق اداری کارکنان
 • دانلود پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس
 • دانلود دانلود پرسشنامه آزمون آرکی تایپ‌های زنانه
 • دانلود آزمون آرکی تایپ های مردان
 • دانلود دانلود پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله
 • دانلود دانلود پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو
 • دانلود داناود پرسشنامه شادکامی آکسفورد
 • دانلود دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک های دفاعی آندرز و همکاران
 • دانلود پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)
 • دانلود دانلود پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سلامت خانواده اصلی(FOS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی
 • دانلود دانلود پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار
 • دانلود دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI
 • دانلود دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی و سلامت (ویر و شربورن)
 • دانلود دانلود پرسشنامه مقیاس عشق
 • دانلود دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی
 • دانلود دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
 • دانلود دانلود پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو
 • دانلود پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI
 • دانلود دانلود پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)
 • دانلود دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان
 • دانلود دانلود پرسشنامه دلبستگی بزرگسال AAI
 • دانلود دانلود پرسشنامه آمادگی افراد برای ابتلا به اعتیاد
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو(TSIS)
 • دانلود دانلود پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر MDBQ
 • دانلود دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی
 • دانلود دانلود پرسشنامه بیگانگی شغلی
 • دانلود دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم (AAQ-II)
 • دانلود دانلود پرسشنامه نشانه های افت روحیه در افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش تحریفات شناختی
 • دانلود دانلود پرسشنامه آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT)
 • دانلود دانلود پرسشنامه توصیف خصلتهای شخصیتی افراد
 • دانلود دانلود پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی
 • دانلود دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش سازماني کارکنان
 • دانلود دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸)
 • دانلود دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران
 • دانلود دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان
 • دانلود دانلود پرسشنامه ی ترس از تصویر بدن(BICI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصی كالیفرنیا ، رفتار اجتماعی ثورپ، كلارك و تیكز ۱۹۵۳
 • دانلود دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)
 • دانلود دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
 • دانلود دانلود پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) – فرم زنان
 • دانلود دانلود پرسشنامه تحریک پذیری
 • دانلود دانلود پرسشنامه تعارضات درون سازمانی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان
 • دانلود دانلود پرسشنامه جو توانمندسازی سازمانی اسکات و ژافه
 • دانلود دانلود پرسشنامه شوخ طبعی افراد (SHQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي
 • دانلود دانلود پرسشنامه شیوه و سبک زندگی
 • دانلود دانلود پرسشنامه بررسی سبک فرزند پروری والدین بامریند
 • دانلود دانلود پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
 • دانلود دانلود پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست
 • دانلود دانلود پرسشنامه سازمان نو آورانه
 • دانلود دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
 • دانلود دانلود پرسشنامه شادی و نشاط
 • دانلود دانلود پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ( برن رویتر)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی
 • دانلود دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)
 • دانلود دانلود پرسشنامه‌ عدالت زناشويي
 • دانلود دانلود پرسشنامه عاطفه خودآگاه
 • دانلود دانلود پرسشنامه مثلث شناختي (CTI)
 • دانلود دانلود پرسشنامه احتياط (ميزان محتاط بودن)
 • دانلود دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز
 • دانلود دانلود پرسشنامه مدیریت دانش
 • دانلود دانلود پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)
 • پرسشنامه مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني)
 • پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)
 • پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی
 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
 • پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا ۱۹۸۵
 • پرسشنامه تفسیر مسئولیت (RIS)
 • پرسشنامه خود بیمار انگاری
 • دانلود دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
 • دانلود دانلود پرسشنامه خودكارآمدي بندورا
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر)
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی
 • دانلود دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
 • آزمون های روانی

  nikkhou6.persianblog.ir

  {آزمونهای روانی – غلامحیدر نیکخو} مهارتهای زندگی چیست؟ ظرفیت روان شناختی یک فرد عبارت است از …

  به سایت روانسنجی خوش آمدید.

  www.ravansanji.ir

  گاهی اوقات به دلیل مشکلی ، حالات روانی برای ما … هدف از گشایش این پایگاه ، ارائه آزمون های

  آزمون روانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  https://fa.wikipedia.org/wiki/آزمون_روانی

  آزمون روانی … سایر نمونه های آزمونها ی روانی عبارت اند از شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا …

  میگنا – آزمون های روانی – migna.ir

  www.migna.ir/Psychology/Psychological_tests

  معمای تست رورشاخ حل شد! وقتی به یکی از تصاویر لکه‌ای و انتزاعی آزمون رورشاخ نگاه می‌کنید …

  آزمونهای روانشناسی

  ravanazmon.com

  باتوجه به تعداد و تنوع آزمون های روانی ابداع شده از آغاز قرن بیستم تا کنون ارائه تعریفی که …

  آزمون های روانی | مرکز دانلود مقالات عریضه

  https://www.arize.ir/category/test

  آزمون های روانی پرسشنامه چند وجهی مسائل …

  آزمون های روانی

  psychologicaltests.mihanblog.com

  ویژگیهای آزمون بندر : بسیاری از کودکانی که دچار محرومیتهای اجتماعی هستند و در آزمونهای هوشی …

  تست روان شناسی – تست شخصیت شناسی – تست هوش هیجانی

  https://talentyab.com/assessment

  نئو آزمون هوش یا توانایی نیست، و به منظور تشخیص مشکلات بهداشت روانی یا … سایر آزمون های

  : طبقه بندی آزمون‌های روانی

  daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b7%d8%a8%d9…

  نگاه اجمالی آزمون‌های روانی را می‌توان با توجه به ویژگیهایی که دارند به روش‌های مختلف …

  azmonyar.com – آزمونهای جدید

  azmonyar.com

  آزمونهای زیر به‌تازگی توسط انتشارات آزمون‌یار … مقیاس استیگمای احساسی بیمار روانی

  روانزاد RAVANZAD – آزمون‌های روانی

  ravanzad.blogfa.com/post/582/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9…

  روانزاد ravanzad – آزمون‌های روانی – مشاوره روانشناسی . روانپزشکی . پژوهشی

  آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا MMPI – آزمون های روانی

  nikkhou6.persianblog.ir/post/34

  آزمون mmpi از پرمصرفترین و مهمترین پرسشنامه های شخصیتی بالینی است و بیش از ۱۰۰۰۰ منبع تحقیق …

  دانلود نمونه سوال درس کاربرد آزمونهای روانی پیام نور

  www.20file.org/bcat/plp/987

  آزمون های آنلاین پیام … نمونه سوال ترم جدید درس کاربرد آزمونهای روانی پیام نور ,

  آزمون های روانی – مطالب فروردین 1391

  psychologicaltests.mihanblog.com/post/archive/1391/1

  نمره گذاری این پرسشنامه در دو دسته از مقیاسها صورت می‌گیرد. یک دسته مقیاسهای روانی را شامل …

  دانلود کتاب راهنمای سنجش روانی مارنات pdf :: دانلود رایگان …

  assessment-marl.blog.ir/1395/12/02/دانلود-کتاب…

  بسیار عالی بود دمت گرم. لطفا ازمون های این کتاب هم بزارید و همینطور خلاصه کتاب راهنمای سنجش …

  روان آزمونآزمون های کاربردی روان شناسی

  ravanazmoon.ir

  لیستی از آزمون های موجود در سایت در زیر موجود می باشد : Search for: تقویم … آزمون های روانی.

  آزمونهای روانی: – bargozideha.com

  https://www.bargozideha.com/share/n3b1rh6w-آزمونهایروانی

  10- کویم مورفی-کالز دیوید شاخر 1991-ترجمه حسن پاشا شریفر،آزمون های روانی ،اصول …

  : تاریخچه آزمون‌های روانی

  daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%aa%d8%a7%d8…

  مقدمه درست است که آزمون‌ها مبدا تاریخی بسیار تازه‌ای دارند، اما این واقعیت که افراد از نظر …

  آزمون های روانشناسی آنلاین – psytest.ir

  psytest.ir

  آزمون های روانی. ارزیابی روان‌شناختی از قدیم‌الایام یکی از کارهای مهم روانشناسان بالینی …

  تست روانشناسی – article.tebyan.net

  https://article.tebyan.net/263/…

  این آزمون خودشناسی … موسیقی و مهارت های روانی … حساب می آید .آزمون های ادراك نقش …

  آزمون ها و تست های روانشناسی – مرکز مشاوره خانواده …

  www.nedayemehr.ir/آزمون-تست-پرسشنامه…

  مرکز مشاوره خانواده ازدواج روانشناسی ندای مهر سایت متفاوت علم روانشناختی ایران با هزاران …

  آزمون های روانی – iranmadadkar.com

  iranmadadkar.com/subemkanat.aspx?groupid=267

  مشاوره خانواده و ازدواج ، كودك و نوجوان ، اعتياد ، حقوقي ، آزمونهاي روانشناختي ،اقدامات …

  آزمون های روانی معتبر – hamyaryiran.ir

  hamyaryiran.ir/forum42.html

  آزمون های روانی معتبر – … پست های جدید بدون پست جدید موضوع پربیننده شامل ارسال جدید

  میگنا – آزمون هاي رواني Psychological tests

  www.migna.ir/news/1852/آزمون-هاي-رواني-psychological…

  بعضی اطلاعات روان‌شناختی درباره ماهیت مشکلات و ناتوانایی‌های فرد، از طریق آزمون روانی به …

  روان آموز | دانلود کتاب روانشناسی

  ravanamooz.ir/دانلود-کتاب-و-pdf

  آزمون های نگهداری … با سلام و خسته نباشید من دو بار خرید اینترنتی تسهای اسیب روانی ۲ رو …

  موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

  pei.ut.ac.ir/Az.html

  بدين ترتيب آزمايشگاه در راستاي ايجاد و گسترش دانش نوين در زمينه آزمون هاي … تلفن های

  آزمون های روانی – rayabook.net

  https://rayabook.net/bookid/6516

  کتاب آزمون های روانی ( مبانی نظری و فنون کاربردی ) به نویسندگی هادی بهرامی منتشر شده توسط …

  روانشناسي – آزمون های روانی ( تعریف) انواع آن و…

  kazazi-h.blogfa.com/post/4

  آزمون روانی، وسیله‌ای است عینی و استاندارد شده که برای اندازه‌گیری نمونه‌ای از رفتار یا …

  Ravanshenasan.com::آزمونهای روانی :: * * *

  www.ravanshenasan.com/services/organtest.html

  هدف سایت ارتباط روانشناسان با جامعه و ارتقای سطح دانش روانشناسی. اجرای آزمونهای روانی برای …

  بایگانی‌ها آزمون های روانی – دانشنامه روانشناسی مردمی

  https://public-psychology.ir/psychological-test

  آزمون روانی ابزار اندازه گیری عینی معیار شده ای است که برای ارزیابی یک خصوصیت یا مجموعه ای …

  آزمون روانی – آواپارسی – avaparsi.com

  www.avaparsi.com/psychology/psychologicaltesting

  آزمون روانی … سایر نمونه های آزمونها ی روانی عبارت اند از شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا …

  پرسشنامه، تست و آزمونهای روان‌شناسی

  azmonyar.persianblog.ir

  معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه … پرسشنامه، تست و آزمونهای … ویژگی‌های روانی

  Psychology – آزمون های روانی

  mohsenbabaeii.mihanblog.com/post/57

  آزمون، یکی از ابزارهای مهم پژوهش در روان‌شناسی معاصر است… بعضی اطلاعات روان‌شناختی …

  دانلود نمونه سوالات کاربرد آزمونهای روانی :: نمونه سوال …

  questions-pnu.blog.ir/post/دانلود-نمونه-سوالات…

  نمونه سوالات درس کاربرد آزمونهای روانی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های

  کتاب کاربرد آزمون‌های روانی (رشته روان‌شناسی)

  www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1934247

  کتاب کاربرد آزمون‌های روانی (رشته روان‌شناسی) انتشارات دانشگاه پیام نور تاریخ چاپ94/01/17 …

  آزمون های تشخیصی و آسیب شناسی روانی

  ravanazmon.com/update.aspx?cat=diagnostic

  بخش : آزمون های تشخیصی و آسیب شناسی روانی آخرین ویرایش : 02 / 02 / 1394, بازدید : 2829. مجموعه آزمون

  گروه آموزشی دوره ابتدایی – آزمون های روانی

  mohsenforoutan.blogfa.com/post-20.aspx

  گروه آموزشی دوره ابتدایی – آزمون های روانی – سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هند

  آزمون سلامت روان (همراه با پاسخ کامپیوتری پرسشنامه)

  www.askdin.com/showthread.php?t=8290

  آزمون سلامت روان … اختلالات روانی; … شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش …

  مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسي – آزمون های روانی و شخصیت

  siho.blogfa.com/category/9/آزمون-هایروانی-و-شخصیت

  مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسي – آزمون های روانی و شخصیت – *دبيرستان – پيش دانشگاهي …

  روانشناسي – لیست آزمون ها و پرسشنامه های روانی

  aramesh-ravan.blogfa.com/cat-48.aspx

  روانشناسي – لیست آزمون ها و پرسشنامه های روانی – شادی روح شهیدان صادق رحیمی و مظاهر رحیمی(پدر …

  تست روانشناسی ،آزمون روانشناسی،سوالات روانشناسی ،تست …

  www.beytoote.com/psychology/test

  با انجام این آزمون … تست سلامت روحی و روانی. … 20 درصد تخفیف محصولات ماهی و میگو در روز های

  بایگانی‌ها آزمون هاي روانشناختي – روان نیوز

  ravannews.com/category/آزمون-هاي-روانشناختي

  اهداف و کاربرد های نوروفيدبك … مشخصات روان‌سنجی آزمون رورشاخ و عوامل موثر در تفسیر آزمون

  Ravan Yar – آزمون های روانی

  baravanyar.blogfa.com/category/3

  Ravan Yar – آزمون های روانی – کلینیک آنلاین روان شناسی و مشاوره خانواده

  وب سایت رسمی انتشارات روان سنجی

  ravansanji.com

  روان سنجی، آزمون هوش، حافظه، کتاب، روان شناسی … آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی

  کتاب کاربرد آزمون های روانی (رشته روان شناسی)

  iranbuybook.com/9789641400615

  خرید کتاب کاربرد آزمون های روانی (رشته روان شناسی) – نویسنده : حسن امین پور – نویسنده : حسین …

  نسل بهاری – آزمونهای روانی:

  naslebaharee.blogfa.com/post-260.aspx

  10- کویم مورفی-کالز دیوید شاخر 1991-ترجمه حسن پاشا شریفر،آزمون های روانی ،اصول …

  دانلود نمونه سوالات درس کاربرد آزمون های روانی رشته …

  www.alookh.com/دانلود-نمونه-سوالات-کاربرد…

  دانشجوی گرامی سوالات و پاسخنامه های این درس طبق جدول بالا هم اکنون آماده می باشد و پاسخنامه …

  روان آموز | رشته های دکتری وزارت بهداشت

  ravanamooz.ir/رشته-های-دکتری-وزارت-بهداشت

  آمار و روش تحقیق (۱)- آزمون های روانی (۲)- بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار (۱) …

  راه سبز – انواع آزمون در روان شناسی و علوم تربیتی

  tarbiati88.blogfa.com/post-123.aspx

  آزمون‌های روانی … کمی ـ ریاضی و حافظه کوتاه مدت را مورد توجه قرار می‌دهد و نمره های آزمون

  آزمون های روانی معتبر – صفحه 2

  hamyaryiran.ir/forum42-2.html

  آزمون های روانی معتبر, صفحه 2 – … پست های جدید بدون پست جدید موضوع پربیننده شامل ارسال جدید

        مطالب مرتبط

  درباره نویسنده:

  فرستادن دیدگاه

  نوشته‌های تازه

  آخرین دیدگاه‌ها

  × بستن تبلیغات